Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mucovit-c 600 Mg 30 Efervesan Tablet

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Asetilsistein

Formülü:

Bir efervesan tablet, etken madde olarak 600 mg Asetilsistein ve 200 mg C vitamini içerir. Yardımcı madde olarak sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat anhidr ve sodyum sitrat dihidrat, tatlandırıcı olarak sodyum sakkarin, sodyum sildamat ve aroma olarak da limon aroması içerir.

Farmakolojik özellikleri:

ASETİLSİSTEİN
Farmakodinamik özellikler
Asetilsistein doğal biramino asit olan L-Sistein' in N-Asetiİlenmiş türevi olup mukolitik olarak kullanılan ajandır. Yapısında bulunan sülfidril grubu ile glikoprotein içerisindeki disülftt bağlannı koparma özelliğinden dolayı mukoid ve mukopürülan sekresyonlar üzerine mukolitik etki göstermektedir.

Asetilsistein antioksidan bir maddedir. Akciğer ve karaciğerde glutatyon sentezine sistein vericisi olarak katılarak, glutatyon sentezini arttınr. Asetilsistein ve glutatyon özellikle akciğerde ortaya çıkan serbest oksijen radikallerini bağlar ve muhtemel hücre hasarını önleyerek koruyucu bir etki gösterir.

Asetilsistein i. v. Tedavisi: Asetil s iste i n i n, asetominofen aşırı dozunu takiben karaciğer hasarını azalttığı gösterilmiştir. Asetilsistein aşırı dozu takiben 8-10 saat içinde uygulanırsa daha etkili olur. Asetilsistein, reaktif metabolitler ve detoksifikasyon nedeni ile konjugasyon için substrat değişiminde rol alarak ya da glutatyon seviyelerinin iyileştirilmesinde ya da bakımında karaciğeri korur.

Farmakokinetik özellikler
Emilim: Asetilsistein oral olarak uygulandıktan sonra hızlı bir şekilde gastrointestinal yoldan absorbe edilir.

Dağılım: İlk olarak akciğer, böbrek ve karaciğere geçer. Mide ve barsak sıvılarında stabildir. Akciğer ve plazmada asetilsistein hem serbest hem de disülfit köprüleri yardımıyla proteinlere geri dönüşümlü olarak bağlanmış halde bulunur. İlacın alınımından 4 saat sonra dağılım oranı 0.33 - 0.47 litre/kg arasında değişir ve proteinlere %83 oranında bağlanır. Aç veya tok karnına uygulanmasında bir farklılık yoktur.

Uygulamadan 30-60 dakika sonra plazma konsantrasyonu doruk noktasına ulaşır. Vücutta birikmez, dokularda özellikle akciğer dokusunda yüksek konsantrasyonda bulunur.

Metabolizma: Karaciğerde metabolize olur. Asetilsistein canlı organizmada sistein, disülfitler ve konjugatları oluşturabilir (N, N'~ diasetilsistein, N-asetilsistein-sistein, N-asetilsistein-glutatiyon, N-asetilsistein-protein v.s). ^S-asetilsisteinin oral dozundan sonra toplam radyoaktivitenin yaklaşık %22'si 24 saat sonra idrarla atılır. Metabolitler tan imlan mam ıştır.

Portal dolaşım ile karaciğere geçer ve ilk geçiş metabolizmasına uğrar. Karaciğerde asetil ize edilerek sisteine metabolize olur. Atılım: Böbrek, karaciğer ve akciğerler yolu ile vücuttan atılmaktadır. %70 atılımı böbrek dışı olup böbrek Iderensi 0.190-0.211 litre/saat/kg olarak belirtilmiştir.

C VİTAMİNİ
Farmakodinamik Özellikler
C vitamini suda çözünen önemli bir vitamin ve antioksidandır. Organizmanın düşük C vitamini stoklama kapasitesi dikkate alındığında, yeterli miktarların düzenli olarak alınması insanlar için çok önemlidir. C vitamininin vücutta birçok işlevi bulunmaktadır.

Antioksidan: Çeşitli etmenler, lipid peroksitlenmesi yoluyla hücre membranlannın hasanna yol açabilecek serbest radikalleri inaktif hale getirerek hücreyi korur.

