Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Maksipor 1 Gr 10 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » Birinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaleksin

Formülü:

Maksipor 500 mg Film Tablet; her bir film tablette 500 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat ve yardımcı madde olarak titanyum dioksit, Dye Yellow F.D.C. No.6 içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Maksipor; S.pneumoniae ve A grubu beta-hemolitik streptokokların etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları; S.pneumoniae, H.influenzae,stafilokoklar, streptokoklar ve B.catarrhalis'in etken olduğu otitis media; stafilokoklar ve/veya streptokokların etken olduğu cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları; stafilokoklar ve/veya P.mirabilis'in etken olduğu kemik enfeksiyonları; E.coli, P.mirabilis ve Klebsiella türlerinin neden olduğu akut prostatit dahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Sefaleksin tedavisine başlamadan önce, penisilin sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilgili dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Sefalosporin C türevleri, penisiline duyarlı olan bireylerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; Her iki ilaçla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psödomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta ve ciddi vakalarda ise endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması, sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir.
Gebelikte kullanım
Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Emziren annelerde kullanım
Emziren annelerde uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

ÖNLEMLER
Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler tatbik edilmeli ve hava yolunun açık tutulması gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olabileceği gibi uzun süreli tedavide süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa uygun önlemler alınmalıdır. Sefalosporin grubu antibiyotiklerle tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitiflik bildirilmiştir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klerensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klerensi 5 mL/dakikanın altında olan hastalarda 12-24 saatte bir 250 mg; kreatinin klerensi 5-10 ml/dakika olan hastalarda 12 saatte bir 250 mg; kreatinin klerensi 11-40 ml/dakika olan hastalarda 8-12 saatte bir 500 mg'lık dozlar şeklinde uygulanabilir. Kreatinin klerensi 40 ml/dakika'nın üzerinde olan hastalarda normal dozaj uygulanabilir.
Maksipor tedavisi sırasında Benedict ve Fehling solüsyonları ve Clinitest tabletleri ile idrarda glukoz aranması halinde yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu nedenle idrarda glukozun; enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal: Psödomembranöz kolit semptomları tedavi esnasında veya sonrasında görülebilir. Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddette diyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle olabildiği gibi geçici hepatit ve kolestatik sarılık çok nadiren bildirilmiştir.
Hipersensitivite: Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödem şeklinde allerji görülebilir. İlacın kesilmesi ile kendiliğinden düzelir. Anaflaktik şok da bildirilmiştir.
Diğer: Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni, ve SGOT, SGPT değerlerinde artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.

İlaç etkileşimleri:

Gastrointestinal: Psödomomembranöz kolit semptomları, tedavi esnasında veya sonrasında görülebilir. Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddette diyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle olabildiği gibi geçici hepatit ve kolastatik sarılık çok nadiren bildirilmiştir.
Hipersensitivite: Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödem şeklinde allerji görülebilir. İlacın kesilmesiyle kendiliğinden düzelir. Anafilaktik şok da bildirilmiştir.
Diğer: Genital ve anal pruritus, vajinit veya vajinal akıntı, yorgunluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerinde artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinlerde: Yetişkinlerde mutad doz 6 saatte bir 250-500 mg'dır. Enfeksiyonun türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir.
Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir. Daha ağır veya dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda daha yüksek dozlarda ilaç uygulanması mümkündür. Ancak günde 4 g'ın üzerinde dozlara gerek görülecek şiddetteki enfeksiyonlarda parenteral uygulanan bir sefalosporin tercih edilmelidir.
Çocuklar: Çocuklarda mutad doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50 mg/kg/gün'dür. Streptokoksik farenjit (bir yaşından büyük çocuklardaki) ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu iki katına çıkartmak mümkündür. Maksipor; otitis media tedavisinde dört eşit doza bölünerek günde 75-100 mg/kg olarak uygulanabilir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.

Üretici Firma:

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Telefon: (216) 656 67 00
Email: info@teva.com.tr

Maksipor 1 Gr 10 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Maksipor 1 Gr 10 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Maksipor 1 Gr 10 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefaleksin Monohidrat


Barkod Numarası: 8699517090509

İlaç Fiyatı: 16,88 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş Logosu

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi C-Blok Kat:3-5 No:8, Ümraniye - İstanbul
Telefon: (216) 656 67 00
Email: info@teva.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.