Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rifcap 300 Mg 16 Kapsül

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikobakteriyel İlaçlar » Tüberküloz İlaçları » Antibiyotikler » Rifampicin

Formülü:

Beher kapsül 300 mg Rifampisin ihtiva eder.
Jelatin Kapsül : Boyar madde olarak, titanyum dioksit, eritrosin patent blue V içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1) Tüberküloz : Rifampisin tüberkülozun bütün formlarında etkilidir.(Pulmoner, ekstra pulmoner, milliyer)
2) Meningokok Taşıyıcıları : N.meningitidis'in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde, nazo-farinksten meningokokların uzaklaştırılmasında endikedir. Meningokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz.

Kontrendikasyonları:

Rifampisine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Rifampisin, karaciğer bozukluğuna neden olabileceğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ancak çok gerekliyse, sıkı tıbbi kontrol altında ve dikkatle kullanılmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimleri (SGOT, SGPT)tedavi öncesi kontrol edilmeli ve tedavi sırasında her 2-4 haftada bir kontroller tekrarlanmalıdır. Şayet hepatoselüler hasar bulgusu saptanırsa tedavi kesilmelidir. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında (bilirubin ve rifampisinin atılım yollarının ortak olması ve buradaki yarışma nedeniyle) hiperbilirubinemi oluşabilir. Seyrek olarak tedavi sırasında orta derecede bilirubin ve/veya transaminaz yükselmesi oluşabilir. Bu durumda testleri tekrar ederek enzimlerin trendi izlenmeli ve hastalarında klinik durumu göz önüne alınarak tedavinin devam edip etmeyeceğine karar verilmelidir. Rifampisinin yukarıda bahsedilen etkilerinden dolayı tüm hastaların tedavi öncesi transaminaz ve bilirubin değerleri kontrol edilmeli, tam kan sayımı yapılmalı ve tedavi esnasında da bu testler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Rifampisin tedavisi sırasında hastaların idrar, feçes, tükrük, balgam, ter ve göz yaşının kırmızı-oranj bir renk alabileceği, hastalara bildirilmelidir. Rifampisin tedavisi sırasında oral kontraseptiflerin etkinlikleri azalabileceğinden, hastalara başka korunma yöntemleri önerilmelidir.
Hamilelikte Kullanımı : Hamilelikte kullanımının fetüse etkileri tam olarak bilinmediğinden, sadece çok gerekliyse fayda-zarar oranı dikkate alınarak kullanımına karar verilmelidir.
Emzirme : Süte geçtiğinden ya ilaç kesilmeli ya da emzirme yapılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Rifampisin tedavisi sırasında aşağıdaki yan etkilerin görülebileceği belirtilmiştir.
Gastrointestinal :Epigastrik yanma, iştahsızlık, bulantı, kusma, kramplar, diyare nadiren hepatit.
Hematolojik : Nadiren trombositopeni (tedavinin kesilmesiyle düzelir), geçici lökopeni, hemolitik anemi.
S.S.S : Baş ağrısı, ateş, halsizlik, ataksi, konsantrasyon bozukluğu, mental konfüzyon, kas zayıflığı, nadiren myopati.
Göz : Görme bozukluğu.
Endokrin : Mensturasyon bozukluğu.
Renal : Üre ve ürik asit yükselmesi nadiren hemoglobinüri, hematüri, interstisiyel nefrit, renal yetmezlik.
Dermatolojik : Flaşing, kaşıntı.
Hipersensivite Reaksiyonları : Kaşıntı, ürtiker, kızarıklık, eozinofili.
Diğer : Yüz ve ekstremitelerde ödem. Flu sendromu (ateş, titreme, baş ağrısı, sersemlik ve kemik ağrısı), hipotansiyon.
Laboratuvar testleri : Karaciğer enzimlerinde (SGOT, SGPT) yükselme, bilirubinemi.

