Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Motilium 30 Mg 6 Suppozituar

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Gastrointestinal Fonksiyonel Hastalıklar » Motilite Stimülanları » Motilite Stimülanları » Domperidon

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Epigastrik bölgede dolgunluk, abdominal şişkinlik, üst abdominal bölgede ağrı, geğirme, gaz şişkinliği, bulantı-kusma, mide yanması (mide içeriğinin ağıza çıkması ile birlikte ya da tek başına) gibi mide boşalmasında gecikme, gastroözofajeal reflü ve özofajitle birlikte bulunan dispeptik semptom kompleksi. Fonksiyonel, organik, enfeksiyöz, diyetten ya da radyoterapi ve ilaç tedavilerinden ileri gelen bulantı ve kusmalar.

Kontrendikasyonları:

Motilium'a aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Motilium, mide-barsak kanamaları, sindirim sisteminde mekanik tıkanma ya da perforasyon gibi gastro-intestinal sistem motilitesinin uyarılmasının mahzurlu olduğu durumlarda ve mide-barsak ameliyatlarından sonra, postoperatif dönemde kullanılmamalıdır. Motilium, prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Antasit ve antisekretuvarlar Motilium ile birlikte kullanıldığında, bu ilaçlar yemeklerden önce değil sonra alınmalı, Motilium tablet veya süspansiyon ile aynı anda alnmamalıdır.

Çocuklarda Kullanım: Yaşamın ilk aylarında vücudun metabolik ve kan-beyin engeli fonksiyonları tam gelişmediğinden, küçük bebeklere herhangi bir ilaç ihtiyatla ve hekim kontrolünde uygulanmalıdır. Motilium, kan-beyin engelini geçmediğinden, nörolojik yan etkilere yol açmamakla birlikte, bir yaşından küçük çocuklara verildiğinde, bu tür yan etki olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer Hastalarında Kullanım: Büyük oranda karaciğerde metabolize olduğunda, karaciğer yetmezliği olan hastalarda, Motilium kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Böbrek Hastalarında Kullanım: Ciddi böbrek yetmezliği olan (serum kreatinin değeri > 6 mg / 100 ml, > 0.6 m mol/l) hastalarda, domperidonun eliminasyon yarılanma ömrü 7.4 saatten 20.8 saate uzar, ancak plazma düzeyleri sağlıklı bireylerde düşüktür. İlacın çok küçük bir bölümü değişmeden idrar ile atıldığından ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda tek bir uygulamanın dozunun değiştirilmesi gerekli değildir. Ancak tekrar edilebilecek uygulamalarda, böbrek yetmezliğinin ciddiyetine bağlı olarak, ilaç günde bir ya da iki kez uygulanarak, doz azaltılabilir. Genel olarak uzun sürecek tedavilerde hasta düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım : Deney hayvanlarında yapılan incelemelerde 160 mg/kg/gün kadar yüksek dozlarda, preparatın teratojenik etkilerine rastlanmamıştır. Bununla birlikte, birçok ilaç gibi Motilium'da, gebeliğin ilk trimestrinde, muhtemel yarar risklerden fazla olduğunda verilmelidir. Bugüne kadar insanlarda malformasyon riskini arttırdığı gösterilmemiştir. Emziren sıçanlarda anne sütüne geçer (çoğunluğu metabolit şeklinde: 2.5 mg/kg ağızdan ve intravenöz uygulandığında elde edilen en yüksek konsantrasyonlar sırasıyla, 40 ng/ml ve 800 ng/ml). Kadınlarda anne sütündeki domperidon konsantrasyonları plazma konsantrasyonlarının 4 katıdır. Bu konsantrasyonun yeni doğana zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu yüzden, Motilium kullanan annelerin ancak muhtemel yarar risklerden fazla olduğunda emzirmeleri önerilir.
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi: Motilium, önerilen dozlarda kullanıldığında psikomotor aktiviteyi etkilemez.

