Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Carboplatin Teva 150 Mg 1 Flakon

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Platin » Karboplatin

Formülü:

Her flakonda : 150 mg Carboplatin enjektabl liyofilize toz.
Enjeksiyon solusyonu : Carboplatin 10 m g/ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Diğer tedavi yöntemlerinin başarılı olamadığı epitel menşeli ilerlemiş yumurtalık korsinoması

Kontrendikasyonları:

Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klerens 20 ml veya altında ise) ; şiddetli miyelosupresyon, mannitol veya platin içeren maddelere şiddetli alerjik reaksiyon hikayesi olan hastalar.

Uyarılar/Önlemler:

Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastalar carboplatin ile yapılan tedaviden sonra bu parametrelerde daha şiddetli değişikliklere eğilim görülür.
Böbrek fonksiyon parametreleri tedaviden önce sırasında değerlendirilmelidir.
Carboplatınce oluşturulan miyelosupresyon renal kklerens ile yakından ilgilidir. Corboplatin alan tüm hastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Cisplatin tedavisinden sonra sık sık müşahede edildiği gibi renal fonksiyonları bozuk hastalarda carboblatin verildikten sonra daha şiddetli miyelosupresyon gelişebilmektedir. Bu gibi hastaları tedavi ederken başlangıç dozunun düşük utulması ve gerek hemotolojik gerekse böbrek toksisitesinin sık sık kontrol edilmesi özellikle önerilir.
Haftalık kan sayımlarıyla ve doz ayarlamasıyla ilaçla tedavinin erken aşamasında hemotolojik değerlerde alt sınırların tespitedilmesi tavsiye olunur. Sık gelişen ve progresif anemide eritrosit transfüzyonları gerekeblieceğinden dikatli izleme yapılmalıdır.
Muhtemel şiddetli mide bulantıları ve kusmaları kontrol etmek üzere antiemetik tedavi tedbirleri alınabilir.
Muhtemel şiddetli mide bulntıları ve kusmaları kontrol etmek üzere antiemetik tedavi tedbirleri alınabilir.
GEBELİKTE KULLANIMGebelik esasında kullanım emniyeti saptanamamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Carboplatin ile cisplatinin toksisite profili çok farklıdır. Carboplatin daha seyrek olarak nörotoksisite nefrotoksisite ototoksisite ve gastroıntestinal advers etkilere neden olmakta fakat daha şiddetli olarak miyelasupresyona yol açmaktadır.Miyelosupresyon ve netretoksisite başlıca doz sınırlayıcı toksitlerdendir.Doza bağlı mide bulantısı ve kusma yaygındır. Fakat genellikle hafif genellikle hafif ve standart antiemetik ilaçlarla kontrol altına alınabilir özelliktedir. Hepatik tümör telşhisi antiemetik ilaçlarla kontrol altına alınabilir özelliktedir. Hepatik timör teşhisi yokluğunda tedavi gören hastaların üçte birinde karaciğer fonksiyon değişiklkleri meydana gelebilirse de bu anormalliklerin carboplatin ile ilişkisi çoğu kez belirsizdir.ayrıca bu değişimler çok nadir olarak şiddetlidir. İlacin hepatik eliminasyon ile ilgisi olmadığından karaciğer fonksiyonu orta derecede bozuk hastalar carboplatin maksimum dozlarını alabilirler.Çok nadir olmakla birlikte caboplatin verildikten sonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortaya çıkabilir. Cisplatin uygulamasında olduğu gibi bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen bir antidot da bulunmamaktadır.İlacın verilmesinden sonra carboplatine karşı alerjik reaksiyonla başgösterebilir ve bunlar uygun standart terapi ile tedavi edilmelidir.

