Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Izomix 1/2 500 Ml Sol Setli Şişe

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

Formülü:

Her 100 ml'de :
Glukoz monohidrat 3.333 g
Sodyum klorür 0.300 g
İnjeksiyonluk su k.m.

İzomix 1/3'ün bileşiminde :
100 ml için : Glukoz 16.8 mmol, 16.8 mOsm; NaCl 5.13 mmol, 10.26 mOsm:
Na+ ve Cl- 5.13 mEq, 5.13 mOsm.
500 ml için : Glukoz 84 mmol, 84 mOsm; NaCl 25.65 mmol, 51.3 mOsm:
Na+ ve Cl- 25.65 mEq,25.65 mOsm bulunur.


Her 100 ml'de :
Glukoz monohidrat 3.750 g
Sodyum klorür 0.225 g
İnjeksiyonluk su k.m.

İzomix 1/4'ün bileşiminde :
100 ml için : Glukoz 19.00 mmol, 19.00 mOsm; NaCl 3.850 mmol, 7.700 mOsm:
Na+ ve Cl- 3.850 mEq, 3,850 mOsm.
1000 ml için : Glukoz 190 mmol, 190 mOsm; NaCl 38.50 mmol, 77 mOsm:
Na+ ve Cl- 38.50 mEq, 38.50 mOsm bulunur.


Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1- Barsaktan sıvı kaybı: Özellikle çocuklardaki gastroenterit ve diyare, kolera, enterokolit.
2- Su alamamak: Konfüzyon, koma, psikoz, hastalık, yaşiılık, yalnızlık.
3- Susama duygusunun kaybı: Hipofiz ve hipotalamus tümör-leri.
4- Fazla terleme ile su kaybı: Sıcak çarpması, tropikal bölgeler, ateşçiler, febris.
5- Su sekestrasyonu: Ascites, intestinai obstrüksiyon, üriner obstrüksiyon, yanıklar.
6- Böbrekle su kaybı: Diabetes insipidus (Arginin vazopressin'e duyarlı).
7- Böbreğin tübüler konsantrasyon kapasitesinin azalması (Nefrojenik Diabetes insipidus).
8- Pofıüri sonucu hipotonik idrar kaybı: Piyelonefrit, tübüler nekroz, hipökalemik neiropati, nefroskleroz, glomerulonet- rit, analjezik nefropati, hiperatdosteronizm.
9- Üre diürezi: Yüksek proteinli rejim, protein lavajı, iotal pa- renteral nutrisyon.
10- Hiperglisemi ve glukozüri: Diabetik ketoasidoz ve nonketo- tik hiperosmolar diabetik koma.

İzomix 1/3 Solüsyonu; yetersiz su alınmasıyla böbreklerden anormal derecede fazla su kaybı (diabetes insipidus, osmotik diürez v.b.) ya da böbreklerin su tutma kapasitesinin normal, fakat su alımının yetersiz olduğu durumların (susama mekanizmasının bozulması, aşırı terleme, hissedilmeyen buharlaşma ve aşırı su kaybı v.b.) sebep olduğu hipertonik dehidrasyon vakalarında kalori, sodyum klorür kaynağı olarak ve hidratasyon sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonları:

İzomix vücuda net su fazlası (ayrıca birmiktar glukoz ve NaCI) sajladığından aşağrdaki durumlarda kontrendikedir:
1- Böbreklerden su itrahının ve glomerular tiltrasyonun azaldı- ğı haller, konjestif kalp yetmezliği, ascites ile beraber olan siroz, nefrotik sendrom, miksödem,
2- Aşırı su yüklenmesi (su entoksikasyonu): psikojenik ve psi- kotik polidipsi, bira içme, hipotonik mesane lavajı, i.v. srvı yüklenmesi,
3- Arginin vazopressin sekresyonunun non-fizyolojik olarak ariması: Karsinoma, akciğer tütıerkülozu, ensefalopatiler, porfiri, Guillain-Barre sendromu,
4-. Adrenokortikal yetmezliği, hiperaldosteronizm (Conn send- romu),
5- Genellikle hipervolemi ile beıaber olan hiponatremiler. Özellikle total vücut suyu ve sodyumu artmışsa,
6- Diabetes mellitus, latent veya manifest, glukoz toleransında azalma.

Uyarılar/Önlemler:

1- Hipernatremi ve hiperosmolariteyi süratle normale döndürme çabaları verilen suyun hipertonik durumdaki beyine girerek beyin ödemi yapmasına yol açabilir. Normal(izasyon için en az 48-72 saatlik bir süre ayrılmalıdır.

2- İzomix t/3'de Ca++, P04 , K+ ve Mg++ bulunmaz. Gerekli yerlerde bu elektrolitler ayrıca verilmelidir.

3- İlerlemiş renai, kardiyak ve hipertansif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

İzo
Endikasyonları ve dozu gözetilerek kullanıldığında izomix 1/3'ün yan etkisi görülme ihtimali çok azdır. Glukoz entoleransı olan hasialarda glukozun her 25 g'ı için 1-2,5 üniie kristalize çinko insülin verilmelidir.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Îzomix 1/3'ün dozu ve verme şekli hastanın su ve tuz açığına, dolaşım sisteminin durumuna (hipotansiyon, şok, hipovolemi), böbrek fonksiyonlarının durumuna, hipergliseminin mevcut olup otmadıjına ve dehidrasyonun (ve hipernatreminin) derecesine göre saptanır.
Sodyum açıjının hesapianması için aşağıdaki formüi kullanılır;
Total vucut Na* (mEq/l) + Na+ açığı = Tota! vücut X Na* (mEqıL) suyu (L) x (= 140) (mEq/L) suyu (L)
Normal veya arzu edilen Müşahade edilen (aktüel)
Total su ve tuz açığını hiçbir zaman 48 saatten daha kısa za- manda düzeltmeye kalkışmamalıdır. Aksi halde konvüiziyonlar, beyin ödemi ve fatalite olabilir. Ayrıcâ sodyum klorür ve glukozu nörmal seviyelere döndürmek yerine normalin biraz üstünü hedef almada tayda vardır.
İzomix 1/3'ün verme hızı 250-500 ml/saat, 24 saatte verilecek or- talama miktarı 2-3 litredir.
Çocuklarda ortalama v.erme hızı 5-10 ml/kg/saattir. Bu miktarlar hastanın durumuna göre dejişebilir. Örneğin kolera gibi akui ve ajır dehidrasyonlarda 1/2 saarie 1 L vermek gerekebilir. Hiper- glisemik hiperosmolar dehidrasyonlarda (diabetik ketoasidoz ve nonketotik koma) insülin tedavisi yapılmalıdır. Kan şekeri 250- 300 mg/dL'ye düşünce izomix enftizyonlarına başlanır. KULLANIMA İLİŞKİN UYARILAR:Aseptik olarak damara zerk edilir.Bir kısmı harcanmış olan solüsyonun geriye kalanı tekrar kulla- nılmaz.
Vakumsuz solüsyonları kullanmayınız.Tıbbi zaruret gerekmedikçe gebelerde kullanmayınız.

Atc Kodu:

B05BB02

Üretici Firma:

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: [email protected]

Izomix 1/2 500 Ml Sol Setli Şişe Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2023)

Izomix 1/2 500 Ml Sol Setli Şişe

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Aktif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Dekstroz + Sodyum Klorur


Barkod Numarası: 8699788695076

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 1,62 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 42,64 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Caddesi No:115 Beykoz - İSTANBUL
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.