Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aleve 220 Mg 30 Film Tablet

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Naproksen

Formülü:

Bir Tablet; etken madde olarak 220 mg Naproksen Sodyum ve boyar madde olarak;
Titanyum dioksit, indigo carmine içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Aleve Film Tablet, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkisiyle_baş ağrısı, diş ağrısı, soğuk algınlığı, kas ağrısı, ekleııı ağrısı, adet sancısı ve ateşli duruııılarda kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Naproksen sodyuııı, salisilat ve diğer nonsteroid antienflaıııatuarlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, aktif rııide ve duodenum ülseri olan hastalarda kullanılıııamalıd Aspirin veya diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar astım, rinit ve nazal polip gelişen hastalarda kontrendikedir. Tedavi esnasında bu tür semptomlar ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalıdır. Anaflaktoid reaksiyonlar bu tür reaksiyonları daha önce geçirmiş kişilerde ortaya çıkabilir.

Uyarılar/Önlemler:

Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe 10 günden fazla kullanılmamalıdır. Ateşin 3 gün süreyle düşmemesi veya artıııası durumunda hekime başvurulmalıdır. Gastrointestinal hastalık öyküsü bulunanlarda yakın takip altında kullanılmalıdır. Kanama, ülserasyon ve perforasyon tedavi sırasında ortaya çıkabileceği bildirilen koıııplikasyonlardır. Bu açıdan hekim dikkatli olmalıdır.
PıhtıFaşma bozukluğu olan veya oral antikoagülan tedavisi altındaki hastalarda tıbbi gözlem altında kullanılmalıdır.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalı ve serum alkalin fosfataz düzeylerinde geçici yükselmelere neden olabileceği göz önüne alın Hekim tavsiyesi dışında diğer antienflamatuar ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Çiddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanırııından kaçınılmalıdır. Onerilen doz aşılmamalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik kategorisi B'dir.
Diğer ilaçlarda olduğu gibi, Aleve Film Tablet de hekim tarafından önerilmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emzirenlerde kullanımı önerilmez.

Çocuklarda Kullanımı:
12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Karında ve midede rahatsızlık hissi, bulantı, kulak çınlaması, çarpıntı, dispne, hazı kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede olmakla birlikte görülebilrııektedir.
Çok daha nadir olarak hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositoz da dahil granülositopeni, kaşıntı, terleme, susama, trombositopeni, hemolitik ve aplastik anerııi ile allerjik deri belirtileri de bildirilmiştir.
Aspirin, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ya da Naproksene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir.

İlaç etkileşimleri:

-Naproksen pFazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından kendisi gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan hidantoin, sulfonamid. sulfonilüre. salisilatlar ve oral antikoagülanlar gibi ilaçların etkilerini artırabilir.
-Probenesid ile birlikte uygulandığında Naproksen sodyumun yarılanıııa ömrü belirgin olarak artar.
-Metotreksat ile birlikte uygulandığında metotreksatın toksisitesi artar.
-Diğer nonsteroid antienflarııatuar ilaçlar gibi Naproksen, propanolol ve diğer beta blokerlerin etkilerini azaltabilir.
-Lityumun plazma konsantrasyonu artabilir.
-ADE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzirıı) inhibitörleri ile birlikte kullanılması durumunda renal disfonksiyon riskini artırabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinlerde günde 2 - 3 kez 1 tablet kullanılması önerilir. Başlangıç dozu olarak 2 tablet alınması şikayetlerin daha hızlı azalmasını sağlayabilir. Hekim tarafından başka türlü önerilmedikçe günde 3 tabletten fazla alınmamalıdır. Yaşlılarda günde 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI:
Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanıııası, hazımsızlık, bulantı, kusma ile kendini gösterir. Mide boşaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Hayvan deneylerinde 0.5 g/kg aktif köıııürün plazma naproksen düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Hemodializin doz aşımında bir yararı yoktur.

Üretici Firma:

Mecom Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 272 20 01

Aleve 220 Mg 30 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:26.4.2022)

Aleve 220 Mg 30 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Aleve 220 Mg 30 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Naproksen Sodyum


Barkod Numarası: 8699633090254

İlaç Fiyatı: 572,5 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Mecom Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kore Şehitleri Cad. No:19 Zincirlikuyu - İSTANBUL
Telefon: (212) 272 20 01

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.