İlaç etkileşimleri:

Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

İnravenöz kullanım içindir. Hidrasyon gerekmediği için ayakta tedavi gören hastalara verilebilir.Carboplatin özellikle ikinci sırada bir kemoterapi şeklinde ugulanacağından cisplatin almış bulunan hastalara ilk doz verilirken bilhassa tedbirli davranılmalıdır. Zira bu hastaların renal fonksiyonlar hasar görmüş olabilir.Daha önce tedavi görmemiş renal fonksiyonları normal çalışan hastalara önerilen doz çabuk enfüzyon halinde ve bir defa verilmek üzere 40mg/m2 olup bunun dört hafta geçirdikten sonra tekrarlanması gerekmektedir. Dozaj düzenlemeleri hematolojik parametrelere dayandırılmalıdır.Düşük performans durumu (DCOG-Zubrod 2-4, Karnofsky 80'in altında), yaşın 65'in üstünde olduğu ve önceden yoğun miyelosupressif tedavi görülmesi gibi risk faktörleri bulunan hastalara dozun %20-25 eksiği ile verilmesi önerilir.NOT: aluminyum komponentleri carboplatin ile biraraya gelince reaksiyona girer ki bu bakumdan aliminum içeren iğne veya inranevöz enfüzon takımları carboplatin solüsülasyonun hazırlanmasında ve ya varilmesinde asla kullanılmamalıdır. Zira bunların birbirine etkilemesi ve bunun sonucunda siyah bir çökerti oluşması söz konusudur.Endiksiyon için carboplatin liyofilize tozu enjekte edilmek üzere uygun miktarda su %5 desktroz ve ya%0,9 sodyum klorür ile 10mg/ml (beher 150 mg'a 15 ml seyreltici) yoğunluğu olan bir solüsyon yapılacak şekilde yeniden oluşturulabilir. Daha sonra solüsyonu 0.5 mg/ml düzeyine kadar bir yoğunluğa düşürmek üzere seyreltmek için desktroz veya izotonik su kullanılabilir.Formülasyon antibakteriyel koruyucular içermediğinden hazırlandıktan 8 saat sonra solüsyonun atılması önerilir.

İlacın uygulanması ve imhası:
Hücreler için zehirli olabilecek tüm preparatlarda olduğu gibi, emniyetli kullanım ve imhada özel önlemler alınmalıdır.

İlacı yalnız eğitilmiş personel hazırlamalıdır. Bu işte hamile kadınlar asla çalıştırılmamalıdır.
Bu iş belirli bir yerde ve ideali dikey laminer akış kabininde (biological safety cabinet - class ll ) disposibıl plastik arkalı absorban kağıt ile çalışma yüzeyi kaplamış olarak yapılmalıdır.
P.V.C eldiven, emniyet gözlüğü, disposibıl tulum ve maskeler gibi uygun elbiseler giyilmelidir. Gözle temas halinde normal bol su veya izotonik su ile yıkanmalıdır.
Tüm şırınga ve setlerde luer - lock tertibatı kullanmalıdır. Geniş çaplı iğne ve pompalı iğne kullanmak suretiyle aerosol oluşumu azaltılabilir.
Hücreler için zehirli olabilecek ilaçlarla temasa gelen ve artık kullanılmayacak her tür malzeme, iğne, enjektör, küçük şişe ve benzeri tecrid edilerek ağzı çifte yapıştırılmalı polietilen torbalara konmalı ve 1000 C veya daha fazla sıcaklıkta yakılmalıdır. Sıvı artıklar da bol su ile yıkanabilir.

İthalatçı Firma:

Med İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 391 14 00
Email: ruhsat@medilac.com.tr

Carboplatin Teva 150 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:22.5.2015)

Carboplatin Teva 150 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Carboplatin Teva 150 Mg 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Karboplatin


Barkod Numarası: 8699638790098

İlaç Fiyatı: 53,57 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Med İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Med İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bankalar Cd. Bozkurt Han No: 19/4 Karaköy - İSTANBUL
Telefon: (212) 391 14 00
Email: ruhsat@medilac.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.