Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ürikoliz
{300 mg 50 Tablet Blister Ambalaj}

Kas İskelet Sistemi » Gut Hastalığı İlaçları » Gut İlaçları » Ürik Asit Üretimini Engelleyen/Kontrol Eden İlaçlar » Allopurinol

Formülü:

Allopurinol 300 mg içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

-Semptomatik primer ve sekonder gut hastalarının tedavisinde (akut atak,tofüs,eklem harabiyeti,ürik asit taşı ve/veya nefropatisi)

-Lösemi,lemfoma ve serum/idrar ürik asit seviyelerinde yükselmeye neden olan kanser tedavilerinin uygulandığı malign hastalıklarda

-Rekürran kalsiyum oksalat taşı olan hastaların tedavisinde (günlük ürik asit ekskresyonunun erkeklerde 800 mg, kadınlarda 750 mg'ı aştığı durumlarda)

Kontrendikasyonları:

Daha önce allopürinol'e karşı ciddi reaksiyon gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Akut gut atağında kullanılmamalıdır.Allerjik cilt reaksiyonları görüldüğünde tedavi kesilmelidir. Böbrek ve karaciğer hastalarında dikkatle kullanılmalı ve gerekirse doz azaltılmalıdır.Tedavi sırasında günlük idrar 2 lt. üzerinde ve idrar nötr ya da hafif alkali olmalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. Tedavinin erken dönemlerinde akut gut atağında artış olabilir. Bu nedenle tedaviye başlandığında profilaktik olarak kolşisin de kullanılmalıdır.Ayrıca tedaviye 100 mg Allopürinol ile başlanılması ve serum ürik asit seviyesi %6 mg altına düşene dek,her hafta 100 mg arttırılması önerilir (maksimal günlük doz 800 mg).

Yan etkiler/Advers etkiler:

En sık görüleni ciltte raş olup,böbrek yetmezliğinde görülme olasılığı artar.Genel insidansı %10'dur.Raş genellikle makülopapüler veya puriritik olmakla birlikte eksfoliyatif raşlar, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz görülebilir.Bu nedenle tedavi sırasında raş geliştiği taktirde ilacın derhal kesilmesi önerilir.Diğer allerjik reaksiyonlar arasında şunlar sayılabilir; ateş, titreme, lökopeni/lökositoz, eozinofili, artralji,vaskülit ve buna bağlı böbrek, karaciğer hasarı. Bu reaksiyonlar böbrek hastalarında ve tiazid gurubu diüretik kullananlarda daha ağır hatta fatal seyredebilir.Ksantin veya oksipurinol kristallerinin birikmesi sonucu böbrek hasarı gelişebileceği gibi, aşırı duyarlılık göstermeyen hastalarda dahi hepatotoksisite ortaya çıkabilir. Daha hafif seyirli diğer yan etkiler ise şunlardır; Periferal nörit, alopesi, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, baş ağrısı, vertigo, katarakt.

İlaç etkileşimleri:

Allopürinol azatioprin ve merkaptopürin'in metabolizmasını inhibe eder ve birlikte kullanıldıkları takdirde bu iki ilacın dozları normal dozun 1/4 ila 1/3'üne kadar azaltılmalıdır.

-Siklofosfamid ve diğer antineoplastik ilaçların kemik iliği toksisitesini arttırabilir.

-Teofilin ve diğer ksantinlerin klerensini de azaltabilir; bu ilaçların da dozlarının azaltılması gerekebilir.

-Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tiazid gurubu diüretiklerle birlikte kullanıldığında allerjik reaksiyonların insidansı artmaktadır.

-Oral antikoagülanların etkilerini arttırabilir

-Çok sayıda ilaç, ürik asit konsantrasyonunu arttırır, allopürinol dozunun buna göre ayarlanması gerekir.

-Ampisilin veya amoksisilin ile birlikte kullanıldığında cilt raşı insidansı artabilir.

-Klorpropamid'in yarı ömrünü uzatabilir. Böbrek yetmezliğinde birlikte kullanıldığında hipoglisemi riski artabilir.

-Kronik böbrek yetmezliğinde kaptoprille kullanıldığında allerjik reaksiyon riski artabilir.

-Tamoksifenle birlikte kullanıldığında hepatik toksisite riski artabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Vakaya ve klinik duruma göre dozaj değişir.Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Hafif gutta günlük ortalama doz 200-300 mg,

Orta şiddetli gutta ise 400-600 mg'dır.Uygun doz 2 eşit parçaya ya da tek doz olarak alınabilir.Günlük 300 mg'ı aşan dozlar 2 defada alınmalıdır.Minimal efektif doz günde 100-200 mg,maksimal tavsiye edilen doz ise 800 mg'dır.1-3 haftada serum ürat seviyeleri normale döner.Böbrek yetmezliğinde doz azaltılmalıdır. Kreatinin klerensi 10-20 ml/dk ise günde 200 mg,10 ml/dk altında ise günde maksimal 100 mg uygundur.

Neoplastik hastaların tedavisi sırasında ürik asit nefropatisinin önlenmesinde;2-3 gün süreyle günde 600-800 mg kullanılır. Rekürran kalsiyum oksalat taşlarının profilaktik tedavisi için günde 200-300 mg önerilir.

Çocuklarda sekonder hiperürisemilerde; 6-10 yaş günde 300 mg

AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ :

Allopürinol ile aşırı doz alımı veya akut zehirlenmeler rapor edilmemiştir. Zehirlenme tedavisinde spesifik antidotu yoktur. Aşırı doz alımıyla ilgili klinik deneyim mevcut değildir. Ürikoliz ve metaboliti oksipürinol dializle uzaklaştırılabilir.

Üretici Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Ürikoliz Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Ürikoliz

İlaç Fotoğrafı: Ürikoliz

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Allopurinol


Barkod Numarası: 8699516012564

İlaç Fiyatı: 11,88 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Büyükdere Cd.N:215 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 89 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.