Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Eritretin 30 Gr Jel

Dermatolojik İlaçlar » Akne İlaçları » Sivilce İlaçları » Retinoid İçeren Kremler

Formülü:

EriTretin Jel, aktif madde olarak %4 Eritromisin ve %0.025 Tretinoin içerir. Yardımcı maddeler olarak Butilhidroksitoluen, Hidroksipropil selüloz, 950 Etil alkol bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Tretinoin
Deriye uygulanan Tretinoin bir seri hücresel etkinin ortaya çıkışına neden olur. Tretinoin deri hücrelerinde mitozu ve edipermal hücrelerin yenilenmesini uyarır, keratin formasyonunu inhibe eder, yapılandırıcı doku tamir mekanizmasını aktive eder ve değişik karsinojenlerle oluşan cilt tümörü oluşumuna ait uyarıların regresyonunu sağlayabilir veya önleyebilir.

Bu özellikler tretinoinin bir grup dermatolojik hastalıkta kullanımına olanak sağlamıştır. Bunlar arasında, akne, psoriasis, iktiyozis ve aktinik keratozlar bulunur.

Tretinoin, aknede temel etiyolojik faktörlerden biri olan pilo-sebase follikülün alt bölümündeki keratinizasyon üzerine etkili olur. Keratinize hücreler birbirlerine güçlü olarak yapışırlar ve follikülü tıkarlar. Follikülün obstrüksiyonu, mikrokomedon oluşturarak follikülün genişlemesine neden olur. Folliküle açılan sebase gland, sebum üretiminin devamı nedeniyle kistik hal alır ve mikrokist oluşturarak, kapalı komedonlar oluşururlar.

Bu kapalı komedonlar açık komedonlara dönüşebilirler. İnflamasyonun da mevcudiyeti nedeniyle uzun süreli lezyonlar şeklinde kalabilirler.

Tretinoinin aknede etki mekanizması aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
Tretinoin akne lezyonlarının oluşmasını önler: Folliküler epiteli stimüle ederek birbirine yapışmamış keratinositlerin proliferasyonunu hızlandırır. Bu serbest boynuzsu hücreler sebum ile cilt yüzeyine boşaltılırlar. Bu boynuzsu hücreler birbirleri ile yapışarak tıkaç oluşturamazlar. Böylece yeni akne lezyonlarının oluşumu engellenir.

Tretinoin, follikül içinde retansiyona neden olan komedonların, mikrokistlerin de ekspulsiyonuna yardımcı olur. Epidermisin yüzeyel deskuamasyonundan ayrı olarak, tretinoin follikülün derinlerinde de etki gösterir. Serbest boynuzsu hücrelerin proliferasyonunu stimüle eder, bu hücrelerin oluşturduğu yapışmayı ve dolayısı ile tıkaç oluşumunu engellerken mikrokist ve komedonların da atılımını sağlar.

Tretinoin, infiamatuvar elemanlar olan papül ve püstüllerin gelişimini de hızlandırır. İnflamatuvar dönemin başlangıcında tretinoin uygulandığında, tretinoin folliküler duvarın permeabilitesini artırarak inflamasyondan sorumlu inflamatuvar ajanların (keratin fragmanaları, serbest yağ asidleri gibi) follikül içine geçişini sağlar ve böylece papül ve püstüllerin gelişimini hızlandırarak, eliminasyonlarını da çabuklaştırır.

Eritromisin
Eritromisin makrolid grubundan bir antibiyotik olup etkisini bakteriyal protein formasyonunu engelleyerek gösterir. Kural olarak, etki bakteriostatiktir. Akne vulgaris patogenezinde rol alan Propionibakterlum aknes de eritromisinin etki spektrumu içerisindedir. Akne vulgarisin eritromisin ile tedavisi sırasında Propionibakterlum aknes'in inhibisyonu ile lezyonların sayısı azalır. Lokal olarak uygulanan Eritromisin, dirençli formlar olarak bilinen stafilokokların kolayca ve kısa bir sürede üremelerini azaltır.

Eritromisinin sağlam deriden emilimi anlamsız düzeydedir. Lokal uygulama ile, eritromisinin yağ bezleri folliküllerine kolayca girdiği gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikleri
Topikal olarak uygulanan tretinoinin ve eritromisinin perkütan absorbsiyonu olmadığı için sistemik etkinin olmadığı kabul edilir.

Endikasyonları:

EriTretin® şiddetli olmayan (nodülokistik akne hariç) akne tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

