Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Magvital 365 Mg 30 Saşe

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mineraller » Diğer Mineral İçeren İlaçlar » Magnezyum

Formülü:

Her bir saşe 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 670 mg magnezyum karbonat ve 342 mg magnezyum oksit içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, sitrik asit anhidrus (powder), sodyum hidrojen karbonat, potasyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat anhidrus, limon aroması, sodyum siklamat, sodyum klorür, sodyum sakkarin, polivinilpirolidon

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

MAGVİTAL saşe etkin madde olarak magnezyum karbonat ve magnezyum oksit içerir.
Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
MAGVİTAL içerisinde 30 saşe PE / Alüminyum / Kuşe kağıt ambalajda ambalajlanmıştır.

MAGVİTAL,
- Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
- Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
- Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
- Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme
- Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
- Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
- Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)
durumlarının tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Uyarılar/Önlemler:

MAGVİTAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
- Eğer MAGVİTAL'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
- Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa

MAGVİTAL'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
- Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
- Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
- Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
- Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L'nin altında ise,
- Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sodyum uyarı
Bir saşe 43,46 mg (1,89 mmol) sodyum iyonu içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Potasyum uyarısı
Bir saşe 1 mmol (39 mg)'dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında potasyum içermez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Tüm ilaçlar gibi, MAGVİTAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MAGVİTAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
- Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
- Solunum depresyonu
- Koma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAGVİTAL'e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
- Düşük tansiyon
- Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri,
- Depresyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz
Bulantı, Kusma, İshal, Kramp, Yorgunluk hissi, Zayıflık, Zihin karışıklığı
Bunlar MAGVİTAL'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç etkileşimleri:

Diğer ilaçlar MAGVİTAL ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
- Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler)
- Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
- Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
- Lityum (Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
- Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
- Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
- Magnezyum içeren diğer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil)
- Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler)
- Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kullanım şekli ve dozu:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 saşedir. Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 saşedir.

Uygulama yolu ve metodu:
MAGVİTAL, ağızdan kullanım içindir.
1 saşe'yi 75 ml (yarım su bardağı) suda eriterek yemekle birlikte alınız.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: 6-11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz (1/2)-1 saşedir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda MAGVİTAL kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer MAGVÎTAL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGVİTAL kullandıysanız:
MAGVİTAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAGVİTAL'i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAGVİTAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
MAGVİTAL'İ doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

MAGVİTAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
MAGVİTAL, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MAGVİTAL'i hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MAGVİTAL'i, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
MAGVİTAL'in araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

MAGVİTAL'in Saklanması
MAGVİTAL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAGVİTAL 'i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGVİTAL'i kullanmayınız.

Üretici Firma:

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Telefon: (0212) 484 2860
Email: info@neutec.com.tr

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Magvital 365 Mg 30 Saşe Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Magvital 365 Mg 30 Saşe

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Magnezyum Karbonat + Magnezyum Oksit


Barkod Numarası: 8680881243875

İlaç Fiyatı: 18,5 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. Logosu

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknopark Alanı D1 Blok, Esenler - İstanbul
Telefon: (0212) 484 2860
Email: info@neutec.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.