Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tarka 28 Film Tablet

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » ACE İnhibitörleri Kombinasyonları » ACE İnhibitörleri ve Kalsiyum Kanal Blokerleri » Trandolapril ve Verapamil

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hipertansiyon'da endikedir.

Kontrendikasyonları:

Trandolapril veya verapamil'e aşırı duyarlılık, ACE inhibitör tedavisine bağlı anjinörotik ödem hikayesi, kardiyojenik şok, taze komplike enfaktüs, II. veya III. derece AV blok, SA blok, hasta sinüs sendromu, gebelik ve emzirme dönemi.

Uyarılar/Önlemler:

Semptomatik hipotansiyon :TARKA'nın ilk dozundan sonra seyrek olarak semptomatik hipotansiyon değişebilir. Bu risk ağır su ve tuz yetersizliği olanlarda kalp yetmezliğinde asitli sirozu olanlarda artar.
Böbrek fonksiyon bozukluğu:Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dozun ayarlanması ve böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. Renal fonk. bozukluğu olanlarda hiperpotasemi gelişebilir. Böbrek fonk. bozukluğu, konjestif kalp yetmezliği, renovasküler hipertansiyon, renal transplantasyon geçirmiş hastalarda akut renal yetmezlik gelişebilir. Genelde tedavi kesildiğinde veya doz azaltığında düzelir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu :Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda trandolaprilat düzeyleri görülebilir. Doz ayarlaması gerekebilir.
Anjionörotik ödem : Ender vakalarda ACE inhibitörleriyle yüz, ektremiteler, dil, glottis ve/veya larenksi de kapsayan anjionörotik ödem bildirilmiştir. Böyle bir durumda tedavi kesilmeli ve hasta ödem kaybı olana kadar izlenmelidir.
Nötropeni : ACE inhibitörleriyle tedavide çok nadiren nötropeni bildirilmiştir. Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğunda bağ dokusu hastalığı olan kişide belirli aralıklarla kan sayımı önerilir.
Yaşlı Hastalar : Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlılarda doz azaltılmasına gerek yoktur.

Cerrahi-Anestezi : Genel anestezi gerektiren büyük müdahelelerde ACE inhibitörleri hipotansiyona neden olabilirler. Plazma volümü arttırılarak düzeltilebilir.
Hemodiyaliz Hastaları : ACE inhibitörü tedavisinde olan poliakrilonitril metalil sulfonat yüksek akım membranlarıyla hemodiyalize edilen hastalarda anafilaktoid reaksiyonlara rastlanmamıştır. Bu hastalarda bu tür membranlar kullanılmamalıdır.
Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı :ACE inhibitörleri gebeliğin son 6 ayında kullanıldığında gelişmekte olan tetüs üzerine zararlı etkilere ve hatta ölümüne neden olabilirler.ACE inhibitörleri plesantadan geçtiği için fetüsün kan basıncını düzenleyen mekanizmaları bozabileceği düşünülebilir. İkinci ve üçüncü trimislerde ilaç kullanımı sonrası yeni doğanlarda oligohidroamnios, hipotansiyon, oligüri anüri vakaları ve kafatası kemikleşme bozuklukları bildirilmiştir.
Çocuklarda kullanımı :Çocuklarda kullanımı hakkında yeterli bir bilgi yoktur.Gebelikte kullanılmamalı ve gebelik teşhis edildiğinde tedavi kesilmelidir. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Trandolapril: Öksürük, abş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, seyrek olatrak görüleblir. Daha seyrek olarak palpitasyon, kjeyifsizlik, hipotansiyon, prurit, yüz kızarması, bulantı, fasiyaljanjionöretik ödem bildirilmiştir.
Labratuar parametreleri : Çok seyrek vakada üre ve plazma kreatinin yükselmeleri gözlenmiştir. Çok nadir olarak potasyum serum düzeyinin yükseldiği bildirilmiştir.Verapamil : Verapamil'in kalp ve dolaşma etkileri bazen, özellikle yüksek doz ve müsayit ön hastalarda, terapötik etkinin dışına taşabilir. Kalp frekansında yavaşlama, kan basıncının düşmesi, kalp yetmezliği semptomlarının şiddetlenmesi görülebilir. Kabızlık, bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlil, yüz kızarması, yorgunluk, gerginlik, mafsal ödemler görülebilir. Deri reaksiyonları transaminaz ve/veya alkalik fosfotazlarda geçici yükselmeler bildirilmiştir. Yaşlı hastalarda uzun süreli tedavide jinekomasti gözlenmiştir. Tedavi, kesilmesiyle son bulur.

İlaç etkileşimleri:

Tarka diğer antihipertansiflerin etkisini arttırabilir. Genetik tedavisi altındaki hastaların bazılarında tedaviye başlandığında aşırı kan basıncı düşmeleri görülebilir bu hastalardasemptomatik hipotansiyon riskini azaltmak için Tarka tedavisine başlamadan birkaç gün önce diüretik tredavisinin kesilmesi önerilir. Kardiodepresan, yani beta-blokerler, anti,aritmik ilaçlar, inhalasyon anestetikleri gibi kardiyak uyarı oluşumunu ve iletisini inhibe edn ilaçlarla birlikte uygulandığında bir kaç vakada hipotansiyon ve akciğer ödemi bildirilmiştir.Birlikte kullanıldığında verapamil'in digoxin plazma düzeylerini % 50- % 75 oranında yükselttiği bildirilmiştir. Bu durumda digoxin dozunun azaltılması gerekir. Çok nadir olarak carbamazepin'le lityumla cyclosporin ve theophyllin'le ve rifampicinle, phenytoin, phenobarbitalle, cimeditinle etkileşme bildirilmiştir. Narkoz sırasında kullanılan kas gevşeticilerin etkisi artabilir.Trandolapril ve potasyum tuzlarının , potastum tutan diüretiklerin veya prostagilandin sentezi inhibitörlerinin birlikte kullanımı böbrek fonksiyon bozukluğunda, hipopotasemi riskini arttırır.

Kullanım şekli ve dozu:

Günde tek doz 1 adet TARKA kapsül.Tedaviye başlamadan önce böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olup olmadığı saptanır. Böbrek ve karaciğer fonksiyonu normal hastalarda kullanılır.

Üretici Firma:

Abbott Laboratuvarı A.Ş.
Telefon: (216) 538 74 00

Tarka 28 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:26.3.2018)

Tarka 28 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Verapamil Hcl + Trandolapril


Barkod Numarası: 8699548092732

İlaç Fiyatı: 81,61 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Abbott Laboratuvarı A.Ş. Logosu

Abbott Laboratuvarı A.Ş.

Tem Yolu Kavacık Çıkışı Rüzgarlı Bahçe Mevkii Ekinciler Cad.
Hedef Plaza K:6 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL
Telefon: (216) 538 74 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.