Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sterile Dobutamin Con. 250 Mg/20 Ml

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kardiyak Stimülanlar » Adrenerjik ve Dopaminerjikler » Dobutamin HCL

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Septik şok tedavisinde , Hipovolemik şokta ve Kardiyojenikşok tedavsinde endikedir. Diğer kullanım Yerleri: Dijitele veya diüretiklere cevap vermiyen düşük debili konjestif kalp yetmezliğinin ve kalpteki cerrahi girişimler sırasında ortaya çıkan kalp yetmezliği tedavisinde kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Tirpid fonksiyon fazlalığı (Tirotoksikoz), böbrek üstü bezi tümörlerinde, dar açı glokom unda idrar kalıntı prostat adenomunda, taşiaritmile, ritm bozukluklar, önceden vasküler rahatsızlığı olan hastalarda (ateroskleroz, arterial emboli, Raynaud hastalığı, donma sonucu gelişen doku harabiyeti, diyabetik endarteritis veya Burger hashastalığı) ekstremetilerdeki ağrıda artışlar Dopamin tedavisinde dikkatle izlenmelidir. Şayet ekstramitlerdeki bu değişimler gözlenirse uygulama ya kesilmeli ya da ilacın infüzyon hızı azaltılmalıdır. Brlirtilerde bu şekilde önlenir. fakat bu değişmeler uygulama kesildikten sonra da ara sıra tekrarlayıp gelişebilir.

Uyarılar/Önlemler:

Kardiyojenik şok sıklıkla akut miyokard enfaktüsünde ortaya çıkar. Kardiyojenik şokun iki temel balirtisi kalp debisinde belirgin azalma ve santral venöz basıncı ile pulmoner ven basıncındaki yükselmedir. Dopamin tedavisinin en etkili olduğu dönem; şok belirtisi ve semptomları görülür görülmez kan basıncı miyokardiyal fonksiyonlar gibi fizyolojik parametrelerde ağır bozulmalar görülmeden ve idrar akışı 0.3 ml/dak. altına düşmeden başlandığı dönemdir. hipovolemik şokta dengeli solüsyonlar ile dehidratasyonun düzeltilmesine rağmen, kn basıncı yeterli derecede yüükselmiyorsa kısa bir sür için uygulanabilir. Septik şokrta hemodinamik durumu düzeltmek için tercih edilir.
Hipovolemiden sakınılması: İnfüzyona başlamadan önce hipovolemi tamamiyle düzeltilmelidir. Mümkünse kan ya da plazma bu konuda endikedir. Nabız basıncını azalması: Dopamin verilken hastalarda orantısız bir şekilde diyastolik basınçta artma olursa (nabız basıncında belirgin düşme) infüzyon hızı azatılmalı ve hasta diikkatle izlenmelidir.
Damar dışına infüzyon: Dopaminin damar dışına infüzyonundan kaçınılarak büyük venlere enfüze edilemlidir. Damar dışına infüzyonlar nekrozlara ve çevre dokularda ilacın göllenmesine neden olabilir
. Oklüzif damar hastalıkları: Artereskleroz, arterial embolizm, Raynaud hastalığı, diabetik endarteritis, Burger hastalığı gibi oklüzif damar hastalığı bulunanlarda, infüzyon sırasında cilt ve ekstremitlerin ısı ve renklerindeki değişmeler dikkatle izlenmelidir.
Bu gibi durumlarda infüzyona devam edi,lmesine yarar/zarar oranının iyi değerlendirilmesiyle karar verilir. Siklopropan ve Halojenli hidrokarbon anesteziklerinden kaçınılması: Bu tür anstezikler kardiyak otonomik irritabiliteyi arttırarak miyokardı kateşolaminlere duyarlı hale getirir. Bundan dolayı bu gibi durumlarda çok dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kalpte oluşturulduğu taşiaritmiler en önemli yan tesirlaridir. genellikle yüksek dozda kullanıldığında veya miyokard iskemisi, matabolik asidoz varsa ortaya çıkar. uzun süren infizyona bağlı olarak ektremetilerde gangren oluşturabilir. Dopamin solüsyıonunun infüzyon yerinden doku içine kaçması cilt nekrozuna neden olur. Ven içine iğne yerine uzun bir kateterle girilmesi sözü edilen tehlikeyi önler. Eğer cilt nekrozu varsa iğne çıkartılır. ve o bölgede cilt altına infilitrasyon şeklinde fentolamin veya diğer alfa adrenerjik reseptör blokeri, bunlar yoksa vazokonsriktör içermeyen prokain veya başka bir lokal anestezik solüsyonu enjekte edilir. İnfüzyon sırasında hipotansiyon oluşabilir. Bu durum infüzyon hızını artırarak düzeltilebilir. Bazende hipertansiyon yapabilir. infüzyonun birden kesilmesi hipotansiyon oluşturur; Bundan kaçınmak için infüzyon hızı giderek azaltılarak ilacın kesilmesi gerekir Dopamin infüzyonu bulantı, kusma, baş ağrısı, dispne, palpitasyon, ektopik kalp atımı, vazokonstrüksiyon angina nöbetlerine neden olabilir.