EriTretin®, içeriklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Tedavinin başlangıcında bir miktar jeli, küçük bir deri alanına uygulayarak muhtemel bir irritasyon tespit edilebilir.
Akneli deri bölgesinin sık yıkanmasından çekininiz.
İlgili deri bölgesinde, ilave bir irritasyona neden olmamak için, kolonya, tonikler, traş öncesi ve sonrası losyonlar ve genellikle parfüm ve alkol içeren ürünler kullanmayınız.
İlacın gözler, müköz membranlar, burun ve ağız içlerine temasından sakınınız. Temas durumunda bol su ile yıkayınız.
Deskuamasyon potansiyeli olan ilaçlarla beraber kullanımında özel dikkat gerekir. Eğer hasta, EriTretin® tedavisinden önce eksfolyan bir tedavi kullanmışsa, bu ilaçlarla oluşan deri inflamasyonunun geçmesi için bir süre beklenmesi tavsiye edilir.
Tedavi sırasında yapay ultraviyole ışıklarından ve bronzlaştırıcı uygulamalardan uzak durulmalıdır.
Tedavi sırasında güneş ışınlarına maruz kalmak ciltte lekelenmelere neden olabilir. Bu nedenle, tedavi sırasında doktorunuzun önerdiği bir güneş koruyucu ürün kullanmanız gerekli olabilir.
Güneşe maruz kalınması kaçınılmaz olan durumlarda (deniz kenarına seyahat gibi), yüksek düzeyde koruma sağlayan güneş koruyucuların kullanılması veya yoğun olarak güneşe maruz kalınabilecek günün bir gün öncesi, o gün ve bir gün sonrasında ilacın kullanılmaması önerilir. Ancak ilacın kullanılmadığı bugünlerde de hala güneş koruyucunun düzenli kullanılması tavsiye edilir.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Gebelerde ve Emziren Annelerde Kullanımı
Gebelik kategorisi: B.
Hamile ve emziren hanımlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde eritromisin ve tretinoinin da kullanımı önerilmemektedir. Kullanımı yalnızca potansiyel fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği hekim kararı iledir.

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
Bilinen bir etkisi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bazı hassas kişilerde tretinoin uygulanmasından sonra aşırı kızarıklık, ödem, hatta blisterler ve sonrasında kabukların oluştuğu bildirilmiştir. Bu etkiler ortaya çıkarsa, deri bulguları düzelene kadar ilacın kullanımına ara verilir veya hastanın tolere edebileceği düzeyde ilaç, uzun aralıklarla uygulanabilir.

Tretinoin kullanımı sırasında ciltte, özellikle ağız çevresi ve boyunda kuruluk hissi ortaya çıkabilir ancak tedavinin kesilmesini gerektirmez. Akne tedavisi başladıktan sonra birkaç hafta içinde bulgularda alevlenme şeklinde geçici artma görülebilir. Bu, beklenen bir gelişme olup folliküllerin derininde oluşmuş olan mikrokistlerin hızlanmış eliminasyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Topikal tretinoine karşı gerçek kontakt allerji nadiren rapor edilmiştir. Tretinoinin düzenli kullanımı sonrası geçici hipo ve hiperpigmentasyon da rapor edilmiştir. Tretinoin tedavisi sırasında güneşe karşı derinin hassasiyetinin artabileceği bildirilmiştir. Bugüne kadar Tretinoin ile görülen yan etkilerin hepsi tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlü olmuştur

İlaç etkileşimleri:

Başka ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise aşağıdaki kullanım şekli önerilir:

Başlangıç tedavisi: EriTretin® 2 hafta boyunca günde bir kez, akşamları uygulanır. Uygulama sıklığı, hastanın gösterdiği reaksiyona bağlı olarak ayarlanır. Anlamlı düzey bir cilt irritasyonunun mevcudiyetinde tedaviye, ürünün gün aşırı, akşamları uygulanması ile başlanabilir. 2. haftanın sonunda günlük bir kez uygulama şekhne geçilebilir ve ilk dönem tedavisinin sonu olan 12-14. haftaya kadar günde 1 kez, akşamları uygulamaya devam edilir.
Bu uygulama, belirtilen süre içinde rahatsızlık veren bir irritasyon olmadığı durumda kesintisiz devam eder. Rahatsızlık verici irritasyon, hafif eritem, orta düzey deskuamasyon ve hafif yanma hissinden daha fazla olan irritasyonu tanımlamaktadır. Çok hassas cilde sahip hastalarda daha şiddetli reaksiyonlar beklenebilir. Bu takdirde dozun hastaya göre ayarlanması gerekir.
En iyi sonuç için, hastalar tedavinin başlangıcında görülmesi beklenen reaksiyonlar konusunda bilgilendirilmelidir: hafif irritasyon, hafif eritem, primer irritasyon, geçici deskuamasyon. Hastalar düzenli aralıklarla izlenerek, gereğinde doz ayarlaması yapılabilir.
Hasta tedaviye optimal yanıtın 3 ay dolayında alındığını ve relaps durumunda tedavinin yeniden başlayabileceğini bilmelidir.
Uygulama, akşamları bir kez olmak üzere, yıkanmış ve kurulanmış cilt bölgesine düzgün bir şekilde uygulanır. Parmaklarla uygulama sonrası hafifçe masaj yapılır.
Devam Tedavisi: 3 aydan sonra, EriTretin® iki günde bir uygulama şeklinde sürdürülerek lezyonların kontrol altında kalması sağlanabilir.
Uygulama sonrası elleri yıkayın. Tavsiye edilen dozdan daha fazla kullanılması tedavi edici etkinin artışını sağlamadığı gibi, istenmeyen lokal reaksiyon riskinin artışına da neden olabilir.

İthalatçı Firma:

Laboratoires Bailleul ilaç San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (0212) 900 27 81

Eritretin 30 Gr Jel Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Eritretin 30 Gr Jel

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Eritromisin+tretionin


Barkod Numarası: 8680771491027

İlaç Fiyatı: 23,56 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Laboratoires Bailleul ilaç San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Laboratoires Bailleul ilaç San. ve Tic. A.Ş.

İzzetpaşa Mahallesi, Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi Yeniyol Caddesi No:3, Kat: 12, Ofis No: 1209 Çağlayan, Şişli - İstanbul
Telefon: (0212) 900 27 81

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.