Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Arimidex 1 Mg 28 Tablet

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Enzim İnhibitörleri » Anastrozol

Formülü:

Her bir tablet etken madde 1 mg anastrozol ve yardımcı maddeler,laktoz,sodyum nişasta glikolat ve titanyum dioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Arimidex; Hormon-reseptör pozitif postmenopozal kadınlarda erken evre meme kanserinin tedavisinde, Postmenopozal kadınlarda ileri evre meme kanserinin tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Arimidex aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:Premenopozal kadınlarda, gebelik ve laktasyonda,ciddi böbrek bozukuğu olan hastalarda,orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda,anastrozol'e veya formülünde bulunan maddelerden herhangi birine karşıbilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda.Estrojen içeren tedavi arimidex'in farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından,Arimidex ile beraber uygulanmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Arimidex'in çocuklarda emniyeti ve etkisi saptanmadığından kullanımı önerilmez.
Kuşku varsa tedaviden önce hastanın menapozda olduğu laboratuar testleri ile kesinleştirilmelidir.
Arimidex'in orta şiddetli veya ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda veya ci,ddi böbrek bozukluğu olan hastalarda, güvenli kullanımını destekleyecek herhangi bir veri yoktur. Tedavinin başlangıcında taşıt kullanmak gibi dikkat gerektiren işlerde bozulma olabilir. Hamilelik ve laktasyonda: Arimidex hamilelerde veya emziren kadınlarda kontrendikedir. Araç ve makina kullanma yeteneği üzerindeki etkiler: Arimidex hastaların araç ve makina kullanma yeteneğini azaltmaz. Buna rağmen Arimidex kullanımı ile asteni ve uyku hali rapor edildiğinden, böyle semptomlar oluşursa dikkat etmek gerekir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Arimidex genellikle iyi tolere edilir. Yan etkiler çoğunlukla hafif ile orta şiddetlidir. Sadece çok az vakada istenmeyen etkiler yüzünden ilacın kullanımı kesilmiştir. Arimidex'in farmakolojik etkisine bağlı olarak bazı beklenen etkiler görülebilir. Bunlar sıcak basması, vajinal kuruluk ve saçların dökülmesidir. Arimidex gastrointestinal rahatsızlıklar (anoreksi, bulantı, kusma ve diyare gibi), asteni, eklemlerde ağrı /sertlik ,uyku hali, başağısı ve deri döküntüsü yapabilir.. Çoğunlukla daha önce hormonal bir tedavinin uygulandığı hastalarda ilk birkaç haftada, nadir olarak vajinal kanama rapor edilmiştir. Eğer kanama devam ederse daha ileri bir değerlendirme düşünülmelidir. Total kolestrol düzeylerinde hafif artışa neden olabilir. Tromboembolik olaylarla anastrozol arasında nedensel bir ilişki saptanmamıştır. Klinik deneylerdeki tromboembolik olayların sıklığı, anastrozol 1 mg ile megestrol asetat arasında önemli bir değişiklik göstermemesine rağmen, anastrozol 10 mg ile bu olay daha düşüktür. Hepatik değişiklikler (gamma GT'nin yükselmesi veya daha seyrek olarak alkalen fosfataz yükselmesi) çoğunlukla karaciğer veya kemik metastazı olan ilerlemiş meme kanserli hastalarda rapor edilmiştir. Bu değişimlerin sebeplerini açıklayacak bir gerekçe saptanmamıştır.

İlaç etkileşimleri:

Antipirin ve simetidin ile yapılan klinik etkileşim çalışmaları, Arimidex'in diğer ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda, sitokrom P 450 enzimi aracılığı ile meydana gelen klinik olarak anlamlı ilaç etkileşmelerine yol açmadığını göstermiştir. Arimidex ile tedavi edilirken yaygın olarak kullanılan diğer ilaçları alan hastalarda yapılan klinik emniyet çalışma sonuçları tekrar gözden geçirildiğinde, klinik olarak önemli ekileşmelerin olmadığı görülmüştür. Günümüzde Arimidex'in diğer anti kanser ajanlarla birlikte kullanımı ile ilgili herhangi bir klinik bilgi yoktur. Estrojen içeren tedavi Arimidex'in farmakolojik etkisini ortadan kaldıracağından Arimidex'le beraber uygulanmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinler (Yaşlılar da dahil): Oral olarak günde 1 defa 1 mg kullanılır. Çocuklar: Çocuklarda kullanımı önerilmez. Böbrek Yetmezliğinde: Hafif veya orta şiddetli böbrek yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez. Karaciğer Yetmezliğinde: Hafif karaciğer yetmezliğinde doz değişikliği önerilmez. Doz Aşımı Kazara doz aşımı ile ilgili klinik deney yoktur. Hayvanlarla yapılan çalışmalar anastrozol'ün düşük akut toksisite oluşturduğunu göstermiştir. Klinik çalışmalar Arimidex'in çeşitli dozları ile yürütülmüş, sağlıklı erkek gönüllülere tek doz olarak 60 mg'a kadar ve ilerlemiş meme kanserli postmenopozal kadınlarda ise günde 10 mg'a kadar doz verildiğinde iyi tolere edilmiştir. Arimidex'in hayatı tehdit edecek semptomların oluşmasına sebep olabilecek tek bir kullanımlık dozu saptanmamıştır. Spesifik antidotu yoktur ve tedavi semptomatik olmalıdır. Aşırı dozda birden fazla tedavi yönteminin kullanılma olasılığı düşünülmelidir. Hasta uyanık ise kusturulabilir. Arimidex yüksek olarak proteine bağlanmadığından dializ işlemi faydalı olabilir. Sık olarak yaşamsal verilerin izlenmesi ve hastanın yakın takibe alınmasını içeren genel destekleyici tedavi uygulanır.

İthalatçı Firma:

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Arimidex 1 Mg 28 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Arimidex 1 Mg 28 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Arimidex 1 Mg 28 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Anastrozol


Barkod Numarası: 8699786090071

İlaç Fiyatı: 83,13 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Logosu

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4, Levent - İstanbul
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.