İlaç etkileşimleri:

Dopamin, vücutta monoamin oksidaz (MAO) enzimi tarfından inaktive edildiği için, MAO inhibitörü ilaçlarla (izokarboksazid, transilspromin vb) etkileri potansiyelize edilir. Bu ilaçlarla tedavi edilmekte olan veya kısa (izokarboksazid, tranilspromin vb) etkileri potansiyalize edilir. Bu ilaçlarla tedavi edilmekte olan veya kısa bir süre önce tedavi görmüş hastalarda kullanılmalıdır. Fenotiyazinler ve butirofenonlar dopaminerjik reseptörler bloke ederek dopamin böbrek vediğper bazı damar uyatakları üzerindeki vazodilatör etkisini azaltması yanısıra alfa adrenerjik reseptörleride bloke edebildiklernden dopamin vazokonsriktör etksini de azaltırlar. Propranolol ve metoprolol gibi ß-adrenerjik reseptör blokerleri ise dopamin kalp debisi üzerindeki arttırıcı etkisini ortadan kaldırırlar.

Kullanım şekli ve dozu:

Sterile Dopamine Concentrate Solution Antigen B.P 200 mg/ 5 ml Ampul,enjektabl solüsyonları mutlaka uygun i.v. solüsyonlarla seyreltilerek kullanılır. Elde edilen infüzyonel solüsyon akış hızını kontrol altında tutan bir infüzyon pompası veya bir başka araç kullanılarak tatbik edilmelidir. Eğer mümkünse antecubital venden verilmelidir. Yetişkinlerde: Dopamin tedavisinden önce kan hacmi güvenli bir plazma çoğaltıcı ile tamamlanmalıdır. Başlangıç hızı 2-5 µg/kg/dakika ile başlanır ve tedricen yavaş yavaş 5-10 µg/kg/dakika arttırılarak 20-50 µg/kg/dakikaya kadar ihtiyaç haline çıkılır. Hastaların bir çoğunda Dopamin 20 µg/kg /dakikanın altında sürdürülür. Çocuklarda; Kullanımı tavsiye edilmemektedir. Yaşlılard; Kullanımı tavsiye edilmez.

Atc Kodu:

C01CA07

İthalatçı Firma:

Filiz Ecza Deposu Tic.Ltd.Şti.
Telefon: (312) 397 14 24

Sterile Dobutamin Con. 250 Mg/20 Ml Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Sterile Dobutamin Con. 250 Mg/20 Ml

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Dobutamin Hcl


Barkod Numarası: 8699767750055

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 21,1 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 53,85 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Filiz Ecza Deposu Tic.Ltd.Şti. Logosu

Filiz Ecza Deposu Tic.Ltd.Şti.

Anadolu Bulvarı A.T.B İşMerkezi No:266 Gimat/Ankara
Telefon: (312) 397 14 24

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.