Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mannitol %20 Şişe 500 Ml(setli)

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Ozmotik Diürez » Mannitol

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İE %20 Mannitol Solüsyonu aşağıdaki durumlarda kullanılır: Terapötik amaçla kullanımı:- İrreversibi böbrek yetmezliği oluşmadan akut böbrek yetmazliğinin aligürik fazının önlenmesi veya tedavisi için diürezin artırılmasında,- İnrakraniyal basıncın azaltılması ve serebral ödemin tedavisinde,- Artmış intraoküler basınç diğer yollarla düşürülmediği zaman, basıncın azaltılmasında,- Toksik maddelerin idrarla atılımını artırmak ve idrar yolların irrigasyonunda,Diagnostik amaçla kullanımı: Glomerüler Filtrasyon hızının ölçülmesinde.

Kontrendikasyonları:

Şiddetli böbrek rahatsızlıklarına bağlı anüri; ağır akciğer konjestiyonu veya belirgin akciğer ödemi; kafa ameliyatları dışındaki aktif intrakraniyal kanama; şiddtli dehidratasyon; mannitol tedavisi uygulandıktan sonra oligüri ve azotemide ağırlaşmada dahil, gelişen böbrek yetmezliği veya böbreklarin çalışmaması; mannitol tedavisinden sonra gelişen kalp yetmezliği veya akciğer konjestiyonu.

Uyarılar/Önlemler:

Mannitol solüsyonunun verilişi sırasında; böbrek foksiyonu, idrar çıkışı, sıvı dengesi, serum ve potasyum düzeyleri, santral venöz basınç izlenmelidir.
Mannitol, sıvı ve eloktronik tedavisi için uygun değildir. Bu gibi durumlarda homeostaz, sıvı ve eloktrolit tedavisi ile sağlanmalıdır.
Eloktrolit içermeyen mannitol solüsyonları kan ile birlikte verilmemelidir. Mannitolün damar dışına kaçmasından sakınılmalıdır. Aksi taktirde lokal ödem ve cilt nekrozları oluşabilir. Eğer kan ile birlikte uygulanacaksa, psödoaglütinasyondan sakınmak için mannitol solüsyonunun her bir litresine en az 20 mEq sodyum klorür ilave edilmelidir.
Hamilelerde kullanımı: Potansiyel yararları, meydana gelebilecek zararlardan daha fazla değilse, hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
Emzirme döneminde kullanımı: Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanımı: 12 yaşın altındaki hastalarda dozajı bilinmemektedir. Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğünde, infüzyon hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilmeli ve gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır. Eğer gerekirse geriye kalan solüsyon kontrol için saklanmalıdır.
Uygulamadan önce her şişe gözden geöirilmelidir. Şişe ters çevrilerk çökme, kirlilik ve şişede çatlaklık, vakum kontrolü yapılmalı, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.
Solüsyon bir defada kullanılmalıdır. Bir uygulamada artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
Hastada uygulamaya bağlanabilecek ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.
Donmaya ve aşırı sıcaklara korunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Hiponatremi en büyük problemdir. Büyük miktarların hızla verilmesi çok sakıncalıdır ve ekstraselüler alana intraselüler sıvının geçmesi sonucu selüler dehidratasyon ve intravasküler alanın genişlemesi dolayısıyla konjestif kalp yetmezliği ve akciğer ödemi gelişebilir. İntraselüler alanda ekstraselüler alana potasyumun hareketi sonucu hiperkaleni oluşabilir. daha seyrek olarakta mannitolün yoğun infüzyonu ile reversibl akut oligürik böbrek yetmezliği gelişebilir. Mannitol, serebral kan akımını arttırdığından, sinir sistemi ameliyatı geçirmiş hastalarda postoperatif kanama riski oluşabilir. Hipo ya da hipertansiyon, taşikardi ortaya çıkabilir. Ağız kuruluğu, susama hissi, baş ağrısı, idrar çıkışında artma, bulantı, kusma, bulanık görme, sersemlik hali, citte kızarıklık gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısı, taşikardi, üşüme, ateş, idrar retansiyonu, elektrolit dengesinin bozulması, akciğer konjestiyonu , bacakların alt tarafında ve ayaklarda şişme, tıbbi açıdan dikkat gerektiren yan etkilerdir.

İlaç etkileşimleri:

Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksindeki demir (III) kompleks yapmış olduğundan, yiyeceklerdeki bileşenlerle (fitin, oksalat, tanin) ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklin, antiasidler) iyonik etkileşme görülmez. Buna karşın demir iyonları (Ferröz tuzları) yukarıda sayılan maddelerle çözünmeyen kelatlar oluşturarak demir emilimini azaltırlar. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle, bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

İntravenöz yolla uygulanır. Akut böbrek yetmezliğinin önlenmesi: Erişkinlerde , kardiyovasküler ve diğer tip ameliyatlarda başlangıçta verilen %5-10 luk konsantrasyonları takiben %20 lik mannitol solüsyonu uygulanır. Oligüri tedavisinde: %15-20 lik solüsyon halinde 100 g mannitol 90 dakikadan fazla bir sürede verilir. İntrakraniyal basıncın ve beyin hacminin azalması: Sinir sistemi cerrahisinden önce veya sonra beyin hacminin azaltılması için 30-60 dk boyunca %15-20 lik solüsyon halinde 1.5-2 g/kg infüzyon verilebilir. Mannitol infüzyonundan önce ve sonra dolaşım ve böbrek rezervi, sıvı ve eloktrolit dengesi, vücut ağırlığı ve toplam vücuda giren madde ve vücuttan çıkan idrar miktarı değerlendirilir. Serebrospinal sıvı basıncında azalma infüzyonla başladıktan 15 dk içinde gözlenmelidir. İntraoküler basıncın azaltılması: 30-60 dakikalık bir zaman içinde &20 lik solüsyondan veya %15 lik solüsyondan 1.5-2 gr/kg verilmelidir. Maksimum etkiyi elde etmek için ameliyattan 1-1.5 saat önce verilir. İntoksikasyonlarda diürezin gelişmesi için ilave tedavi: Konsantrasyon, hastanın sıvı gereksinimine ve idrar atımına bağlıdır. Kaybolan sıvı ve elektrolitlerin i.v infüzyonla replasmanı yapılır. Eğer 200 gr mannitolden sonra yarar sağlanmazsa, infüzyona devam edilmez. Glomerüler filtrasyon hızının ölçümü : %20 lik solüsyonun 100 ml si 180 ml sodyum klorür solüsyonu ile seyreltilir. Elda edilen 280 ml %7.2 lik solüsyon 20 ml/dk. hızla infüze edlir. Uygun zaman aralığında kateterle idrar toplanır ve atılan mannitol miktarı mg/dk. olarak aneliz edilir. Zaman sürecinin başlangıç ve bitiminde kan örneği alınır ve plazmada mannitol konsantrasyonu mg/ml olarak saptanır. Ürolojik yıkama : %2.5-5 lik çözelti halinde kullanılır.Bu şekilde kullanımı suyun hemolitik etkisini, dolaşıma hemoliz edilmiş kanın girişini ve bunun sonucunda oluşacak hemoglobinemiyi en düşük düzeyde tutar.

Atc Kodu:

B05BC01

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Mannitol %20 Şişe 500 Ml(setli) Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Mannitol %20 Şişe 500 Ml(setli)

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Mannitol


Barkod Numarası: 8699556695413

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 8,9 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 80,53 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.