Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Carboplatin 15 Ml 150 Mg 1 Flakon

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Platin » Karboplatin

Formülü:


50mgKarboplatinFlakon
150mgKarboplatinFlakon
450mgKarboplatinFlakon

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Carboplatin ileri evre epitelyal kökenli overkanserlerinin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Aşağıda şu şartlara sahip hastalarda Carboplatin kontrendikedir:- Ağır miyelosüpresyon:- Önceden var olan ağır böbrek yetmezliği; hafif böbrek yetmezliği vakalarında doz ayarlaması ile kullanım sağlanabilir. - Carboplatin, dijer platinum içeren bileşikler ve mannitole karşı allerjik reaksiyon öyküsünün varlığı;- Hamilelik veya laktasyon.

Uyarılar/Önlemler:

Biokimya: Serum magnezyum (%37), potasyum ( % 16) ve nadiren kalsiyum ( % S) değerlerinde düşüş. Bu değişiklikler klinik bulgu verecek kadar şiddetli olmamaktadır.
Nörotoksisite: Hafit periferik nöropati ( % 6) ve disge Carboplatin tedavisinin bir sonucu olarak miyelosüpresyon ilacın renal klirensi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle böbrek fonksiyonları bozuk olan veya aynı zamanda netrotoksik başka ilaç kullananlarda miyelosüpresyon, özellikle trombositopeni, daha ağır ve uzun sürelidir. Toksiktir. Toksisitenin ortaya çıkma sıklığı, şiddeti ve süresi, hastalıklari için daha önce yoğun tedavi almış olanlarda, genel durumu bozuk hastalarda ve ileri yaşlarda daha fazladır.
Renal fonksiyon parametreleri tedaviden önce, tedavi süresince ve tedaviden sonra değerlendirilmelidir. Periferik kan saymaları (trombosit, lökosit ve hemoglobin olmak üzere) tedaviden önce ve sonra takip edilmelidir. Diğer miyelosüpresif ilaçlarla birlikte kullanılması halinde miyelosüpresif etkinin şiddetlenmesini önlemek amacı ile doz ve Neya ilaç uygulama programının modifiye edilmesi gerekebilir.
Carboplatin kürleri genelde dört haftada birden daha sık uygulanmamalıdır, böylelikle kan sayımlarındaki en düşük seviyeler atlatılmış ve hasta düzelme safhasına geçmiş olur.
Hamilelikte kullanımı: Kategori D. Bu kategori artmış oranda insan fetusu malformasyonlarına ve geri dönüşümsüz hasara neden olan ilaçları tanımlar. Bu ilaçların aynı zamanda farmakolojik yan etkileri de vardır. Çocuk yapma yeteneğindeki kadınların etkili kontrasepsiyon uygulaması gerekir.
Laktasyonda kullanımı: Carboplatinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebek üzerindeki muhtemel zararları engellemek için Carboplatin tedavisi süresince annenin emzirmemesi tavsiye edilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Miyelosüpresyon Carboplatin'in doz kısıtlayıcı toksisitesidir. Carboplatin tek ajan olarak önerilen fasılalarla kullanıldığında bu etki geneilikle geri dönüşümlüdür ve kümülatif değildir. Araştırmalarda şimdiye kadar tespit edilen yan etkiler aşajıdaki organ sistemleri başlıklarında toplanabilir. Hematopoietik sistem: Lökopeni (%SS), trombositopeni (%32), anemi ( % 59). Hastaların beşte birinde transfüzyon ile destek tedavisi gerekli olmuştur.Gastrointestinal sistem: Bulantı ve kusma (%53), yalnızca bulantı (%25), diyare ( % 6) konstipasyon ( % 3). Bulantı ve kusma genellikle Carboplatin uygulamasından 6-12 saat sonra başlar ve 24 saatin sonunda kaybolur. Antiemetik ilaçlarla kontrol altına alınabilir (veya önlenebilir).Böbrek sistemi: Kreatinin klirensinde azalma ( % 25); ürik asit ( % 25), BUN ( % 16) ve serum kreatinin (% 7) düzeylerinde artış Nörotoksisite: ( % 1 ). Tedaviden önce gözlenen paresteziler, özellikle Cisplatin tedavisine bağlı ise, Carboplatin tedavisi esnasında şiddetlenebilir. (Dikkat edilmesi gereken hususlara bakınız)Ototoksisite: Yüksek trekans (40008000 Hz.) alanında odiyogram ile tespit edilen subklinik işitme kaybı ( % 15); klinik ototoksisite, genellikle kulak çınlaması olarak (%1). Cispiatin ile işitme kaybına uğramış hastalarda bu durum daha da şiddetlenerek devam edebilir.Hepatik sistem: Vakaların çoğunda karaciğer enzimlerindeki artış geçici olmuştur. Alkali fosfataz (ALP) (/39), aspartat aminotransteraz (AST) (% 15) bilirubin ( % 4).AIIerjik reaksiyonlar: Hastatarın %2'sinden azında Cisplatindekine benzer reaksiyonlar, eritematöz döküntüler, ateş ve kaşıntı gözlenmiştir. Az sayıda vakada çapraz reaktivite saptanmamıştır.Diğerleri: Alopesi ( % 2), flu benzeri sendromlar, enfeksiyon yerinde reaksiyon.

