Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tazocin 2,25 Gr Iv 1 Fkakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Piperasilin ve Enzim İnhibitörü

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hassas organizmaların saptandığı veya şüphelenildiği sistematik ve/veya lokal bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir. Alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu enfeksiyonlerı; intra abdominal enfeksiyonlar; cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları; bakteriyel septisemi; polimikrobik enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonları. Polimikrobik enfeksiyonlar: Tazocin, şüpheli aerobik ve anaerobik organizmalar dahil polimikrobik enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıca piperasiline duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlar piperasilin içerdiğinden Tazocin tedavisine cevep verirler. Enfeksiyonlara yol açan organizmaları belirlemek ve Tazocin'e duyarlılıklarını tespit etmek için , tedaviden önce uygun kültür ve duyarlılık testleri uygulanmalıdır.

Kontrendikasyonları:

Penisilinler ve/veya sefalosporinler yada ß-laktamaz inhibitörlerinin harhangi birine karşı allerjik reaksiyonları bulunan hastalarda kontrendiketir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilinlerle tedavi gören hastalarda , ciddi ve zaman zaman öldürücü anafilaktik etkiler görülmüştür. Bu reaksiyonların multipl alerjenlere hassasiyeti olan hastalarda ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.
Penisilin alerjisi hikayesi olan bazı hastalarda, sefalosporin tedavisi ile ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının görüldüğü bildirilmiştir. Tedaviye başlamadan önce , penisilinler, sefalosporinler ve diğer alerjenlere karşı daha önceki aşırı duyarlılık reaksiyonları dikkatle araştırılmalıdır. Tazocin tedavisi süresince alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, antibyotik kesilmelidir. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin ve diğer ilk yardım önlemlerini gerektirebilir.
Uzun süreli tedavilerde (>21 gün), periyodik hematolojik incelemeler yapılmalıdır. ß-laktam antibyotikeri kullanan bazı hastalarda kanama vekaları görülmüştür. Bu reaksiyonlar koagülasyon testlerinin bozulmasına bağlı olmakta ve böbrek yetmezliği olan hastalarda daha çok görülmektedir. Kanama vakaları antibiyotik tedavisinin bir sonucu ise antibiyotiğe devam edilmemeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Süperenfeksiyona sebep olabilen dirençli organizmaların özellikle uzun süreli tedavilerde ortaya çıkabiliceği unutulamamalıdır. Bu durumda uygun önlemler alınmalıdır.
Önerilen dozların üzerindeki intravenöz uygulamada, hastalarda nöromüsküler eksitabilite veya konvülsiyonlar görülebilir.
Düşük potasyum rezervleri olanhastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalı ve potansiyel olarakı düşük potasyum rezervleri olan hastalar ile sitotoksik tedavi gören yada diüretik kullanan hastalarda hipokalemi olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler görülebilr.
Gonore tedavisinde kısa süreli ve yüksek dozlarda kullanılan antibyotikler , inkübe sifilis semptomlarını maskeleyebilir veya geciktirebilir. Dolayısıyla , tedavi öncesinde , gonore hastalarında aynı zamanda sifiliste araştırılamlıdır. Şüpheli herhangi bir primer lezyopn görülen hastalardan, karanlık alan incelenmesi için parçalar alınmalı ve en az 4 ay süreyle serolojik testler yapılmalıdır.
Tazocin aminoglikozitlerle birlikte kullanıldığında, bazı Pseudomonaz aeruginosa bakteri kültürlerine aşırı sinerji gösterir. Her iki ilaç eksiksiz tedavi edici dozlarda kullanılmalıdır. Tazocin bir aminoglikozit ilavesi ile bakteriyel enfeksiyonlarda endikedir. Düşük potasyum rezervine sahip hastalarda hipokalemi olasılığı gözönünde bulundurulmalı ve bu hastalarda düzenli elektrolit tespitleri yapılmalıdır.
Gebelikte laktasyonda kullanımı ile ilgili yeterli bir çalışma bulunmamaktadır. Gebe ve emziren kadınlarda yalnız teropötik yararı hasta ve fetüse olan riskten daha fazla ise tedavi edilmelidir.
Ayrıca 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Advers klinik olaylar: Otonom sinir sistemi : Hipotansiyon, barsak tıkanması, baygınlık. Vücut geneli : üşüme, sırt ağrısı, kırıklık. Kardiyovasküler : Supraventriküler ve venriküler dahil taşikardi; bradikardi; aritimi, atrial fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, kardiak arrest, kalp yemaezliği , dolaşım bozukluğu, miyokard enfraktüsü. Merkezi sinir sistemi : titreme, konvülsiyon, vertigo. Gastrointestinal : Melena , ghaz, kanama, gastrit, hıçkırık, ülseratif, stomatit ilaca bağlı kolit. İşitme : Kulak çınlaması. Aşırı hassasiyet: Anafilaksi
Metabolik ve Beslenme : Semptomatik hipoglisemi, susama. Kas ve iskelet : Miyalji, atralji. Platelet, kanama, pıhtılaşma : mezenterik emboli,purpura, burun kanaması, pulmoneremboli. Psikiyatrik : konfüzyon, halüsinasyon, depresyon. Kadın üreme : Akıntı, vajinit. Solunum : Farenjit akciğer ödemi, bronkospazm, öksürme. Cilt ve Appendiskler : Genital kaşıntı, terleme. Duyu : tat duyusunda bozukluk. Üriner : retansiyon, disüri, oligüri, hematüri, inkontinans. Görme : fotfobi Vasküler : kızarma.

