Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aldactone-a
{25 Mg Blister içinde 20 Tablet}

Kalp Damar Sistemi » Diüretik İlaçlar - İdrar Arttırıcı İlaçlar » Potasyum Tutan Diüretiker » Aldosteron Antagonistleri » Spironolakton

Formülü:

Bir tablette; etken madde olarak 25 mg spironolakton; tatlandırıcı olarak peppermint içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon;
Konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödem;
Karaciğer sirozuna bağlı asit ve ödem;
Nefrotik sendroma bağlı ödem;
Primer aldosteronizm;
Hipokalemi;
Habis kökenli asitler;

Kontrendikasyonları:

Anüri, akut böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, önemli böbrek fonksiyon bozuklukları.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer diüretik ve antihipertansif ajanlarla birlikte kullanıldığında, onların etkisini artırabileceğinden, yeniden doz ayarlaması yapılmalıdır.
Hamilelikte kullanılması sakıncalıdır. Diüretikler hamilelikte ancak ödem oluşması halinde hekim kontrolünde kullanılabilir. Tıbben gerekmedikçe, gebelerde kullanılmamalıdır.
Spironolakton'un bir metaboliti olan canrerone, anne sütüne geçebilir. Böyle durumlarda bebeğin beslenmesi için başka bir yol seçilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrik kanama, ülserasyon, kusma, ve diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, uyuşukluk ve uyku hali, halsizlik, baş ağrısı, ciltte kızarıklık ve döküntüler, ürtiker, mental konfüzyon, ilaç ateşi, kadınlarda menstrüasyon bozuklukları, hirşutizm, erkeklerde jinekomasti, görülebilir. Hiponatremi ve hiperkalemiye neden olabilir. Yan etkiler genellikle geri dönüşümlüdür.

Spironolakton alan bazı hastalarda meme kanseri bildirilmiş, ancak sebep sonuç ilişkisi tespit edilememiştir.

İlaç etkileşimleri:

Diğer diüretik ve antihipertansifler ile birlikte kullanıldığında, Aldactone onların etkisini potansiyalize eder. Bu yüzden, bu gibi ilaçların ve özellikle de gangliyon blokerlerinin dozu spironolakton ile birlikte reçete edildiğinde en azından % 50 azaltılmalıdır.

Potasyum tutucu diüretiklerin; ACE inhibitörleri ve indometasin ile birlikte kullanımı esnasında şiddetli hiperkalsemi bildirilmiştir. Ayrıca triamteren, amiloride gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum tabletleri ile birlikte kullanılması hiperkalemiye neden olabileceğinden önerilmez. Birlikte kullanıldığı takdirde periodik serum elektrolit tayini yapılması gerekir.

Spironolakton norepinefrine karşı olan vasküler cevabı düşürür. Spironolakton digoksinin yarı ömrünü uzatır.

Kullanım şekli ve dozu:

Ödemli hastaların tedavisinde spironolakton standart bir diüretik ile birlikte kombine edilebilir. Bu kombinasyon natriüretik etkiyi artırırken, hiperkalemi riskini azaltır.


Spironolakton etkisini yavaş gösterir ve maksimum cevap 3-4 günden evvel beklenmemelidir. Bir hafta zarfında tatmin edici bir cevap elde edilmediği takdirde doz artırılabilir veya başka bir tedavi ilave edilebilir (Su diürezi üzerine etkisi bilinen Prednisolone gibi bir kortikosteroid ilave edilirse faydalı olur).

Erişkinlerde:

Konjestif kalp yetmezliği, asitli ve ödemli karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, premenstrüel ödem dahil idiopatik ödem, habis kökenli asitlerin tedavisinde; Günlük doz hastanın klinik durumuna göre 25-200mg (1 ila 8 tablet ) arasındadır. (genellikle bir standart diüretikle birlikte verilir).
Esansiyel Hipertansiyonun tedavisinde; Günlük önerilen doz 50-100mg' dır. Hekimin tercihine göre bölünerek verilebilir. Gerektiğinde daha yüksek dozlarda kullanılabilir.
Primer aldosteronizm ve düşük plazma renin seviyeleri ile birlikte görülen diğer hipertansiyon şekilleri :
a.Pre-operatif hazırlık devresinde, ameliyattan önce 3-5 hafta süreyle günde 100-400mg
b.Uzun süreli tedavide; Primer aldosteronizmin ameliyatla tedavisi arzu edilmediği veya mümkün olmadığı hallerde, günde 200-400mg, çoğu defa kan basıncını normalleştirir. Arzu edilen etkiyi gösterecek en düşük doz kullanılmalıdır.
c.Primer aldosteronizm dahil mineralokortikoid fazlalığı tespit etmede; Mineralokortikoid fazlalığı, in vivo feacal dializ veya rektal elektrik potansiyel ölçümleri ile birlikte, bölünmüş dozlar halinde günde 300-400mg spironolakton kullanarak tespit edilebilir. Testlerin esası, serum potasyum değişmelerine dayanır, serum ve idrar potasyumu da tespit etmek mümkündür.
Çoğunlukla, önceden yapılmış etkisiz diüretik tedavinin neticesi, potasyum kaybı olan hastalarda veya hipopotasemi belirtileri gösterenlerde potasyum ilaveleri gerekebilir.


Çocuklarda : Önerilen doz, kilogram başına günde 3.3 mg'dır.

Aldactone-A tablet suda erimez; bu yüzden tablet yutamayacak kadar küçük olan çocuklar için tabletler ezilerek bir süspansiyon halinde çocuğa içirilebilir.

DOZAŞIMI :

Klinik olarak hiperpotasemi; parestezi, yorgunluk, gevşek paralizi ve tetani gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir ve klinik olarak hipopotasemiden ayırmak zor olabilir.


Elektrokardiyografik değişiklikler, patolojik serum potasyum seviyesini erkenden bildirir.

Hiperpotasemi halinde ilaç kesilir. Potasyumdan kısıtlı diyet uygulanır. İntravenöz glukoz ile birlikte insulin tedavisi yapılmalı ve uygun bir oral iyon değiştirici tatbik edilmelidir.

Atc Kodu:

C03DA01

Üretici Firma:

Ali Raif İlaç San. A.Ş. ARİS
Telefon: (212) 549 25 42
Email: [email protected]

Aldactone-a Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Aldactone-a

İlaç Fotoğrafı: Aldactone-a

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
E-Reçete: Pasif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Spironolakton


Barkod Numarası:

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 5,87 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 14,98 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.  ARİS Logosu

Ali Raif İlaç San. A.Ş. ARİS

İkitelli Organize Sanayi Sitesi,Haseyad II.Kısım N:228 İkitelli - İSTANBUL
Telefon: (212) 549 25 42
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.