Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%5 Dekstroz %0.45 Sodyum Klorür Solüsyonu
{500 ml'lik Vacoliter Şişe}

Parenteral Solüsyon ve Setler»Steril apirojen

Formülü:

% 5 Dekstroz % 0.45 Sodyum Klorür Solüsyonu, intravenöz uygulanıma uygun, içinde bakteriyostatik maddeler bulunmayan, steril, stabil ve apirojen bir çözeltidir.

Her 100 ml'lik solüsyonda,
Dekstroz Monohidrat 5.00 g,
Sodyum Klorür 0.45 g,
Enjeksiyonluk su q.s.

Elektrolit yoğunlukları (Litrede miliekivalan)
Sodyum : 77
Klorür : 77
Osmolarite: 405 mOsm/litre
Kalori : Litrede 170 kalori

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1- Organizmanın sıvı elektrolit eksikleriyle birlikte kalori ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla,
2- Terleme, kusma, mide aspirasyonu gibi nedenlerle klorür kaybının sodyum kaybına eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda.
3- Kan transfüzyonu ile birlikte ayrıca sıvı verilmesi istenen hastalarda.
4- Ameliyat öncesi ve sonrası bakımında, ekstrasellüler sıvı kayıplarını karşılayarak böbrek fonksiyonlarını başlatabilecek ilk hidrasyon solüsyonu olarak.

Kontrendikasyonları:

1- Böbrek yetmezliği.
2- Kalp, böbrek ya da karaciğer hastalığına bağlı ödem gösteren hastalar.

Uyarılar/Önlemler:

Sodyum klorür içeren solüsyonların tedavide uzun süreli kullanıldığı hastalarda, sıvı dengesindeki değişiklikler, elektrolit yoğunlukları ve asit - baz dengeleri klinik olarak ve periyodik laboratuvar testleriyle yakından izlenmelidir. Önemli değişimler elektrolit desteği veya uygun diğer tedavileri gerektirebilir. Nazogastrik sonda ile sıvı çekilmesi, kusma, diyare veya gastrointestinal fistül drenajı gibi elektrolit kaybıyla sonuçlanan hastalarda da ek elektrolit verilmesi gerekebilir.
Konjestif kalp yetmezlikli veya diğer ödem ve sodyum birikimiyle seyreden hastalarda, sirozlu hastalarda, ciddi böbrek yetmezlikli hastalarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda sodyum klorür içeren solüsyonların uygulanımında dikkat gerekir.
Sodyum klorürün intravenöz uygulanımı serum elektrolitlerinin dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı ya da solüt yüklenmesi ile sonuçlanabilir. Fazla miktarda intravenöz sodyum klorür uygulanımı hipokalemi ile sonuçlanabilir. Subklinik veya aşikar diyabetli hastalarda veya herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı intoleransı olan hastalarda dekstroz içeren solüsyonların kullanımında dikkat gerekir.
Dekstrozun intravenöz yolla uygulanması hipopotasemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemiye yol açabilir. Parenteral yoldan beslenen, böbrek işlevleri normal olan hastalarda, özellikle de dijitalize olanlarda, hipopotasemiyi ya da hücre içi potasyum kaybını önlemek için, dekstroz solüsyonları ile birlikte potasyum verilmelidir. (Her litre dekstrozla 20 - 40 mEq potasyum).
Şekerli solüsyonlarla uzun süreli parenteral tedavi, pankreas adacıklarının aşırı yüklenmesine yol açabilir. Hem bu yükü azaltmak hem de tedavi sırasındaki hiperglisemiyi ve glikozürriyi önlemek için hızla verilen ya da yüksek yoğunlukta kullanılan dekstroz solüsyonlarına insülin katılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Solüsyonun kendi niteliğinden, örneğin kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir.
Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Sodyum klorünün fazla miktarda uygulanımı hipernatremi ile sonuçlanabilir ve aşırı miktarda klorür bikarbonat kaybına yol açar, dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir.
Dekstroz, saatte 0.5 g/kg dozlarında uygulandığında genellikle glikozüriye yol açmaz. Uygulama hızının fazla oluşuna veya hastada metabolik yetmezlik durumu olmasına bağlı olarak eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse dehidratasyon, hiperozmolar koma ve ölüme yol açabilecek hiperglisemi ve glikozüri oluşabilir.
Böyle durumlarda uygulama hızını azaltmak ve insülin uygulamak gerekir.
Sodyum klorür ve dekstroz içeren solüsyonların kullanımı sırasında yan etki gözlendiğinde, infüzyona son verilerek hasta yeniden değerlendirilmeli, gerekiyorsa uygun terapötik girişimlerde bulunulmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar Sefaktil'in biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası
absorbsiyonda görülen artışı ortadan kaldırabilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs Testi pozitif bulunmuştur. Idrarda glukoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling Solüsyonu, Clinitest) Sefuroksim aksetil bu testleri bozabilmekte ve yalancı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Sefuroksim aksetil, kan
şekeri tayininde kullanılan Ferri siyanid testinden de yalancı negatif sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir. Antibiyotik, enzimatik esasa dayanan testleri etkilememektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doz: Karbonhidratlı sodyum klorür solüsyonlarının dozu hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna bağlı olarak değişir. Büyüklerde doz günde 1 - 3 litredir.
Çocuklarda doz, çocuğun büyüklüğüne, sıvı ve enerji ihtiyacına göre değişir.
Süt çocuklarında doz 100 - 1000 ml, küçük çocuklarda ise 200 - 2000 ml arasında değişebilir. Uzun süreli idame tedavilerinde ISOLYTE Mültipl Elektrolit Solüsyonları tercih edilmelidir.
Veriliş Hızı: Büyüklerde saatte 400 ml, sodyum kaybına bağlı şoklarda daha hızlı verilir.
Veriliş Yolu: Damar içine enjekte edilmelidir.

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

%5 Dekstroz %0.45 Sodyum Klorür Solüsyonu Eşdeğerleri

    Bu ilaca eşdeğer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

%5 Dekstroz %0.45 Sodyum Klorür Solüsyonu
{500 ml'lik Vacoliter Şişe}

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.