Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Panto 40 Mg 28 Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Pantoprazol

Formülü:

Her tablette;

40 mg pantoprazole eşdeğer miktarda 45.10 mg pantoprazol sodyum
Boyar maddeler: Titanyum dioksit, kinolin sarısı

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet:
- Duodenal ülser,
- Gastrik ülser,
- Orta ve ileri derecede gastroözofajeal reflü hastalığı ve reflü özofajitde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet, bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet gebelikte, emziren annelerde ve pernisiyöz anemide kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı uzaklaştırılmalıdır.

Uzun süreli mide asidini bloke ettiğinden dolayı olası yan etkileri kontrol yönünden endoskopik ve radyoskopik yöntemlerle mevcut ilaçlarla tedaviye dirençli olduğu saptanan duodenal ülser, gastrik ülser, orta ve ileri derecede reflü özofajitde kullanılır.

Çocuklarda pantoprazol kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, pantoprazolün çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Gebelikte kullanımı:
Gebelik kategorisi: B
Gebelerde pantoprazol kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet potansiyel yarar/risk oranının fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Laktasyonda kullanımı:
Pantoprazolün anne sütüne geçişi tam olarak bilinmediğinden, emziren kadınlarda potansiyel yararına göre ilaç veya emzirmenin durdurulmasına karar verilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet genellikle iyi tolere edilebilen bir ilaçtır.
Yan etkilerin insidansı doza bağlı değildir. Pantoprazol tedavisi sırasında nadiren deride kızarıklık, kaşıntı ve döküntü şeklinde allerjik reaksiyonlar, baş ağrısı, baş dönmesi, diyare, abdominal ağrı, şişkinlik, bulantı, kusma, hiperglisemi, uykusuzluk görülebilir. Daha seyrek olarak rastlanan yan etkiler ise: dispepsi, anksiyete, artralji, asteni, sırt, göğüs ya da boyun ağrısı, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, konstipasyon, hipertonidir. Ayrıca çok seyrek olarak da karaciğer enzim değerlerinde artış, hiperkolesterolemi ve hiperürisemi bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet karaciğerdeki sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize edilmesine rağmen, yine bu sistemle metabolize olan sisaprid, teofilin, diazepam, warfarin, fenitoin, metoprolol, nifedipin, karbamazepin veya oral kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında, bu ilaçlar için doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir.
Pantoprazol antasitlerle birlikte verildiğinde herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.
Pantoprazol gastrik asit salgılanmasını uzun süre inhibe ettiğinden dolayı, ketokanazol, ampisilin esterleri ve demir tuzları gibi biyoyararlanımı gastrik pH'a bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
Tavsiye edilen günlük doz 40 mg (1 enterik kaplı tablet)'dır. Tabletler bölünmemeli ve çiğnenmemelidir. Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet'in sabah kahvaltısından önce veya kahvaltı sırasında alınması önerilir.

Duodenal ülser: Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet günde 1 defa tek doz alınır. Duodenal ülser genellikle 2 hafta içinde iyileşir. Gerekirse iki haftalık bir tedavi daha uygulanabilir.

Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü ile ilişkili eroziv özofajit: Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet günde 1 defa tek doz verilir. Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü hastalığının tedavisi için genellikle 4 haftalık bir süre gerekir. Tedaviye cevap vermeyen olgularda tedaviye 4 hafta daha devam edilir.

Helicobacter pylori eradikasyonu: Helicobacter pylori eradikasyonunda Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet, günde 1 veya 2 defa amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol gibi antimikrobiyallerle kombine olarak kullanılır.

Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda: Doz ayarı gerekmemektedir.

Hepatik sirozlu hastalarda: Hepatik sirozlu hastalarda pantoprazolün metabolizması etkileneceği için, gün aşırı bir tablet alınmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavi kesilmelidir.


DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
Akut toksisite belirtileri; hipoaktivite, ataksi ve tremordur. Doz aşımı durumunda, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Pantoprazol büyük oranda proteinlere bağlandığından hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.

Panto 40 Mg 28 Tablet Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Panto 40 Mg 28 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Panto 40 Mg 28 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Pantoprazol


Barkod Numarası: 8699516042257

İlaç Fiyatı: 24,45 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.