Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zofran 8 Mg 6 Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Ondansetron HCL

Formülü:

Her tablet 4 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak), boya maddesi olarak demir oksit, titanyum dioksit ve diğer yardımcı maddeleri içerir. Sarı, oval, film kaplı, bir yüzünde firma amblemi, diğer yüzünde "4" basılı tabletlerdir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde de endikedir. Etki tarzı: Ondansetron; güçlü, yüksek derecede selektif 5HT3 reseptör antagonistidir. Kusma ve bulantıyı kontrol altına almaktaki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Kemoterapötik ajanlar ve radyoterapi incebağırsakta 5 HT salıverilmesine neden olarak 5HT3 reseptörleri yoluyla vagal afferentleri aktive etmek suretiyle kusma refleksini başlatırlar.Ondansetron bu refleksin başlamasını bloke eder. Vagal afferentlerin aktivasyonu, dördüncü ventrikül tabanına yerleşmiş postrema bölgesinde de 5HT salıverilmesine neden olabilir ve bu da merkezi mekanizmayla kusma ve bulantıyı artırabilir. Bundan dolayı, ondansetronun sitotoksik kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle meydana gelen bulantı ve kusmayı kontrol altına almadaki etkisi muhtemelen periferal ve merkezi sinir sisteminin her ikisinde de bulunan nöronlardaki 5HT3 reseptörlerine olan antagonizmasından ileri gelmektedir. Post-operatif bulantı ve kusmadaki etki mekanizması bilinmemekle birlikte, sitotoksiklerin neden olduğu bulantı ve kusma mekanizmasına benzer şekilde olabilir. Ondansetron plazma prolaktin konsantrasyonlarını değiştirmez.

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Hamilelik: Ondansetron, hayvanlarda teratojenik değildir. İnsanlarda hamilelikte kullanımı denenmemiştir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ondansetron, hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüse olabilecek muhtemel risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Emziren anneler: Deneyler, ondansetronun emziren hayvanlarda süt ile atıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Taşıt aracı ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi: Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz,sedasyona neden olmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Başağrısı, başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu,hıçkırık, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir. Ondansetron kalınbağırsaktan geçiş süresini artırır ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren bazıları şiddetli,anaflaksiyi içeren, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.Nadiren kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar,nadiren nöbetler,göğüste ağrı,aritmi,hipotansiyon ve bradikardi bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Ondansetronun birlikte verildiği ilaçların metabolizmasını indüklediği veya inhibe ettiğine dair bulgu yoktur.Spesifik çalışmalar ondansetronun alkol,temazepam,frusemid,tramadol ve propofol ile etkileşimi olmadığını göstermiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Kemoterapi ve radyoterapi sonucu oluşan bulantı ve kusma: Yetişkinler: Kanser tedavisinin emetojenik potansiyeli, uygulanan kemoterapi kombinasyonlarına, dozlarına ve kullanılan radyoterapi rejimlerine göre değişir. Zofran'ın aynı zamanda esnek uygulama ve dozaj sağlayan parenteral uygulaması da mevcuttur. Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi: Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi alan hastalara Zofran oral tablet veya intravenöz enjeksiyon şeklinde verilebilir.Önerilen oral doz tedaviden 1-2 saat önce 8 mg,takiben 12 saat sonra 8 mg oraldır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış emesisten korunmak için, Zofran tedavisine 5 güne kadar oral yoldan günde iki kere 8 mg şeklinde devam edilir. Yüksek derecede emetojenik kemoterapi: Tedaviye intravenöz uygulama ile başlamak önerilir. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş emesisten korunmak için, ilk uygulanan tedaviyi takiben Zofran tedavisine 5 güne kadar günde iki kere 8 mg oral olarak devam edilir. Çocuklar: Zofran, kemoterapiden hemen önce tek bir intravenöz enjeksiyon şeklinde verilebilir, takiben 12 saat sonra 4 mg oral olarak devam edilir. İlk uygulanan tedaviyi takiben 5 güne kadar günde iki kere 4 mg oral olarak verilebilir. Yaşlılar: Zofran, 65 yaşın üzerindeki hastalarda iyi tolere edilmiştir TM: Zofran Glaxo Welcome şirketler grubunun tescilli markasıdır. ve dozajında, dozaj sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapmak gerekmez. Post-operatif bulantı ve kusma: Yetişkinler: Post-operatif bulantı ve kusmayı önlemek için Zofran oral veya intravenöz veya intramüsküler olarak uygulanır. Önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce oral olarak 8mg'dır ve sonra 8 saat arayla iki kez 8mg oral olarak devam edilir. Başlamış post-operatif bulantı ve kusmanın tedavisinde intramüsküler veya intravenöz enjeksiyon uygulaması önerilir. Çocuklar: Çocuklarda post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde ve tedavisinde Zofran'ın kullanımı denenmemiştir. Yaşlılar: Yaşlılarda, post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde ve tedavisinde Zofran'ın kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır,ancak Zofran 65 yaşın üzerinde kemoterapi alan hastalarda iyi tolere edilmiştir. Böbrek yetmezliğinde dozaj: Günlük dozaj, dozaj sıklığı ve uygulama yolunda değişiklik yapmaya gerek yoktur. Karaciğer yetmezliğinde dozaj: Orta veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliği olan hastalarda Zofran klirensi önemli derecede azalır ve serum yarılanma ömrü önemli derecede uzar. Böyle hastalarda günlük toplam doz 8 mg'ı aşmamalıdır. Zayıf spartein/debrisokin metabolizması olan hastalar: Ondansetronun eliminasyon yarılanma ömrü spartein ve debrisokini zayıf metabolize edenlerde değişmez.Böyle hastalarda tekrarlanan dozlar genel popülasyondan farklı olmayan ilaç düzeyleri verecektir.Günlük dozaj veya dozaj sıklığında değişiklik gerekmez.

Aşırı Dozaj

Halen ondansetronun aşırı dozajı hakkında çok az bilgi vardır. Bununla beraber intravenöz olarak 84 mg ve 145 mg alan iki hastada sadece hafif yan etkiler bildirilmiş ve aktif tedavi gerekmemiştir. Aşırı dozajdan kuşkulanıldığında uygun semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Zofran 8 Mg 6 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Zofran 8 Mg 6 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Zofran 8 Mg 6 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ondansetron Hcl


Barkod Numarası: 8699522093328

İlaç Fiyatı: 57,56 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.