Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Augmentin-bid 400/57 70 Ml Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Amoksisilin ve Klavulanik Asit

Formülü:

Her bir film tablet, 500 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat, boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

AUGMENTIN-BID 625mg tablet, aşağıda yer alan enfeksiyonların hafif ve orta şiddette seyrettiği durumlarda kısa dönemli tedavide endikedir.
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB enfeksiyonları dahil), örn. tonsilit, sünizit, otitis media.
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları, örn. akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni.
Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları, örn. Sistit, üretrit, piyelonefrit.
Deri Yumuşak Doku Enfeksiyonları, örn. çıbanlar, abseler, selülit, yara enfeksiyonları.
Kemik ve Eklem Enfeksiyonları, örn. osteomiyelit.
Dental Enfeksiyonlar, ör. dentoalveolar abseler

Kontrendikasyonları:

Penisiline aşırı duyarlılığı olanlarda kontredikedir.
Diğer beta-laktam antibiyotiklerde (örn. Sefalosporinler) çapraz-duyarlılık ihtimaline dikkat edilmelidir.
Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık/ karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

AUGMENTIN alan bazı hastalarda, karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklikler gözlenmiştir. Bu değişikliklerin klinik anlamı kesin değildir, ancak AUGMENTIN karaciğer fonksiyon bozukluğu bulguları olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Nadiren şiddetli olabilen, ancak genellikle geri-dönüşlü olan kolestatik sarılık bildirilmiştir. Belirtiler ve semptomlar, tedavinin kesilmesinden sonra 6 haftaya kadar belirgin olmayabilir.

Orta derecede veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda AUGMENTIN dozajı, KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU bölümünde önerildiği şekilde ayarlanmalıdır.

Penisilin tedavisindeki hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonların penisilin aşırı duyarlılığı öyküsü bulunan bireylerde ortaya çıkması ihtimali daha büyüktür. (BKZ. KONTREDİKASYONLARI)

Amoksisilin alan hastalarda, eritematöz raşlar glandüler ateşle ilişkilendirilmiştir. Uzun süreli kullanım, bazen duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasıyla da sonuçlanabilir.)

Hamilelerde kullanım

Oral ve parenteral yoldan uygulanan amoksisilin /klavulanik asit ile yapılan hayvan (fareler ve sıçanlar) üreme çalışmalarında herhangi bir teratojenik etki görülmemiştir. İnsanlarda, hamilelerde AUGMENTIN kullanımı ile ilgili sınırlı deneyim vardır. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, hekim tarafından zaruri görülmediği takdirde hamilelerde (özellikle ilk trimestrde) kullanımından kaçınılmalıdır.

Süt verme döneminde kullanımı

AUGMENTIN süt verme döneminde kullanılabilir. Anne sütüne eser miktarlarda salgılanıyor olması ile ilişkili olarak sensitizasyon riski dışında , bebek üzerinde herhangi bir zararlı etkisi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etkiler, amoksisilin ile olduğu gibi, sık değildirler ve temelde hafif ve geçici niteliktedirler. Diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, psödomembranöz kolit ve kandidiyazis bildirilmiştir. Bulantı, seyrek olmakla birlikte, daha çok daha yüksek dozlarla yapılan oral uygulamalarda görülür. Oral tedavi gastrointestinal yan etkiler ortaya çıkarsa, AUGMENTİN'i yemeklerin başlangıcında alarak bunlar azaltılabilir.

Semi-sentetik penisilinlerle, hastalarda orta derecede AST ve/veya ALT yükselmeleri kaydedilmiştir, ancak bu bulguların anlamı bilinmemektedir. AUGMENTIN ile nadiren hepatit ve kolestatik sarılık bildirilmiştir. Ancak bunlar şiddetli olabilir veya aylarca sürebilir. Predominant olarak erişkin veya yaşlı hastalarda ve biraz daha sıkça erkeklerde ortaya çıktıkları bildirilmiştir. Belirti ve semptomlar tedavi sırasında da ortaya çıkabilirse de, daha sık olarak tedavinin kesilmesinden sonra, 6 haftaya kadar olan bir gecikmeyle oldukları bildirilmektedir. Karaciğer olayları genellikle geri dönüşlüdür. Bununla birlikte, çok nadir durumlarda ölüm bildirilmiştir. Bunlar hemen her zaman, altta yatan ciddi hastalık ve konkomitan medikasyon bulunan vakalardır.

Bazen ürtikeryal ve eritematöz raşlar ortaya çıkabilir. Nadiren eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve eksfolyatif dermatit bildirilmiştir.

Nadiren interstisyel nefrit ortaya çıkabilir.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, 2 yaşın altındaki çocuklarda gastrointestinal yan etkilerin insidansı daha yüksek olabilir. Buna karşın klinik çalışmalarda, 2 yaşın altındaki çocukların yalnızca %4'ü tedaviyi bırakmıştır. Diğer beta-laktamlarda olduğu gibi, nadiren geçici lökopeni, trombositopeni ve hemolitik anemi bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

AUGMENTIN alan bazı hastalarda kanama zamanı ve protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. Augmentin, antikoagülan tedavi görmekte olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Diğer geniş spekturumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi, AUGMENTIN oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu konuda uyarılmalıdırlar.

Kullanım şekli ve dozu:

Enfeksiyon tedavisindeki mutad dozlar:

Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar

Hafif ve orta siddette enfeksiyonlarda günde iki kez bir AUGMENTIN-BID 625mg tablet.
Tedavi durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir.

Dental enfeksiyonlarda dozaj (örn.dentoalveolar abse)

Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar:

5 gün süreyle günde 2 kez bir AUGMENTIN - BID 625mg tablet.
AUGMENTIN-BID 625 mg tablet 12 yas ve altindaki çocuklarda önerilmemektedir.

Renal Bozuklukta Dozaj
Hafif bozukluk(kreatinin klirensi>30mL / dakika)
Dozajda değişiklik yok (günde 2 kez bir 625 mg
veya 2 kez bir 1g tablet.

Orta derecede bozukluk(kreatinin klirensi10-30mL/dakika) Günde 2 kez bir 625mg tablet
(1 tablet uygulanmamalıdır)

Şiddetli bozukluk(kreatinin klirensi<10mL/dakika)
24 saatte bir 625mg tabletten fazla uygulanmamalı

Hepatik Bozuklukta Dozaj

Dozlama dikkatle yapılmalı ve düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyonları izlenmelidir.

Oral uygulama Tabletler bütün olarak, çiğnenmeden yutulmalıdır. Gerekirse tabletler ikiye kırılır ve çiğnenmeden yutulur. Potansiyel gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. AUGMENTIN yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimi optimum olur.

Doz Aşımı

AUGMENTIN ile doz aşımı problemlerinin ortaya çıkması ihtimali düşüktür. Eğer ortaya çıkarsa, gastrointestinal semptomlar ve sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları belirgin olabilir. Bunlar, su-elektrolit dengesine dikkat ederek semptomatik olarak tedavi edilebilir.

AUGMENTIN, hemodiyalizle dolaşımdan uzaklaştırılabilir.

Üretici Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Augmentin-bid 400/57 70 Ml Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Augmentin-bid 400/57 70 Ml Süspansiyon

İlaç Fotoğrafı: Augmentin-bid 400/57 70 Ml Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Amoksisilin + Klavulanik Asit


Barkod Numarası: 8699522285792

İlaç Fiyatı: 13,92 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.