Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Giludop 50 Mg 5 Ml 5 Ampul

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kardiyak Stimülanlar » Adrenerjik ve Dopaminerjikler » Dopamin

Formülü:

5 ml.lik damar için infuzyon konsantresi (=1 ampul) içerisinde 50 mg 4-(2-Aminoethyl)-brenzcatechin-hydrochlorid (Dopamin HCl), 0.3 mg L-sistein hidroklorid monohidrat antioksidan ve 3 mg Sitrik asit monohidrat stabilizatör bulunur. 10 ml.lik damar içi infuzyon konsantresi (=1 ampul) içerisinde 200 mg 4-(2-Aminoethyl)-brenzcatechin-hydrochlorid (Dopamin HCl) ve 0.6 mg L-sistein hidroklorid monohidrat antioksidan ve 6 mg Sitrik asit monohidrat stabilizatör bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İnfarktüs sonucu dahil kalp iflaslarında (kardiyojen şok); ameliyat sonrası şokları; büyük su kayıplarında (hipovolemik şok), volüm tamamlandıktan sonra; ağır infeksiyonlarda (infeksiyon toksisitesi şoku); aşırı duyarlılık reaksiyonlarında (anaflaktik şok); aşırı kan basıncı azalmalarında (ağır hipotansiyonlar); şok tehdidleri (pre-şok), böbrek yetersizliği tehdidinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Tiroid fonksiyon fazlalığı (Tireotoksikoz). Böbreküstübezi tümörlerinde; Glokomun bazı şekillerinde (dar açı glokomu). İdrar kalıntılı prostat adenomunda. Taşiaritmiler, ritim bozuklukları.

Uyarılar/Önlemler:

Hipovolemiden sakınılması: İnfüzyona başlamadan önce hipovolemi tamamen düzeltilmelidir. Mümkünse kan yada plazma bu konuda endikedir. Nabız basıncının azalması: Dopamin verilen hastalarda orantısız bir şekilde diyastolik basınçta artma olursa (nabız basıncında belirgin düşme) infüzyon hızı azaltılmalı ve hasta dikkatle izlenmelidir. Damar dışına enfüzyon: Dopaminin damar dışına enfüzyonundan kaçınılarak büyük venlere enfüze edilmelidir. Damar dışına enfüzyonlar nekrozlara ve çevre dokularda ilacın göllenmesine neden olabilir. Oklüzif damar hastalıkları: Arteroskleroz, arteriyal embolizm, Raynaud hastalığı, diabetik endarteritis, Buerger hastalığı gibi oklüzif damar hastalıkları bulunanlarda, enfüzyon sırasında cilt ve ekstremitelerin ısı ve renklerindeki değişmeler dikkatle izlenmelidir. Bu gibi durumlarda enfüzyona devam edilmesine yarar / zarar oranının iyi değerlendirilmesiyle karar verilir. Periferal iskemiler için antidot: İlacın iskemik bölgelerde göllenmesi ve nekroz yapmasından kaçınmak için 5-10 mg Fentolamin içeren, 10-15 ml'lik serum fizyolojik çözeltisi bu bölgelere en kısa zamanda infiltre edilmelidir. Siklopropan ve Halojenli hidrokarbon anesteziklerinden kaçınılması: Bu tür anestezikler kardiyak otonomik irritabiliteyi arttırarak miyokardı kateşolaminlere duyarlı hale getirir. Bundan dolayı bu gibi durumlarda çok dikkatli olunmalıdır.

Dikkatli Gözlem:
Diğer adrenerjik ajanlarda olduğu gibi Dopamin enfüzyonu sırasında idrar akımı, kardiyak debi ve kan basıncı gibi parametreler çok yakından gözlenmelidir.
Hamilelik: Hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle hamilelerdeki kullanıma ancak fetusta meydana gelebilecek zararlar göz önüne alınarak karar verilmelidir.

