Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xylocaine Jel
{%2 20 gr Jel Alüminyum Tüp}

Anestezi - Ağrı Kontrolü,Tedavisi»Lokal Anestezik

Formülü:

1 g Xylocaine Jel 20 mg lidokain hidroklorür içerir.
Koruyucu: Metil parahidroksibenzoat, Propil parahidroksibenzoat.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Xylocaine Jel aşağıdaki durumlarda yüzeyel anestezik ve kayganlaştırıcı olarak kullanılır.
- Erkek ve kadınlarda sistoskopi, kateterizasyon, ultrasonografik inceleme veya diğer üretra içinden yapılan girişimler sırasında,
- Gastroskopi ve bronkoskopi gibi endoskopik girişimler sırasında nazal ve farengeal boşluklarda,
- Proktoskopi ve rektoskopi sırasında.
- Trakeal entübasyon
Ayrıca, ağrılı sistit ve üretritin semptomatik tedavisinde ve çocuklarda sünnet sonrası ağrıların giderilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Amid grubu lokal anesteziklere ve jelin bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Özellikle bronşlardan olmak üzere yara yüzeylerinden ve mukozalardan emilim oldukça fazladır. Mukoza hasarı ve/veya uygulanması düşünülen bölgede enfeksiyonu olan hastalarda lidokain jel dikkatli kullanılmalıdır.
Diğer lokal anesteziklerde olduğu gibi, doz ve uygulamaya bağlı olarak yüksek kan düzeyleri oluşabileceğinden; epileptik hastalarda, kalpte iletim bozukluğu olanlarda, bradikardi , karaciğer fonksiyon bozukluğu ve ağır şok durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.

Topikal anestezik maddelerin orofarenkste kullanılması, yutma eylemini etkileyeceğinden aspirasyon tehlikesi oluşturur. Bu durum, yeme sıklığının fazla olması nedeni ile özellikle çocuklarda önemlidir. Dil ve ağız mukozasındaki uyuşukluk nedeniyle ısırmaya bağlı yaralanmalar artabilir.
Endotrakeal tübün etrafına sürüldüğü durumlarda ilacın tübün lümenine dolmamasına dikkat edilmelidir. Lümen içindeki jel kuruyarak fleksiyon bölgelerinde birikmeye yol açar ve lümeni daraltır. Tüp içindeki artık maddenin nadiren lümeni tıkadığı bildirilmiştir.

Lidokain jelin, özellikle bebek ve çocuklarda rektuma fazla miktarda uygulanmasından kaçınılmalıdır. Lidokain, rektumdan sistemik dolaşıma geçebilir ve yüksek dozlar santral sinir sisteminde yan etkilere neden olabilir. Nadir olarak çocuklarda konvülsiyonlar bildirilmiştir.


Gebelik ve Laktasyonda Kullanım

Lidokainin fetüse zararlı etkisi olduğuna ilişkin bir veri olmamasına rağmen, genel bir kural olarak doğurganlık çağındaki ve gebe kadınlarda kullanımında; ilacın sağlayacağı faydanın fetüse getireceği riskten fazla olması gerekmektedir.
Lidokain anne sütüne geçer, ancak bu miktar bebek üzerinde risk oluşturmayacak kadar düşüktür.


Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

Lokal anesteziklerin, doza bağlı olarak, mental fonksiyonlar üzerine çok az etkisi vardır ve geçici olarak hareket etme yeteneğini ve koordinasyonu bozabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Lokal anestezikler çok nadir olarak alerjik reaksiyonlara (en ağırı anaflaktik şoktur) neden olabilir.
İstenmeyen sistemik reaksiyonlar nadir olarak görülür ve doz aşımına bağlı olarak yüksek plazma seviyesi oluşması, hızlı emilim veya hipersensitivite, idiosenkrazi ya da hastanın ilaca toleransının azalması sonucu ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonlar esas olarak santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sisteme aittir.
Santral sinir sistemi reaksiyonları uyarıcı ve/veya depresan nitelikte olup sinirlilik, sersemlik, konvülsiyon, bilinç kaybı ve muhtemelen solunum durması ile karakterizedir. Uyarıcı reaksiyonlara bağlı toksisitenin ilk belirtileri uyku hali olup daha sonra bilinç kaybı ve solunum durması şeklinde görülür.
Kardiyovasküler reaksiyonlar depresan nitelikte olup hipotansiyon, miyokardiyal depresyon, bradikardi ve muhtemelen kalp durması ile karakterizedir.

