Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Seralin 50 Mg Çentikli 14 Film Tablet

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri » Sertralin

Formülü:

Her kapsülde, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCl bulunur.

Her kapsülde, 100 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCl bulunur

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Seralin®, depresyon tedavisinde kullanılır.Tatminkar bir cevabı takiben, sertralin tedavisine devam edilmesi, depresyonun başlangıç epizodunun nüksünün veya yeni depresyon epizodlarının oluşmasının engellenmesinde etkilidir.Ayrıca, sertralin obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde de endikedir.

Kontrendikasyonları:

Seralin®'in bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri kullanan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Seretonin geri-alım inhibitörleriyle MAO inhibitörlerinin kombine kullanımı sırasında ciddi yan etkiler gözlenmiştir. Bu yüzden sertralinin de bir MAO inhibitörüyle kombine kullanımı önerilmez. MAO inhibitörü tedavisinden sertralin tadavisine geçilecekse ya da tersi yapılacaksa, yeni tedaviye başlamadan önce en az 14 gün ara verilmesi gerekir.
Sertralin, trisiklik antidepresanlarda olduğu gibi kilo alımına yol açmaz, tersine bazı hastaların sertralin tedavisi sırasında kilo kaybettiği bildirilmiştir.
Sertralinin epileptik hastalıklarda kullanımıyla ilgili elde veri olmadığı için, bu grup hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Sertralin karaciğerde yoğun olarak metabolize olduğundan karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sertralin dozunun yaklaşık yarısı idrar yoluyla atılır. Böbrek yetmezliği olanlarda farmakokinetik araştırmalar henüz yapılmamış olduğu için, bu grup hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Sertralin sedasyona yol açmaz, psikomotor performansı azaltmaz. Ancak araç kullanma ve makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gerekli zihinsel ve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden hasta gereğince uyarılmalıdır.
Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyon oluşuncaya kadar devam edebilme ihtimali nedeniyle hastalar tedavinin başlangıç dönemlerinde yakın olarak izlenmelidir.
Farmakolojik etkileşim olasılığından dolayı triptofan ve fenfluramin gibi serotonerjik nörotransmisyonu artıran ilaçlarla birlikte sertralin alınırken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyondan kaçınılmalıdır.
Yapılan hayvan araştırmalarında belirgin bir karsinojenik, genotoksik,teratojonik etki saptanmamış olmasına karşın, insanlarda yeterli veri olmadığından gebelerde kullanılması önerilmez.
Sertralinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu yüzden emzirenlerde kullanılmamalıdır. Sertralinin çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemiştir. Yapılan araştırmalar, sertralinin yaşlılardaki güvenilirlik profilinin erişkinlerden farklı olmadığını ortaya koymuştur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sertralin genel olarak iyi tolere edilen bir ilaçtır. En sık görülen yan etkiler, bulantı, dispepsi ve diyare gibi sindirim sistemiyle ilgilidir. Bazı hastalarda, ağız kuruluğu, aşırı terleme, göz kararması, tremor, uyku bozukluğu ve erkeklerde ejakülasyon gecikmesi görüldüğü bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Yaklaşık %98 oranında plazma proteinlerine bağlanan sertralin, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan varfarin, digitoksin gibi ilaçların farmakokinetik özelliklerini değiştirebilir. Aynı biçimde proteinlere yüksek oranda bağlama ilaçlar, sertralinin bağlanmasını engelleyerek aktivitesinin ve dolayısıyla yan etkilerinin artmasına yol açabilir. Sertralin trisiklik antidepresanların plazma düzeylerini artırabileceğinden trisiklik antidepresan dozu gerekirse düşürülmelidir.Sertralin alkolün etkilerini potansiyalize etmez, ancak depresip hastalarda alkol ile sertralin birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Seralin®'in depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde başlangıç dozu 50 mg/gün'dür. Günlük doz, bir kerede sabah ya da akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır.
Terapötik doz ile yanıt alınamayan hastalarda günde 200 mg'a kadar çıkılabilir. Yarılanma süresi göz önüne alındığında, doz arttırımının 50 mg'lık artışlar halinde ve birer haftalık aralıklarla yapılması önerilir.
İdame tedavisi: Sertralin tedavisi genellikle 8 hafta içinde etkisini göstermeye başlarsa da, tedaviyi en az 16 hafta sürdürmenin doğru olacağını gösteren bulgular vardır. 150 mg ya da üzerinde önerilen günlük dozların 12 haftadan daha uzun süre kullanımında hastalar periyodik olarak kontrol edilmelidirler.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER: Bugüne kadar bildirilen az sayıda aşırı doz vakasında ciddi bir toksik etki görülmemiş ve hastalar tamamen iyileşmiştir. Aşırı doz alan hastalarda genel destekleyici önlemler alınır. Aktif kömür - özellikle sorbitol ile birlikte kullanıldığında -en az mide yıkama ve kusturma kadar etkilidir.
Doz aşımı halinde sertralinin geniş bir güvenilirlik sınırı vardır. Tek başına 8 grama kadar olan aşırı dozlarının kullanımı bildirilmiştir. Sertralinin aşırı dozlarının diğer ilaçlar ve/veya alkol ile birlikte kullanımı sırasında ölüm vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle her türlü doz aşımı yoğun bir şekilde tedavi gerektirir.

Seralin 50 Mg Çentikli 14 Film Tablet Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

Seralin 50 Mg Çentikli 14 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Seralin 50 Mg Çentikli 14 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Sertralin


Barkod Numarası: 8699502092099

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.