Çocuklarda Kullanım:
İlacın çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz kanıtlanmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ara sıra hafif bulantı, kusma, başağrısı, huzursuzluk, parmak- tremoru, göğüs ağrıları, çarpıntı, kan basıncı yükselmesi. Artan dozlara bağlı olarak kalpte ritim bozuklukları (sinüs taşikardisi, supraventriküler ve ventriküler ektopiler) ve sol ventrikül diastolünde istenmeyen bir yükselme olabilir. Dopamin infuzyonu deride nekroz meydana getirebilir (kan akımı ile splanchnikus alanı olumlu etkilenirken deri ve adalelerde reaksiyon yapabilir), tehlike bilhassa dolaşım bozukluğu olan hastalara yüksek dozların tatbikindedir. Splachnikus alanında ameliyat veya gastrointestinal organlarda kanama istidadı bulunan hastalarda kanama tehlikesi vardır. Yanlışlıkla damar dışına yapılan infuzyon paravenöz nekrozlara yol açabilir. Bu bakımdan infuzyonun bir damar kateteri ile yapılması tercih edilmelidir.

İlaç etkileşimleri:

Dopamin ve Guanethidin aynı anda verilirse simpatomimetik etki kuvvetlenir. Monoaminooksidaz inhibitör tedavisi görenlerde daha düşük Dopamin dozları yeterlidir. (yaklaşık normalin 1/10'u). Dopamin diüretiklerle birlikte kullanıldığında munzam, kuvvetlendirici etki yapar. Dopamin ve trisiklik antidepresifler, anestetikler (ritim bozukluklarına meyil), veya Phenytoin ile (kan basıncı azalması ve bradikardi) görülmüştür. Dopamin ana alkaloidlerle kombine edilirse perifer damarlarda kangren tehlikesi ortaya çıkabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Dopamin enfüzyonuna başlamadan önce uygun plazma hacminin çoğaltıcı madde ya da tam kan verilmek suretiyle kan hacminin düzeltilmesi ve gerektiğinde santral venöz basıncın 10-15 cm'si ya da akciğer wedge basıncının 14-18 mm Hg seviyesine çıkması sağlanır.
Başlangıç olarak infüzyona 2-5 mcg/kg/dakika hızında başlanır. Ciddi vakalarda infüzyona 5 mcg/kg/dakika hızında başlanır. Daha sonra 5-10 mcg/kg/dakikalık porsiyonlar halinde doz 20- 50 mcg/kg/dakika'ya kadar arttırılabilir. 50 mcg/kg/dakika'dan daha yüksek dozlara ihtiyaç olduğunda idrara atılımı ve EKG yakından izlenmelidir. Eğer idrar atılımında bir azalma meydana gelirse dozajın azaltıması düşünülmelidir.

Kullanım Şekli:
Ampuller sadece damariçi kullanımına uygundur. Seyreltilerek ve uygun infuzyon çözeltileri ile kullanılmalıdır. Klinik tablonun düzelmesinden sonra infüzyon derhal kesilmemeli, damla adedini tedricen azaltmak suretiyle hareket edilmelidir. İnfuzyon çözeltisini kullanmadan önce, her defa yenilenmesi hususuna dikkat edilmelidir. İnfuzyon eriyiklerinin berrak olması ve Dopamin ilavesinden sonra renk değişikliği yapmaması gerekmektedir. Dilüsyonda tavsiye edilen infuzyon çözeltileri % 0.9 Sodyum klorid eriyiği % 5.0 Dekstroz eriyiği % 0.9 Sodyum klorid eriyiğinde % 5.0 Dekstroz Lactat-Ringer eriyiğinde % 5.0 Dekstroz eriyiği 1/6 Molar Sodyumlaktat eriyiği Lactat-Ringer eriyiği

Yukarıda sayılan infuzyon çözeltileri içnde Dopamin HCl 24 saat süreyle stabil kaldığı bilinmesine rağmen, diğer intravenöz karışımlarda olduğu gibi dilüsyonun hastaya tatbikinden önce hazırlanması gerekir. % 5 Sodyum bikarbonat veya diğer alkali çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde inaktive olur.

İthalatçı Firma:

Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (216) 388 32 75
Email: frik@frik.com.tr

Giludop 50 Mg 5 Ml 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

Giludop 50 Mg 5 Ml 5 Ampul

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Dopamin HCL


Barkod Numarası: 8699559750041

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aydınevler Mh.Sanayi Cd.N:22 Küçükyalı - İSTANBUL
Telefon: (216) 388 32 75
Email: frik@frik.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.