İlaç etkileşimleri:

Lidokain, toksik etkilerin artabileceği düşünülerek, yapısal olarak lokal anesteziklere benzeyen ilaçları (örneğin tocainide gibi antiaritmik ilaçlar) kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Aşağıda önerilen dozlar kullanım sırasında dikkate alınmalıdır. Ancak doktorun tecrübesinin ve hastanın durumu hakkındaki bilgilerinin de gereken dozun belirlenmesinde önemi vardır.
Diğer lokal anesteziklerde olduğu gibi yan etkilere yol açmamak için etkili minimum dozun kullanılması gerekir.
Düşkün ve yaşlı hastalarda, çocuklarda, akut hastalığı olanlarda ve sepsis durumlarında, yaş, ağırlık ve fiziksel durum göz önüne alınarak uygun dozlar verilmelidir.
12 yaşın altındaki çocuklarda uygulanacak doz 6 mg/kg'ı aşmamalıdır.
24 saat içinde en fazla 4 kez uygulanmalıdır.

Üretra anestezisi

Erişkin erkeklerde yüzeyel üretra anestezisi: Erkeklerde yeterli analjezi için 20 mL jel (400 mg lidokain hidroklorür) gerekir. Jel yavaşça hastada dolgunluk hissi oluşana kadar veya tübün yarısı boşalıncaya kadar (10 mL = 200 mg lidokain hidroklorür)

uygulanmalıdır. Jelin kalan bölümü de uygulandıktan sonra koronaya bir kaç dakika için penil klemp konulmalıdır.
Ultrasonografik inceleme veya sistoskopi gibi anestezinin özellikle önemli olduğu durumlarda fazla miktarda jel (yaklaşık 30-40 mL) 3-4 kerede olmak üzere uygulanabilir ve enstrümantasyondan önce 10 dakika beklenmelidir. Mesaneye uygulanan jel bu bölgede yapılacak girişimler için de etkilidir.

Erişkin kadınlarda yüzeyel üretra anestezisi: Bütün üretrayı dolduracak şekilde 5-10 mL gibi az miktarda uygulanır. Yeterli anestezi elde edebilmek için, ürolojik girişimden önce bir kaç dakika beklenmelidir.

Endoskopi

Yeterli anestezi elde edebilmek için 10-20 mL uygulanması ve kullanılacak alete de bir miktar jel sürülmesi önerilmektedir. Diğer lidokain içeren preparatlarla kombine edildiğinde (örneğin bronkoskopi için), lidokainin toplam dozu 400 mg'ı aşmamalıdır.

Endotrakeal entübasyonda kullanımı

Girişime başlanmadan önce tübün üzerine yaklaşık 5 mL jel sürülmelidir. İlacın tübün lümenine bulaşmamasına dikkat edilmelidir.


DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Sistemik toksisite tedavisi; konvülsiyonların durdurulması ve oksijen ile veya gerekirse yapay solunum ile yeterli ventilasyonun sağlanmasından ibarettir. Konvülsiyonlar görülürse; intravenöz yoldan 100-200 mg tiyopenton veya 5-10 mg diazepam verilmelidir. Alternatif olarak 50-100 mg i.v. süksinilkolin kullanılabilir, ancak hekimin trakeal entübasyon ve tamamen paralize olmuş hastayı tedavi konusunda deneyimli olması gerekir.
Ventriküler fibrilasyon veya kalp durması durumunda kardiyovasküler resüsitasyona başlanmalıdır. Mümkün olan en kısa sürede tekrarlanarak adrenalin ve ayrıca sodyum bikarbonat verilmelidir.

İthalatçı Firma:

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Xylocaine Jel Eşdeğerleri

    Bu ilaca eşdeğer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

Xylocaine Jel
{%2 20 gr Jel Alüminyum Tüp}

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Logosu

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4, Levent - İstanbul
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.