Kolajen üretimi: C vitamini, prolinden hidroksiprolin üretiminde anahtar bir rol oynayarak kolajen üretiminde çok önemli bir rol oynar. Eksikliğinde kolajen oluşumundaki bozukluklara bağlı olarak yara iyileşmesinde gecikme, kemik büyümesinde düzensizlikler, damar frajilitesi ve diş oluşumunda bozukluklar oluşur.

Kamitin sentezi: Mitokondriden eneıji üretiminde önemli bir madde olan karnitinin sentezi için C vitamini çok önemlidir. C vitamini eksikliğinde kamitin sentezi azalmasına bağlı kas güçsüzlüğü görülebilir. Kolesterol yüksekliği: Yetersiz miktarda C vitamini alımı ile birlikte kolesterol düzeyinin yükseldiği gözlenmiştir. Ek C vitamini alımı ile kolesterolün safra asitlerine dönüşümü artarak kolesterol miktarının normale dönüşebildiğine dair bulgular vardır. Kortizon sentezi: C vitamini kortizon sentezini hızlandırarak organizmanın strese karşı daha güçlü yanıt sergilemesine yol açar. Katarakt: C vitamini, serbest radikalleri inaktive ederek katarakt oluşum riskini anlamlı şekilde azaltır.

Bağışıklık sistemi: C vitamininin lökosit hareketliliğini arttırdığı gösterilmiştir. Askorbik asidin hayvanlarda interferon oluşumunda bir artışa neden olduğu saptanmış ve insanlarda da benzer etkisi olabileceğine ilişkin ipuçları elde edilmiştir. Yeterli C vitamini düzeyi, normal bağışıklık sistemi işlevleri için vazgeçilmezdir. Demir emilimi: C vitamini, yiyeceklerden demir emilimini arttırdığından, besinlerden alınan demir miktarını arttırır ve demir eksikliği anemisine karşı koruyucu bir etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim: C vitamini, ağırlıklı olarak ince barsağın üst kısmında sodyuma bağımlı aktif transport mekanizması yoluyla emilir. C vitamini yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunda, emilim pasif difüzyon yoluyla olur.

Dağılım: Askorbik asidin plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak %24'tür. Serum konsantrasyonları normal olarak 10 mg/L'dir (60 pmol/L). 6 mg/L'nin (35 pmol/L) altındaki konsantrasyonlar, C vitamini alımının her zaman yeterli düzeylerde olmadığını gösterir. 4 mg/I'nin (20 pmol/L) altındaki konsantrasyonlar ise, vitamin alımının yetersiz olduğunu gösterir. Klinik skorbütte ise serum konsantrasyon lan 2 mg/L'nin (10 pmol/L) altındadır.

Metabolizma: C vitamini, dehidroaskorbik asit üzerinden kısmen oksalik aside metabolize edilir. Ancak, aşırı miktarlarda alındığında C vitamini büyük oranda değişmemiş biçimde idrar ve dışkıyla atılır. Askorbik-asit-2-sülfat da bir metabol it olarak idrarda bulunur.

Atılım: Fizyolojik vücut depoları yaklaşık olarak 1500 mg'dır. Askorbik asidin atılım yarı-ömrü, verilme şekli, verilen miktar ve emilim hızı ile ilişkilidir. Yaklaşık 50 mg'lık oral bir C vitamini dozundan sonra, yan-ömrü yaklaşık 14 gün, 1 g'lık bir dozun verilmesinden sonra ise yaklaşık olarak 13 saattir. Intravenöz yolla 500 mg sodyum askorbat verilmesinden sonra, yan-ömrü yaklaşık olarak 6 saattir. 1-2g/gün'den daha düşük miktarlarda C vitamini alındığında, ana atılım yolu böbreklerdir. 3 g'ı aşan dozlarda ise, artan miktarlar değişmemiş biçimde dışkı ile atılır.

Endikasyonları:

Asetilsistein yoğun kıvamlı balgamın atılması, ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarda, bronşiyal sekresyon bozukluklarının tedavisinde ve yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Mucovit-C 600 mg Efervesan Tablet, asetilsisteine veya bileşimindeki maddelerden hertıangi birine karşı aşın duyarlılığı veya anafilaktoid reaksiyonu olan kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Mide ve barsak ülseri durumlarında, asetilsistein kullanımı iritasyona sebep olabilir. Asetilsistein in verilmesinden sonra bronşiyal sekresyonda belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi/öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir. Asetilsistein bronkospazm geçmişi olan kişilerde veya astımlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bir efervesan tablet 314 mg (13,654 mmol) sodyum iyonu içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyeti alan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocuklarda dikkat edilmesi gereken hususlar:
Mucovit-C 600mg Efervesan Tablet, yeni doğanlarda hayati önemi olan endikasyonlarda çok sıkı doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Mucovit-C 600mg Efervesan Tablet, 2 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

GEBELİK DÖNEMİ VE LAKTASYONDA KULLANIMI
Gebelik Kategorisi B'dir.