İlaç etkileşimleri:

Probenesid ve Tazocin'in beraber kullanılması piperasilin ve tazobaktam için daha uzun bir yarılanma ömrü ve daha düşük renal klirens meydana getirir., bununla beraber, her iki ilacın plazma pik konsantrasyonları etki görmez. Tazocin ve vankomisin arasında herhengi bir etkileşim bulunmamıştır. Tazocin tobramiisn ile beraber alındığında, eğri altında kalan alan (AUC), renal klirens ve tobramisin idrarla atılımı sırasıyla %11, %32 ve %38 azalır. Tozacin ile kombine halde bir aminoglikozit kullanan hafif ile orta şiddete böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda, tobramisin'in farmakokinetiğinde değişim ve pensilin-aminoglikozit komplekslerin potansiyel toksisitesi bilinmemektedir. Piperasilin'in, vecuronium ile eş zamanlı kullanıldığındam vecuronium'un nöromüsküler blokajını uzamsında rol oynadığı düşünülmelidir.Tazocin vecuronium ile birlikte verildiğinde aynı etkiyi meydana getirebilir. Benzer etki mekanizmalarına bağlı olarak, non-deplorizan herhengi bir kas gevşeticisinin oluşturduğu nöromüsküler blokajın , piperasilin varlığında uzanması beklenebilir. Tazocin başka bir antibiyotikle , özellikle bir aminoglikozit ile beraber kullanıldığında , ilaçlar intravenöz çözelti içersinde kerıştırılmamalı veya fizksel uyumsuzluk nedeniyle eş zamanlı uygulanmamalıdır. Uyumluluğu bilinmedeiğinden Tazocin diğer ilaçlarla şırınga veya infüzyon şişesi içersinde karıştırılmamalıdır. Başka bir antibyotiklerle beraber alındığında ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Kimyasal insatabiliteden dolayı Tazocin, tek başına sodyum bikarbonat içeren çözeltilerle kullanılmamalıdır. Tazocin kan ürünlerine veya albümin hidrolizatlarına ileve edilmez.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda : Normal böbrek fonksiyonlarına sahip olanlarda 8 saatte bir 4.5 g . Toplam günlük doz enfeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlıdır ve her 6-8 saatte bir 2.25 g ila 4.5 g uygulanabilir. Yaşlılarda : Böbrek yetmezliği dışında yetişkinlerle aynıdır. Böbrek Yetmezliğinde : inravenöz doz böbrek fonksiyonunun derecesine göre ayarlanmalıdır Önerilen dozlar aşağıdaki gibidir. Kreatinin klirensi (ml/dk) > 40 ise 12 g/1.5 g/gün bölünmüş dozlarda 4g/500 mg 8 saatte bir.
Kreatinin Klirensi (ml/dak.)Önerilen Tazocin Dozajı > 40 12 g/1.5 g/gün bölünmüş dozlarda 4 g/ 500 mg 8 saatte bir20-408 g/1.0 g/gün bölünmüş dozlarda 4 g/ 500 mg 12 saatte bir < 20

İthalatçı Firma:

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Telefon: (212) 258 30 10
Email: bilgi@pfizer.com

Tazocin 2,25 Gr Iv 1 Fkakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Tazocin 2,25 Gr Iv 1 Fkakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Piperasilin + Tazobaktam


Barkod Numarası: 8699572790055

İlaç Fiyatı: 16,88 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Logosu

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Muallim Naci Cd.Bostan Çıkmazı N:3 Ortaköy - İSTANBUL
Telefon: (212) 258 30 10
Email: bilgi@pfizer.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.