Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu
{1000 ml'lik Vacoliter Şişe}

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Karbonhidratlar ile Elektrolitler

Formülü:

% 5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu, intravenöz tatbike mahsus steril, stabil ve apirojen bir çözeltidir; hiçbir bakteriyostatik madde ihtiva etmez. Solüsyonun tamamen apirojen olması, hastada hiçbir reaksiyona sebep olmadan, yüksek miktarlarda zerkedilmesini sağlar.

Her 100 ml'lik solüsyonda,
Dekstroz Monohidrat 5.0 g
Sodyum Klorür 0.9 g
Enjeksiyonluk su q.s.

Elektrolit yoğunlukları (litrede miliekivalan mEq/litre)
Sodyum : 154
Klorür : 154

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1- Organizmadaki mayi hacminin azalması.
2- Alkaloz.
3- Su zehirlenmesi.
4- Diyabet ketozu
5- Hiponatremi.

Kontrendikasyonları:

1- Böbrek bozukluğu.
2- Kalp yetmezliği.

Uyarılar/Önlemler:

UYARILAR
İntravenöz solüsyonların uygulanımı serum elektrolit yoğunluklarının dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açabilen sıvı ve/veya solüt yüklenmesine neden olabilir. Dilüsyon riski, solüsyonun elektrolit yoğunluğu ile ters orantılıdır.
Elektrolit içermeyen dekstroz çözeltileri, eritrositlerde aglomerasyon olasılığı yüzünden kanla birlikte aynı infüzyon seti aracılığıyla uygulanmamalıdır.
Hastalara çok fazla miktarda potasyumsuz dekstroz çözeltisi uygulanması önemli bir hipokalemiyle sonuçlanabilir. Serum potasyum düzeylerine bakılarak, gerekirse ek potasyum uygulanmalıdır.
600 mOsm/litre'den daha yoğun olan hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla uygulandıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden, söz konusu çözeltilerin büyük bir merkezi venaya, olanak varsa vena cava superior'a yerleştirilmiş intravenöz bir kateter yoluyla uygulanmaları önerilmektedir.
Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremisi veya karbonhidratlara karşı tolerans eksikliği olduğu bilinen hastalarda mental konfüzyon ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.

ÖNLEMLER:

Genel önlemler:
Uzun süreli parenteral tedavi uygulanması sırasında veya hastanın durumu gerektirdiğinde; sıvı dengesinde, elektrolit konsantrasyonlarında ve asit - baz dengesinde oluşabilecek değişikliklerin izlenmesi için klinik değerlendirme yapılması ve düzenli aralarla laboratuvar muayenelerine başvurulması gerekir. Önemli değişimlerde verilen elektrolitlerin yeniden ayarlanması gerekir.
Bu solüsyonlar, hipervolemi, böbrek yetmezliği, idrar yollarında tıkanıklık veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Gerektiğinde temel elektrolitler, vitaminler ve mineraller tedaviye eklenmelidir.
Dekstroz içeren çözeltiler, kendilerinde açıkça veya klinikte farkedilemeyecek düzeyde diyabet bulunduğu bilinen hastalarda ve herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Hipertonik dekstroz çözeltileriyle uzun süreli parenteral beslenme uygulanması, bazı hastalardaki insülin yapımını olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan korunmak ve hiperglisemi, ardından da glikozüri oluşumunu önleyebilmek için çok zaman infüzyona insülin katılması gerekebilir. Kan ile idrar glikozunun düzenli aralıklarla ölçülmesi önerilir.
Rebound hipoglisemi oluşumunu önlemek açısından; konsantre dekstroz solüsyonları kesilirken, tedavi % 5 veya % 10 Dekstroz Solüsyonları ile sürdürülmelidir.
Hastalara parenteral yoldan hipertonik dekstroz solüsyonlarının verilmesi sırasında hipopotasemi gelişebilir. Aç kalmış durumda olan ve böbrekleri iyi çalışan hastalara dekstroz solüsyonu uygulanacaksa, özellikle de hasta digital tedavisi altında ise, yeterli düzeylerde potasyumun solüsyona katılması gerekmektedir.
Olası geçimsizlikler açısından; solüsyon diğer önerilen ilaç veya solüsyonlarla karıştırıldığında bulanıklık ve çökelme yönünden incelenmelidir. Bu inceleme uygulama öncesinde ve uygulama sırasında da düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Eğer uygulama otomatik olarak bir pompa aracılığıyla yapılıyorsa; hava embolisi oluşmaması için şişe boşalmadan pompa
durdurulmalıdır. İnfüzyon steril aletlerle uygulanmalıdır. Uygulama setlerinin en az 24 saatte bir kez yenileriyle değiştirilmeleri önerilir.
Solüsyon berrak değilse veya vakum bozulmuşsa kullanmayınız.

Gebelikte kullanımı:
Gebe kadınlara uygulandığında fetüse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Hipertonik dekstroz solüsyonları gebelere ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar Sefaktil'in biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası
absorbsiyonda görülen artışı ortadan kaldırabilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs Testi pozitif bulunmuştur. Idrarda glukoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling Solüsyonu, Clinitest) Sefuroksim aksetil bu testleri bozabilmekte ve yalancı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Sefuroksim aksetil, kan
şekeri tayininde kullanılan Ferri siyanid testinden de yalancı negatif sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir. Antibiyotik, enzimatik esasa dayanan testleri etkilememektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanır.
Ortalama doz 24 saatte bir litre veya daha fazladır.
Dakikada 90 - 180 damladan fazla verilmemelidir.

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Atc Kodu:

B05BB02

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

%5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

%5 Dekstroz İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
E-Reçete: Pasif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Dekstroz monohidrat (, Sodyum klorür (9)


Barkod Numarası:

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.