ide-barsak kanamaları, sindirim sisteminde mekanik tıkanma ve perforasyon ile mide-barsak ameliyatlarından sonra kullanılmaz. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve laktasyonda kullanılmaz. Antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Seyrek olarak yan etkiler görülür, geçici abdominal kramplar bildirilmiştir. Ekstrapiramidal etkiler küçük çocuklarda nadir, erişkinlerde çok enderdir: tedavinin kesilmesinden sonra kendiliğinden ve tamamen normale döner. Hipofiz bezi kan-beyin engelinin dışında yer aldığından, Motilium prolaktin seviyelerinde artışa neden olabilir. Nadiren bu hiperprolaktinemi, galaktore ve jinekomastiye neden olabilir. Kan-beyin engeli olgunlaşmadığında (bebeklerde) ya da hasara uğradığında, nörolojik yan etkiler tamamen göz ardı edilemez. Nadiren döküntü, ürtiker gibi alerjik reaksiyonlar da bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Antikolinerjik ilaçlar, Motilium'un anti-dispeptik etkisini ortadan kaldırabilir. Antasit ve anti-sekretuvar ilaçlar, oral biyoyararlanımı azalttığından, Motilium tablet ve süspansiyon ile aynı anda alınmamalıdır (Uyarılar / Önlemler bölümüne bakınız). Teorik olarak Motilium, gastro-kinetik etkileri nedeniyle, birlikte ağızdan uygulanan ilaçların, özellikle kontrollü salınan ya da enterik kaplı formüllerin emilimini etkileyebilir. Ancak digoksin ya da parasetamol uygulanan ve sabit kan düzeylerine erişilmiş bireylerde, birlikte domperidon kullanımı, bu ilaçların kan düzeylerini etkilemez. Motilium aşağıdaki ilaçlarla ilgili olabilir:
nöroleptiklerin etkilerini arttırmaz,
dopamin agonistlerinin (bromokriptin, L-dopa) merkezi etkilerini inhibe etmeden, istenmeyen sindirim sorunları, bulantı, kusma gibi periferik etkilerini baskılar.

Kullanım şekli ve dozu:

Kronik dispepsi
Erişkinler: 10 ml (ya da 1 tablet), yemeklerden 15-30 dakika önce günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce alınır.
Çocuklar: Vücut ağırlığının her 10kg'ı için 2.5 ml, yemeklerden önce, günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce alınır
Akut ve subakut durumlar (başlıca bulantı ve kusma)
Erişkinler: 20 ml (ya da 2 tablet), yemeklerden 15-30 dakika önce günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce alınır.
Çocuklar: Vücut ağırlığının her 10kg'ı için 5 ml, yemeklerden önce, günde 3 defa ve gerektiğinde akşam yatmadan önce alınır.
Kullanıma Ait Uyarılar:
Oral Motilium yemeklerden önce alımalıdır. Yemeklerden sonra alındığında emilimi gecikebilir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, doz sıklığı azaltılmalıdır (Uyarılar / Önlemler bölümüne bakınız).
Çocuklar için kg ölçekli Pipetin Kullanışı:
- Plastik kapak açılır.
- Pipet beyaz dış kılıfından, şeffaf kılıfı ile birlikte çıkarılır.
- Şeffaf kılıfı içindeki pipet, şişenin içine daldırılır.
- Şeffaf kılıf halkası sabit tutularak, üst pipet halkası yukarı doğru çekilmek suretiyle istenen dozaja (veya çocuk için ağırlığına göre) ayarlanır.
- Pipet iç kılıfı ile beraber şişeden çıkarılır.
- Halka aşağı doğru bastırılarak ilaç herhangi bir içeceğin içine boşaltılır.
- Pipet tekrar kullanılmak üzere kılıfına yerleştirilir.

Doz Aşımında Alınacak Tedbirler
Belirtiler
Aşırı doz durumlarında, özellikle çocuklarda, uyuşukluk, dezoryantasyon ve ekstrapiramidal reaksiyonlar görülebilir.
Tedavi
Antikolinerjikler, anti-parkinson ilaçlar ya da antikolinerjik etkili antihistaminler ekstrapiramidal reaksiyonlara etkili olabilir. Spesifik antidotu yoktur, aşırı doz durumlarında aktif kömür uygulanması ve hastanın yakın gözetim altında tutulması önerilir. Belirtiler genellikle 24 saat içinde kendiliğinden geçer.

Üretici Firma:

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (412) 223 40 99

Motilium 30 Mg 6 Suppozituar Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Motilium 30 Mg 6 Suppozituar

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Domperidon


Barkod Numarası: 8699593891045

İlaç Fiyatı: 90,31 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. Logosu

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ebulula Cd.N:53 1.Levent - İSTANBUL
Telefon: (412) 223 40 99

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.