Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Karvea 75 Mg 28 Film Tablet

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotensin II Antagonistleri » Anjiyotensin II Antagonistleri » Irbesartan

Formülü:

İrbesartan,75-150-300 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hipertansiyon tedavisinde.

Kontrendikasyonları:

Karvea'nın bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlar ile gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

İntravasküler volüm eksikliği
Diyeare veya kusma diyette tuz kısıtlaması, yoğun diüretik tedavi sonucu sıvı ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Bu gibi durumlar Karvea tedavisine başlamadan önce düzeltilmelidir.
Renovasküler hipertansiyon
Bilateral böbrek arterlerinde daralma olan yada çalışan tek böbrek arterlerinde daralma bulunan hastalarda ranin-anjiotensin-aldosteron sistemini etkileyen ilaçların kullanılmsı, ciddi hipotansiyon ve böbrek riskini arttırır. Karvea kullanan hastalarda kullanılması durumunda, serum potasyum ve kreatinin düzeylerinin periyodik olarak izlenmesi önerilmektedir. Karvea'nın yakın dönemde böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim bulunmamaktadır.
Hiperkalemi
Renin-anjiotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla tedavi sırsında özellikle böbrek yetersizliği ve/veya kalp yetmezliği durumlarında hiperkalemi görülebilir. Karvea kulanan hastalarda, böyle bir etki bildirilmemekle birlikte, riskli hastalarda serum potasyum seviyesinin düzenli olarak takibi önerilmektedir.
Aort ve mitral kapak daralması, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda özel bir dikkat gösterilmelidir.
Primer aldosteronizm
Primer aldosateronizmi olan hastalarda, renin ajiotensin sistemini baskılayarak etki gösteren antihipertansif ilaçlara genel olarak cevap alınmaz. Bu nedenle, bu tip hastalarda Karvea kullanımı önerilmemektedir.
Genel
Damar tönüsü ve böbrek fonksiyonları esas olarak renin ajyotenisin aldosteron sistemine bağlı olan hastalarda (örn. Ciddi konjestif kalp yetersizliği ya da renal arter stenozu dahil böbrek hastalığı olan hastalar), bu sistemi etkileyen ilaçların kullanılması durumunda akut hipotansiyon,azotemi, oligüri veya nadiren akut, böbrek yetersizliği ile karşılaşılabilir. Anjiyotenisin -II reseptör antagonistleriyle de benzer etkilerin ortaya çıkma olasılığı gözardı edilmemekle birlikte, Karvea kullanımında bu etkilerin gözlendiği bildirilmemeiştir. Herhangi bir antihipersantif ajanda olduğu gibi, iskemik kardiyopati ya da iskemik kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda kan basıncının aşırı derecede düşmesi miyakard enfarktüsü ya da strok ile sonuçlanabilir.
Gebelik ve Laktasyonda kullanımı
Karvea gebelikte kontrendikedir.
Gebekadınlarda, karveanın kullanımına ilişkin deneyim bulunmamakla birlikte gebeliğin 2, ve 3. trimestari esnasında anjiotenisin dönüştürücü enzim inhibitörleri verilmesi sonucu, bu ilaca in utero maruz kalmanın gelişmekte olan fetusa zarar verdiği ve ölümüne neden olduğu bildirilmiştir. Gebelik teşhis edildiği zaman Karvea mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir.
Karvea laktasyon döneminde kontrendikedir. İrbesartanın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Pediatri Kullanımı
Pediaytrik hastalarda güvenirliliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, Karvea tedavisine iyi tolerans gösterilmiş ve yan etki insidansı plaseboya benzer bulunmuştur. Yan etkiler genelde hafif ve geçicidir. Karvea dozuyla ilişkili değildir, tedavinin kesilmesini gerektirmemiştir. Yüzde kızarma, baş ağrısı, kas iskelet travması, hipotansiyon ya da ortostatik hipotansiyon, sersemlik, başdönmesi, Karvea alan hastalarda %1 den daha az sıklıkla ve plasebo grubuyla benzer veya daha az oranda bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Diğer antihipertansif ajanlar: Diğer antihipertansif ajanlar, irbesartanın hipotansif etkisini artırabilir. Bununla birlikte Karvea, tiazid diüretikleri, uzun etkili kanal blokerleri, beta blokerler gibi diğer antihipertansif ajanlarla birlikte güvenle kullanılmaktadır.Potasyum:Renin -anjiotenisin sistemini etkileyen diğer ilaçların kullanımına dayanan deneyimler, Karvea'nın serum potasyum seviyesini arttıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımının serum potasyumda artışa yol açabileceğini göstermiştir.Lityum:Lityumla birlikte anjiotenisin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin kullanılması durumunda, serum lityum konsantrasyonunun geri dönüşümlü bir biçimde arttığı toksisite geliştiği bildirilmiştir. Karvea'nın böyle bir etkisi bildirilmemekle birlikte kullanımında seerum lityum seviyelerinin dikkatli takibi önerilmektedir.Diğer Etkileşmeler:Irbesartan, digoksinin farmakokinetiğini değiştirmemiştir. Sağlıklı erkek gönüllülerde irbesartan ve warfarin birlikte kullanıldığında anlamlı bir farmakokinetik ya da farmakodinamik etkileşim gözlenmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Karvea'nın tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 150 mg'dır. Karvea yemeklerle veya yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir. Günde tek doz 150 mg ile elde edilen 24 saatlik kan basıncı kontrolü 75 mg'lık dozdan daha iyidir. Bununla birlikte, özellikle hemodiyaliz hastaları ve 75 yaşın üzerindeki hastalarda tedaviye 75 mg'lık doz ile başlanması düşünülmelidir. Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli oranda kontrol altında tutulmayan hastlarda, doz 300 mg'a yükseltilebilir. Özellikle hidroklorotiazid gibi bir antihipertansif ajan ilave edilebilir. Özellikle, hidroklorotiazid gibi bir diüretik ilavesinin Karvea ile aditif etkisi gösterilmiştir. Yaşlı, karaciğer yetersizliği ya da böbrek yetersizliği olan hastalarda doz ayrlaması gerekmez İntravasküler volüm eksikliği olan hastalarda. Karvea tedavisine başlamadan önce sıvı ve sodyum kaybı düzeltilmelidir.

Üretici Firma:

Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş.
Telefon: (212) 354 50 00
Email: [email protected]

Karvea 75 Mg 28 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Karvea 75 Mg 28 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Irbesartan


Barkod Numarası: 8699542010633

İlaç Fiyatı: 31,78 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. Logosu

Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş.

Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No: 13 Zincirlikuyu - İSTANBUL
Telefon: (212) 354 50 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.