Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rif 125 Mg 1 Ampul

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikobakteriyel İlaçlar » Tüberküloz İlaçları » Antibiyotikler » Rifamisin

Formülü:

Beher 3 ml. lik ampulde
Rifamisin SV sodyum tuzu .. 250 mg
Lidokain HCl .............. 10 mg ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Rifamisin SV'nin endikasyonları, substansın antibakteriyel etkisi ve farmakokinetik özellikleri ile yakından ilgilidir.
Endikasyonlar şöylece belirtilebilir :
Rifamisin SV'ye hassas stafilokok'lar ve diğer gram pozitif bakterilerin neden oldukları enfeksiyonlar gerektiğinde diğer bir aktif antibiyotikle birlikte uygulanarak,
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (furonkuloz,piyodermit,apse'ler,lenfadenit'ler);
- Osteomiyelit,
- Bronkopulmoner enfeksiyonlar;
- Stafilokok septisemileri;
- Gram negatif bakterilerin neden oldukları safra yolları enfeksiyonları; safra yollarında tıkanma olmayan karışık bakteriyel enfeksiyonlar.

Kontrendikasyonları:

Rifamisin SV aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
- Rifamisin ve/veya lidokain'e hassas kişiler;
- Ağır karaciğer yetmezlikleri;
- Safra yollarının global tıkanıklıkları.
Terkibinde lidokain bulunduğundan, preparatın 2,5 yaşın altındaki çocuklara uygulanmaması gerekir.

Uyarılar/Önlemler:

Tedavi esnasında rezistan suşların (bilhassa stafilokoklar arasında) oluşması mümkündür. Bu durum, tedaviye başka bir antibiyotikle devam edilmesini gerektirebilir. Bir bakteriyemi söz konusu olduğunda, serum seviyelerinin bakteriyemiye neden olan mikroorganizmaya bakterisid etki gösterecek konsantrasyonların altına düşürülmemesi gerekir. Gerektiğinde başka bir terapötik ajan kullanılmalıdır. Tedavi sırasında hiperbillüribinemi oluşabilir. Ancak bu durum tedavinin kesilmesini gerektirmez. Tekrarlanan testlerde sonuç değişmiyorsa ve hastanın klinik durumu, sonuçlarla uyumlu ise tedavi kesilmelidir.
Gebelik : Gebeliğin ilk 3 ayı içinde ilacın uygulanmaması tavsiye edilir. Gebeliğin diğer aylarında ise uygun görüldüğü takdirde, doktor kontrolü altında kullanılması gereklidir.
Emzirme : Rifamisin SV çok düşük oranda süte geçtiğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Rifamisin SV genellikle, tavsiye edilen dozlarda , iyi tolere edilir. Nadiren hipersensibilite reaksiyonları (deri döküntüleri,ürtiker,kaşıntı ve eozinofili) görülmüştür. Çok seyrek olarak da şok, quineke ödemi ve astma rapor edilmiştir. Gastro-intestinal bozukluklar (bulantı,diyare), karaciğer bozuklukları (ikter,biluribin ve
transaminazlarda hafif yükselmeler) görüldüğü de bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Rifamisin, oral antikoagülan , kortikosteroid, siklosporin,dijital,oral kontraseptif ve oral hipoglisemik ilaçların etkilerini azaltabileceğinden, birlikte kullanımları sırasında doz ayarlaması gerekebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda : Günde 2-3 kez 250 mg (1 ampul) I.M (kas içine) uygulanır. Enfeksiyon şiddetine göre doz artırılabilir.
2,5 yaş - 6 yaş arası Çocuklarda : 10 - 30 mg/kg/gün I.M günlük doz 2' ye bölünerek uygulanır. Maksimum doz 600 mg/gün' dür.

AŞIRI DOZ TEDAVİSİ
Aşırı doz durumunda uygun semptomatik tedavi ve aktif diürez sağlanması gerekir.

Atc Kodu:

J04AB03

Üretici Firma:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Telefon: (216) 492 57 08
Email: [email protected]

Rif 125 Mg 1 Ampul Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2023)

Rif 125 Mg 1 Ampul

İlaç Fotoğrafı: Rif 125 Mg 1 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Aktif

Etken Maddesi: Rifamisin Sodyum


Barkod Numarası: 8699828750123

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 2,31 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 60,75 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Logosu

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Gazi Cd. No: 64-66 Bağlarbaşı, Üsküdar - İSTANBUL
Telefon: (216) 492 57 08
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.