Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zofran Zydis 4 Mg 10 Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Ondansetron HCL

Formülü:

Her tablet 8 mg ondansetron, koruyucu olarak sodyum metilhidroksibenzoat ve sodyum propilhidroksibenzoat, tatlandırıcı olarak aspartam ve çilek aroması içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Ondansetron Zydis, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde endikedir. Ondansetron Zydis ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde de endikedir.

Kontrendikasyonları:

Ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer selektif 5HT3 reseptör antagonistlerine hipersensitivite gösteren hastalarda hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Ondansetronun kalınbağırsaktan geçiş süresini artırdığının bilinmesinden dolayı subakut bağırsak tıkanıklığı belirtisi olan hastalar uygulamayı takiben gözlemlenmelidir. Zofran Zydis aspartam içerir ve bu nedenle fenilketonürili hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı: Ondansetronun insan gebeliğinde kullanımının güvenilirliği denenmemiş olduğundan gebelikte kullanımı önerilmemektedir. Ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Taşıt aracı ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi: Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz, sedasyona neden olmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aşağıdaki yan etkiler oluşabilir: Başağrısı, kızarıklık veya sıcaklık duygusu, hıçkırık ve bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları. Ondansetronun kalınbağırsaktan geçiş süresini artırdığı bilinmektedir ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Bazen anaflaksiyi de içeren şiddetli erken aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren rapor edilmiştir. Kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar nadiren bildirilmiştir. Nadiren nöbetler gözlenmiştir. Göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon ve bradikardi nadiren bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Ondansetronun birlikte verildiği ilaçların metabolizmasını indüklediği veya inhibe ettiğine dair bulgu yoktur. Spesifik çalışmalar ondansetronun alkol, temazepam, furosemid, tramadol ve propofol ile etkileşimi olmadığını göstermiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Zofran Zydis'i blister ambalajından çıkartmak için iterek zorlamayınız. Kapak folyosunun kullanılacak tablete ait kısmını kaldırınız ve yavaşça yerinden çıkartınız. Zydis'i dilinizin üzerine yerleştiriniz. Birkaç saniye içinde çözünecektir, sonra yutunuz.

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Kemoterapi ve radyoterapi sonucu oluşan bulantı ve kusma: Yetişkinler: Kanser tedavisinin emetojenik potansiyeli, uygulanan kemoterapi kombinasyonlarına ve dozlarına ve kullanılan radyoterapi rejimlerine göre değişir. Zofran'ın aynı zamanda esnek uygulama yolları ve dozaj sağlayan parenteral ve oral tablet uygulaması da mevcuttur. Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi: Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi alan hastalara Zofran oral (Zydis veya tablet olarak) veya intravenöz enjeksiyon olarak verilebilir. Önerilen oral doz tedaviden 1-2 saat önce 8mg, takiben 12 saat sonra 8mg oraldır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış emesisten korunmak için, oral Zofran tedavisine, tedavi küründen sonra 5 güne kadar devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kez 8mg'dır. Yüksek derecede emetojenik kemoterapi: Tedaviye intravenöz uygulama ile başlanması önerilir. Ilk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış emezisten korunmak için, oral Zofran tedavisine, tedavi küründen sonra 5 güne kadar devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kez 8mg'dır. Çocuklar: Çocuklarda Zofran, kemoterapiden hemen önce tek bir intravenöz enjeksiyon şeklinde verilir, takiben 12 saat sonra 4mg oral olarak devam edilir. Tedavi küründen sonra günde iki kez 4mg oral olarak 5 güne kadar devam edilmelidir. Yaşlılar: Zofran, 65 yaşın üzerindeki hastalarda iyi tolere edilmiştir ve dozajında, dozaj sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapmak gerekmemiştir.

Post-operatif bulantı ve kusma: Yetişkinler: Post-operatif bulantı ve kusmayı önlemek için Zofran oral (Zydis veya tablet olarak) veya intravenöz veya intramüsküler olarak uygulanır. Önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce 16mg'dır. Başlamış post-operatif bulantı ve kusmanın tedavisinde intramüsküler veya intravenöz enjeksiyon uygulaması önerilir. Çocuklar: Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde ve tedavisinde Zofran yavaş intravenöz enjeksiyon olarak uygulanabilir. Yaşlılar: Yaşlılarda, post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde ve tedavisinde Zofran'ın kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır, ancak Zofran 65 yaşın üzerinde kemoterapi alan hastalarda iyi tolere edilmiştir.

Böbrek yetmezliği olan hastalar: Günlük dozaj, dozaj sıklığı veya uygulama yolunda değişiklik yapmaya gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Orta veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliği olan hastalarda Zofran klirensi önemli derecede azalır ve serum yarılanma ömrü önemli derecede uzar. Böyle hastalarda günlük toplam doz 8 mg'ı aşmamalıdır.

Zayıf spartein/debrisokin metabolizması olan hastalar: Ondansetronun eliminasyon yarılanma ömrü spartein ve debrisokini zayıf metabolize edenlerde değişmez. Böyle hastalarda tekrarlanan dozlar genel popülasyondan farklı olmayan ilaç düzeyleri verecektir. Günlük dozaj veya dozaj sıklığında değişiklik gerekmez.

Aşırı Dozaj

Halen ondansetronun aşırı dozajı hakkında çok az bilgi vardır. Bununla beraber intravenöz olarak 84mg ve 145mg alan iki hastada sadece hafif yan etkiler bildirilmiş ve aktif tedavi gerekmemiştir. Aşırı dozajdan kuşkulanıldığında uygun semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Ondansetron aşırı dozajının tedavisinde, Zofran'ın kendisinin anti-emetik etkisinden dolayı hastalarının cevap vermesi olası olamayacağından ipeka kullanımı önerilmemektedir.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Zofran Zydis 4 Mg 10 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:26.4.2022)

Zofran Zydis 4 Mg 10 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Zofran Zydis 4 Mg 10 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ondansetron Hcl


Barkod Numarası: 8699522053339

İlaç Fiyatı: 77,97 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.