Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Maksipor 500 Mg 16 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » Birinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaleksin

Formülü:

Maksipor 250 mg Oral Süspansiyon İçin kuru toz, sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat ve yardımcı madde olarak sodyum benzoat, dye ponceau 4R, sodyum siklamat, muz ve ahududu aroması ve sukroz içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Maksipor, S.pneumoniae ve A grubu beta-hemolitik streptokokların etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları; S.pneumoniae, H.influenzae, stafilokoklar, streptokoklar ve B.catarrhalis'in etken olduğu otitis media; stafilokoklar ve/veya streptokokların etken olduğu cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları; stafilokoklar ve/veya P.mirabilis'in etken olduğu kemik enfeksiyonları; E.coli, P.mirabilis ve Klebsiella türlerinin neden olduğu akut prostatit dahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Sefaleksin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Sefalosporin türevlerini penisiline duyarlı olan bireylerde kullanırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; her iki ilaçla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.
Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psödomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta ve ciddi vakalarda ise endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması, sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir.
Gebelikte kullanım:
Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.
Emziren annelerde kullanım:
Emziren annelerde uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

ÖNLEMLER
Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler tatbik edilmeli ve hava yolunun açık tutulması, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olabileceği gibi uzun süreli tedavide süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa uygun önlemler alınmalıdır. Sefalosporin grubu antibiyotiklerle tedavi sırasında direkt Coombs' testinde yalancı pozitiflik bildirilmiştir.
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klirensi 5 mL/dakikanın altında olan hastalarda 12-24 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 5-10 mL/dakika olan hastalarda 12 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 11-40 mL/dakika olan hastalarda 8-12 saatte bir 500 mg'lık dozlar şeklinde uygulanabilir. Kreatinin klirensi 40 mL/dakika'nın üzerinde olan hastalarda normal dozaj uygulanabilir.
Maksipor tedavisi sırasında Benedict ve Fehling solüsyonları ve Clinitest tabletleri ile idrarda glukoz aranması halinde yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu nedenle idrarda glukozun; enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.


Yan etkiler/Advers etkiler:

YAN ETKİLER
Gastrointestinal: Psödomembranöz kolit semptomları tedavi esnasında veya sonrasında görülebilir. Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddette diyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Bazı penisilinler ve sefalosporinlerle olabildiği gibi geçici hepatit ve kolestatik sarılık çok nadiren bildirilmiştir.
Hipersensitivite: Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödem şeklinde allerji görülebilir. İlacın kesilmesi ile kendiliğinden düzelir. Anaflaktik şok da bildirilmiştir.
Diğer: Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerinde artışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.

İlaç etkileşimleri:

Probenesid, eşzamanlı uygulandığında, tüm beta laktam antibiyotiklerde olduğu gibi sefaleksinin de renal atılımını azaltıp, plazma konsantrasyonlarını artırabilir.
Laboratuvar Testi Etkileşimleri: Sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar bildirilmiştir.
Hematolojik testlerde, transfüzyon öncesi antiglobülin testleri uygulandığında ya da doğumdan önce antibiyotik kullanan annelerin bebeklerine Coombs testi yapılacağı zaman, pozitif sonucun ilaca bağlı olabileceği unutulmamalıdır.
Maksipor tedavisi sırasında idrarda glukoz ölçümü yapıldığında yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu durum hem Benedict ve Fehling solüsyonları, hem de Clinitest tabletlerinin kullanılması ile gözlenmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

DOZAJ VE UYGULAMA
YETİŞKİNLER: Yetişkinlerde mutad doz 6 saatte bir 250 -500 mg'dır. Enfeksiyonun türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir.
Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir.
Daha ağır veya dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda daha yüksek dozlarda ilaç uygulanması mümkündür. Ancak günde 4 g'ın üzerinde dozlara gerek görülecek şiddetteki enfeksiyonlarda parenteral uygulanan bir sefalosporin tercih edilmelidir.
Çocuklar: Çocuklarda mutad doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50 mg/kg/gün'dür. Streptokoksik farenjit (bir yaşından büyük çocuklardaki) ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uyulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu iki katına çıkartmak mümkündür. Maksipor; otitis media tedavisinde dört eşit doza bölünerek günde 75/100 mg/kg olarak uygulanabilir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.

Üretici Firma:

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Telefon: (216) 656 67 00
Email: info@teva.com.tr

Maksipor 500 Mg 16 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Maksipor 500 Mg 16 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Maksipor 500 Mg 16 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefaleksin Monohidrat


Barkod Numarası: 8699517090400

İlaç Fiyatı: 17,86 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş Logosu

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi C-Blok Kat:3-5 No:8, Ümraniye - İstanbul
Telefon: (216) 656 67 00
Email: info@teva.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.