İlaç hakkında gebe kadınlarda yapılmış kontrollü inceleme yoktur. Gebe kadınlarda ilktrimesterde yapılan kontrollü incelemelerfötotoksik etkiyi doğrulamam ıştır ve daha sonraki trimesterde ilacın zararlı olduğu hakkında kanıt yoktur. Böyle bir ilaç gebelerde yarar / zarar riski değerlendirilerek kullanılabilir.

Laktasyon: Asetilsisteinin fetüse ve anne sütüne geçişi ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu nedenle sadece çok gerekli ise doktora danışılarak kullanılmalıdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ
Mucovit-C 600mg Efervesan Tablet" in araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Santral sinir sistemi: Baş dönmesi, ateş.
Gastrointestinai sistem: Nadiren dispepsi, kusma, bulantı ve ishal. Ayrıca stomatit ve rinore, çok seyrek olarak ürtiker, kulak çınlaması, nadiren alerjik deri reaksiyonları oluşturabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Antitussiflerle kombine olarak kullanılırsa öksürük reflekslerinin durması ile tehlikeli bir tıkanma bulgusu oluşabilir. Bunun için kombinasyon uygulamaları doktora danışılarak yapılmalıdır. Sahip olduğu serbest sülfidril grubu nedeni ile, aynı solüsyona karıştırılır ise asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir. Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında, amoksisilinin dokudaki düzeyinin artabileceği bildirilmiştir. Söz konusu antibiyotikler ile asetilsisteinin birlikte kullanılması durumunda, her iki ilacın aralarında en az 2 saat ara olacak şekilde alınması önerilir. Aynı anda nitrogliserinle kullanılırsa trombosit agregasyonu durdurucu etki oluşabilir fakat bu etki şu ana kadar tam açıklığa kavuşmamıştır.

Kullanım şekli ve dozu:

Çocuklarda ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştin
Yaş Grubu | Günlük önerilen Doz (mg) | Kullanım şekli
Çocuklar 6 - 14 yaş | Yarım tablet 300 - 400 |75 mL (yarım bardak) Suda eritilerek içilir.
Erişkinler => 14 yaş | Bir tablet 600 | 150 mL (bir bardak) Suda eritilerek içilir.

• Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletmeden içilmelidir.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Günde 500 mg/kg çok iyi tolere edilebilir fakat nadiren de olsa alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Böyle durumlarda antihistaminik tedavi uygulanır, ateş, ciltte kızan klik, anjionörotik ödem, hipotansiyon ve bronkospazm gibi durumlar oluşursa antihistaminik tedavi i.v. olarak uygulanır, fakat bu durumlar çok nadir görülür.

Intravenöz olarak asetilsistein uygulanan astımlı hastalarda ölüm gibi ciddi anafilaktoid reaksiyonlar rapor edilmiştir. Intravenöz olarak asetilsistein alan hastalarda deride kızarıklık ve eritem meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar genellikle infüzyonun başlamasından sonraki 30-60 dakika arasında meydana gelir ve asetilsisteinin infüzyonunun devam etmesine rağmen sıklıkla kendiliğinden çözülür. Anafilaktoid reaksiyonlar aşın doz parasetamol için i.v. asetilsistein alan hastalarda gözlenmiştir ve bunlar infüzyonun başlamasından sonra meydana gelir.

Üretici Firma:

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Telefon: (0212) 484 2860
Email: info@neutec.com.tr

Mucovit-c 600 Mg 30 Efervesan Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Mucovit-c 600 Mg 30 Efervesan Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Asetilsistein + Vitamin C


Barkod Numarası: 8680881020735

İlaç Fiyatı: 15,92 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. Logosu

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknopark Alanı D1 Blok, Esenler - İstanbul
Telefon: (0212) 484 2860
Email: info@neutec.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.