Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%1.5 Glisin Irigasyon Solüsyonu
{3 litrelik Medifleks Torba}

Diğer»Steril ve apirojen

Formülü:

% 1.5 Glisin İrigasyon Solüsyonu, ürolojik amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanmış, steril, apirojen, non-hemolitik, elektrolitik içermeyen ya da çok az miktarda iyonize olmuş bir çözeltidir. Enjeksiyonluk suda hazırlanmış çözeltinin her 100 mL'sinde 1.5 g glisin (NH2CH2COOH) vardır. pH değeri yaklaşık 6.0, osmolaritesi yaklaşık 200 miliosmol/L'dir. (normal fizyolojik izotonik değer, 280-310 miliosmol/L arasındadır).

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

% 1.5 Glisin İrigasyon Solüsyonu, mesane distansiyonu, irigasyonu ve lavajının gerektiği transüretral girişimlerde, endoskopik aletlerle birlikte irigasyon için kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Tıkanmış kateterleri lavajla açmak amacıyla da kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Anürisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Enjeksiyon olarak kullanılamaz.
Kardiyopulmoner ya da renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ürolojik irigasyon sıvıları dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır. Transüretral prostatektomi ameliyatlarında, irigasyon sıvılarının sistemik dolaşıma karıştığı saptanmıştır; bu ameliyatlarda, % 1.5'luk Glisin İrigasyonu, sistemik kullanılan bir ilaç olarak düşünülmelidir. Çok miktarda glisin içeren sıvının sistemik dolaşıma geçtiği durumlarda, kardiyopulmoner ve renal fonksiyonlarda değişiklikler görülebilir.
Bakteri üremesinin ve pirojen oluşmasının önlenmesi için, torba açıldığında kısa sürede kullanılmalıdır. Çözeltinin kullanılmayan bölümü atılmalıdır.
Gerektiğinde çözelti, su banyosunda ısıtılabilir. Berrak olmayan solüsyonlar kullanılmamalıdır.
Açık prostat venlerinden sisteme karışan glisin çözeltisi, hipervolemiye ve dolayısıyla konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle kalp hastalığı olan ve Glisin İrigasyon Solüsyonu'nun kullanılacağı transüretral prostat rezeksiyonu yapılacak hastaların kardiyovasküler durumu yakından izlenmelidir.
Glisinin sistemik dolaşıma girmesiyle, sodyum iyonu içeren intraselüler sıvının ekstraselüler alana kaçması sonucu, serum sodyum düzeyi düşebilir ve latent bir hiponatremi manifest
duruma gelebilir.
Eğer hastada karaciğer yetmezliği saptanmışsa, glisin metabolizması sonucu ortaya çıkan amonyak kanda birikebileceğinden, dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Glisinin intravasküler emiliminden dolayı, yan etkiler ortaya çıkabilir. Glisinin, büyük miktarlarda intravenöz verildiğinde tükürük salgısında artışa, bulantı ve başdönmesine neden olduğu bilinmektedir. Ürolojik irigasyon sıvılarının emilimine bağlı olarak görülebilecek diğer yan etkiler şunlardır:
Sıvı ve elektrolit kaybı, diürezde artış, üriner retansiyon, ödem, ağızda kuruluk ve susama ve dehidratasyon; pulmoner konjestiyon, hipotansiyon, taşikardi, anjina benzeri ağrı gibi kardiyovasküler ve pulmoner bozukluklar ve bulanık görme, konvülsiyon, bulantı-kusma, rinit, ürperme, vertigo, sırt ağrısı ve ürtiker gibi genel reaksiyonlar görülebilir.
Bir yan etki görüldüğünde, irigasyon durdurulmalı ve hastanın klinik durumu değerlendirilmelidir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bazı klinik ve biyokimyasal ölçümlerin etkilenmesi mümkündür (ör. glukoz, protein, sedimentasyon hızı, biüret, yağ asitleri, kolesterol, sorbitdehidrogenaz, idrar dansitesi).
% 6'lık VARIHES (HES 450/0.7)'in diğer infüzyon çözeltileri, infüzyonun hazırlanmasında kullanılan konsantre sıvılar ve toz halindeki enjektabl ilaçlara katılması gerektiğinde, birbiriyle karışıp karışmadığı, duyarlı yöntemlerle, olanaklar elvermiyorsa, en azından çıplak gözle kontrol edilmelidir (Ancak, gözle görülemeyen kimyasal, dolayısıyla, terapötik geçimsizlikler de olabilir).

Kullanım şekli ve dozu:

Gerekli çözelti miktarı, ürolojik girişimin türüne ve süresine göre değişir. Koruyucu çıkarıldıktan sonra küçük deliklerin varsa saptanması için torba sıkılır. Eğer torbada delik varsa sterilite bozulmuş olabileceğinden kullanılmamalıdır.
Hastaya aseptik koşullarda uygulanmalıdır.
Setin hazırlanması için irigasyon seti üzerindeki kullanma talimatına bakılmalıdır.
1- Torba koruyucusundan çıkarılır.
2- İrigasyon setinin kontrol klempi kapatılır.
3- Çıkış deliğindeki koruyucu kapak çıkarılır.
4- İrigasyon setinin bağlantı parçası çıkış deliğine sokulur.
5- İrigasyon setinin üzerindeki kullanma talimatına göre uygulama yapılır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Uygulama sonlandırılarak hastanın genel durumu değerlendirilmelidir.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

%1.5 Glisin Irigasyon Solüsyonu Eşdeğerleri

    Bu ilaca eşdeğer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

%1.5 Glisin Irigasyon Solüsyonu
{3 litrelik Medifleks Torba}

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

İlaç Fiyatı: 15,95 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.