Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tienam 500 Mg Im

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » Karbapenemler » İmipenem ve Enzim İnhibitörü

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyaril P. aeruginosa, Staph. aureus, Strep. faecalis, B. fragilis, Acinotobacter, Bondetella, Brucella, Campylobacter Citrobacter, Enterobacter, E. coli, Gandnerella, Haemophilus, Hafnla, Klebsiella, Moraxella, Proteus, Neisseria, Pasteuralla, Providencia, Serratia, Yersinia, Listeria, Streptococcus, Baderoldes, Fusobaderium, Actinomyces, Clostndium, Poptococcus ve Peptostreptococcus gibi rnikroorganizmaların neden olduğu; Alt solunum yolu, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, endokardit, idrar yolu, intraabdominal enfeksiyonları, jinekolojik, kemik ve eklem enfeksiyonları, septisemi tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

- Tiklopidine aşırı hassasiyeti olanlarda,
- Yüksek doz heparin kullananlarda,
- Kanama eğilimi olan aktif gastroduodenal ülserlerde,
- Uzun süreli kanama eğilimi olan hemorajik diatez ve hemopatilerde,
- Lökopeni, agranülositoz ve trombositopenili hastalarda veya geçmişinde bu tip rahatsızlıkları olanlarda,
- Akut vasküler hemorajik serebral vakalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Menenjit tedavisinde endike değildir. Her i.v. infüzyon 20-30 dakika sürmelidir. Her 1000mg'lık doz 40-60 dakikada infüze edilmelidir. İnfüzyon sırasında mide bulantısı oluşursa infüzyon hızı azaltılmalıdır. Preparann i.v. formu laktatla geçimsizdir. Kolit öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmaz..

Yan etkiler/Advers etkiler:

Santral sinir sistemi semptomları, eritem, tromboflebit döküntü, ürtiker, Gİ belirtiler ve tad bozukluğu gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Aşağıdaki ilaçlarla kombine kullanılması tavsiye edilmez.
- Nonsteroidal antiinflamatuarlar (Aspirin gibi) : Platelet agregasyonunu potansiyalize eder, ancak kanama süresi uzar,gastroduedonal mukoza üzerindeki etki şiddetlenir.
- Oral antikoagülanlar ve heparin : Kanama riski artar.
- Diğer platelet antiagreganları : Sinerjik aktivite sağlanır ancak kanama riski artar.
- Kortikosteroidler : Tiklopidinin sebep olduğu uzamış kanama süresini kısaltır.
- Desmopresin : Kanama süresini kısaltır.
- Digoksin : Tiklopidin ile konbine kullanım durumunda digoksinin plazma konsantrasyonunu yaklaşık % 15 azaltır, ancak terapötik değerini değiştirmez.
- Teofilin : Kombine kullanımda teofilin'in yarılanma ömrü ve dolayısıyla sürdozaj riski artar. Bu nedenle mutlaka teofilin için doz ayarlanması yapılmalıdır.
- Diğerleri : Klinik çalışmalarda tiklopidin'in Beta-blokörler, kalsiyum inhibitörleri, diüretiklerle ve fenobarbitalle
herhangi bir etkileşim göstermediği ortaya çıkmıştır.

Kullanım şekli ve dozu:

i.v. doz hafif enfeksiyonlarda 3-4x250-500mg/gün ve orta şiddetli enfeksiyonlarda 3-4x500-1000mg/gün dozda kullanılır. Max. günlük doz 4g'dır. Renal yetmezliklerde uygulanan doz miktarı azaltılmalıdıir. 40kg'dan küçük çocuklara 6 saat arayla 15mg/kg uygulanır. Düşük dozlarda i.m. form tercih edilmelidir. Günlük i.m. doz 2x500-750mg'dır.

Tienam 500 Mg Im Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:17.11.2011)

Tienam 500 Mg Im

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Imipenem Silastatin Sodyum


Barkod Numarası: 8699636270301

İlaç Fiyatı: 22,41 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) Logosu

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.