İlaç etkileşimleri:

Rifampisin, oral antikoagülan, kortikosteroid, siklosporin, digital, kinin, oral kontraseptif, sülfonilüre, dapson, narkotikler ve analjezikler, barbitüratlar, verapamil, beta bokerler gibi birçok ilacın etkisini azaltabilir.
Bu nedenle birlikte kullanımları sırasında doz ayarlanması gerekebilir. Oral kontraseptif kullanan hastalara nonhormonal bir doğum kontrol metodu önerilmelidir. Keza diyabetin kontrolü de zorlaşabilir. Probenesid, rifampisinin kan düzeyini artırır. Rifampisin ile halotanın beraber kullanımı hepatotoksik etkiyi artırır.
İlaç / Laboratuvar Etkileşimi : Rifampisinin terapötik seviyeleri, vitamin B12 ve folatın standart mikrobiyolojik ölçümünü inhibe eder. Bu nedenle başka ölçüm metodları kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler (SGOT, SGPT, bilirubin alkali fosfataz) ve safra kesesi tetkikinde kullanılan kontras maddenin bilier ekspresyonunda azalma görülebilir. Bu nedenle bu testler, rifampisinin sabah dozu verilmeden önce yapılmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Tüberküloz Tedavisinde :
Erişkinlerde : Tavsiye edilen günlük doz 50 kg altındaki erişkinlerde günde bir kez 450 mg (bu doz, Rifcap 150 mg'dan 3 kapsül alınarak elde edilir), 50 kg üstündeki erişkinlerde günde bir kez 600 mg (Rifcap 300 mg'dan 2 kapsül)'dür.
Çocuklarda : 10 mg/kg/gün'dür. Günlük düz 600 mg'ı geçmemelidir.
Rifampisinin emilimi gıdalardan etkilenebileceğinden yemeklerden bir saat önce veya 2 saat sonra aç karnına kullanılmalı ve günlük doz 1 kerede alınmalıdır. Tüberküloz tedavisinde rifampisin daima, en azından diğer bir antitüberküloz ilaç ile birlikte kullanılmalı ve tedaviye en az bir yıl devam edilmelidir.
Rifampisin intermitant tedavide ve meningokok tedavisinde kullanılmamalıdır.

Aşırı Doz Tedavisi :
Belirti ve Bulguları : İlaç alımından kısa bir süre sonra bulantı, kusma ve giderek artan letarji oluşur. Ciddi karaciğer hastalığı mevcutsa bilinç kaybı oluşabilir. Cilt, idrar, tükrük, gözyaşı ve feçes kahverengi-kırmızı veya oranj renk alır.
Bu rengin yoğunluğu alınan ilaç miktarıyla orantılıdır. Ciddi doz aşımında bir kaç saat içinde karaciğer hassasiyeti ve büyümesi ve hızla sarılık oluşabilir Bilirubin seviyesi hızla yükselebilir. Özellikle karaciğer hastalığı olanlarda enzimlerde yükselme olur.
Tedavi : Gastrik lavajı ile mide içeriği boşaltılmalı ve sonra mide içerisine aktif karbon uygulanarak, kalan ilacın abrobsiyonu engellenmelidir. Ciddi bulantı kusma varsa antiemetik uygulanabilir. Aktif diürez ilacın atılımını arttırır. Bazı hastalarda hemodiyaliz faydalı olabilir. Daha önceden karaciğer bozukluğu olmayan hastalarda 72 saat içinde karaciğer fonksiyonları normale dönebilir.

Üretici Firma:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Telefon: (216) 492 57 08
Email: [email protected]

Rifcap 300 Mg 16 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Rifcap 300 Mg 16 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Rifcap 300 Mg 16 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Rifampicin


Barkod Numarası: 8699828150152

İlaç Fiyatı: 1466,7 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Logosu

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Gazi Cd. No: 64-66 Bağlarbaşı, Üsküdar - İSTANBUL
Telefon: (216) 492 57 08
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.