İlaç etkileşimleri:

Carboplatin alüminyum ile siyah bir çökelek oluşturulacak şekilde reaksiyona girer.İlacın hazırlanmasında ve uygulanmasında iğne, enjektör, kateter veya i.v. uygulama setleri gibi Carboplatin ile temasa geçen malzemenin alüminyum ihtiva etmemesine dikkat edilmelidir.Nefrotoksik ilaçların birlikte kııllanılması halinde Carboplatin'e bağlı renal klirens değişiklikleri nedeniyle toksisite artış gösterebilir. Başka miyelosüpresif ilaçlarla kombine tedavi uygulandığında miyelosüpresif etkilerin eklenmesini asgaride tutabilmek için doz veya ilaç uygulama programında değişiklik yapılması düşünülmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Daha önce Carboplatin tedavisi almamış normal böbrek fonksiyonları olna erişkinlerde önerilen doz 400 mg/m2 olup, 15-60 dakika içerisinde tek intravenöz infüzyon olarak verilir. Bir Carboplatin küründen sonra 4 hafta süreyle tedavi tekrarlanmamalıdır.Daha önce miyelosüpresif tedavi görmüş yada genel durumu bozuk hastalarda risk faktörleri nedeniyle klinik şartlara göre dozun %20-25 oranında azaltılması önerilmektedir.Carboplatin ilerideki doz ayarlamaları ve zamanlamasına yol göstermesi nedeniyle, hematolojik düşme düzeylerinin haftalık kan sayımları ile takibi önerilmektedir.Renal fonksiyon yetmezliği: Tedavi başlangıcında böbrek yetmezliği olan hastalarda Carboplatin dozunun düşük tutulması gerekebilir. Bu şartlar altında hematolojik düşme düzeyleri ve renal fonksiyonlar yakından izlenmelidir.Böbrek yetmezliği olan hastalarda kreatinin klirensine dayanan dozaj şeması aşajıda verilmiştir:1600 mg/m~'yi bulan dozlarla yapılan tedavi denemelerinde hastalar kendilerini son derece kötü hissettiklerini ifade etmişler, diyare ve alopesi gelişmiştir.Çocuklarda kullanımı: Halihazırda pediyatride yeterli kullanım alanı olmadığından spesifik dozaj önerileri yapılamamaktadır.

İthalatçı Firma:

Orna İlaç, Tekstil, Kimyevi Maddeler Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (216) 413 90 41

Carboplatin 15 Ml 150 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Carboplatin 15 Ml 150 Mg 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Karboplatin


Barkod Numarası: 8699643770047

İlaç Fiyatı: 72,07 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Orna İlaç, Tekstil, Kimyevi Maddeler Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. Logosu

Orna İlaç, Tekstil, Kimyevi Maddeler Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Çavuşbaşı Cd.Yayabey Sk.N:11 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL
Telefon: (216) 413 90 41

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.