Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tobel 80 Mg 1 Ampul

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Aminoglikozidler » Diğer Aminoglikozidler » Tobramisin

Formülü:

Bir Tobel Ampul 80 mg tobramisin baza eşdeğer tobramisin sülfat ve 3 mg sodyum metabisulfit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Tobel Ampul duyarlı organizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır;
1) P. aeruginosa, E. coli ve Klebsiella türlerinin neden olduğu, neonatal, çocuk ve erişkinlerdeki septisemi.
2) P. aeruginosa, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, Serratia türleri, E. coli ve S. aureus (penisilinaz ve non penisilinaz üreten türler)'un neden olduğu pnömoni, bronkopnömoni ve akut bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları.
3) Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit).
4) E. coli, Klebsiella türleri ve Enterobacter türlerinin neden olduğu peritonit dahil, intraabdominal enfeksiyonlar.
5) P. aeruginosa, Proteus türleri, E. coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri ve S. aureus'un neden olduğu cilt, kemik, yumuşak doku enfeksiyonları, yanıklar.
6) P. aeruginosa, Proteus türleri (indol pozitif ve indol negatif), E. coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, Serratia türleri, S. aureus, Providencia türleri ve Citrobacter türlerinin neden olduğu komplike ve rekürrent idrar yolu enfeksiyonları.

Kontrendikasyonları:

Tobel Ampul bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Aminoglikozidler arasında çapraz duyarlılık söz konusu olduğu için bu ilaçlara karşı hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Tobramisin tedavisi gören hastalar nefrotoksisite ve ototoksisite potansiyelinden dolayı yakından izlenmelidir.
Tobel Ampul sodyum metabisülfit içerir ve bu da duyarlı kişilerde anaflaktik semptomlar, astma, gibi allerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Hamilelik / Laktasyon: Tobramisin hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Nörotoksisite: Uzun süreli ve yüksek dozda tobramisin tedavisi 8. kafa sinirine ait yan etkilere neden olabilir. Bunlar; sersemlik, vertigo, kulak çınlaması, kulakta uğultu ve işitme kaybı olabilir.
Nefrotoksisite: Daha önceden renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uzun süreli ve yüksek dozda tobramisin tedavisi, BUN ve serum kreatinin düzeylerinde artma, oligüri, silindirüri, artmış proteinüri ile karakterize renal fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

İlaç etkileşimleri:

Tobramisin ile birlikte veya art arda nörotoksik ve/veya nefrotoksik antibiyotikler, özellikle diğer aminoglikozidler (amikasin, streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, paramomisin), sefaloridin, viomisin, polimiksin B, kolistin, sisplatin, vankomisin kullanımından kaçınmak gerekir.
Aminoglikozidler etakrinik asid ve furosemid gibi güçlü diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Bazı diüretiklerin kendileri ototoksiktir ve intravenöz diüretikler serum ve dokulardaki antibiyotik konsantrasyonunu değiştirerek toksisite riskini artırabilirler.

Kullanım şekli ve dozu:

Tobel Ampul intramüsküler veya intravenöz yoldan uygulanabilir. Önerilen dozlar hem İ.M. hem İ.V. yoldan uygulama için geçerlidir.
Erişkinler: Önerilen doz, 3'e bölünmüş olarak 8 saat aralar ile 3 mg/kg/gün'dür. Hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda total doz 5 mg/kg/gün'e dek çıkartılabilir. Toksik etkilerin oluşmasını önlemek amacıyla, serum düzeyi kontrol edilmedikçe doz 5 mg/kg/gün'ü aşmamalıdır.
Çocuklar: 3 ya da 4 eşit doza bölünmüş halde 6-7.5 mg/kg/gün dozunda uygulanır. Bazı hastalarda daha yüksek dozlar gerekebilir.
Prematürler ve neonateller: 1.5-2.5 kg arasındaki bebeklerde, 2 eşit doza bölünmüş halde 4 mg/kg/gün dozunda uygulanır.
Obez hastalar: Hastanın ideal kilosuna, fazla kilosunun %40'ı eklenerek elde edilen değere karşılık gelen doz bulunur.
Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalar: Başlangıçta 1 mg/kg yükleme dozu verilir. Daha sonra ya doz azaltılarak 8 saat aralar ile tekrar edilir veya normal dozlar, doz araları artırılarak uygulanır.
İntravenöz uygulama: Tobel Ampul Tobel Ampul Tobel Ampul 50-100 ml, %0.9 sodyum klorür veya %5 dekstroz solüsyonu ile dilüe edilir. Tobel Ampul dilüe edildikten sonra herhangi bir başka ilaç ile karıştırılmadan 20-60 dakikalık infüzyon ile uygulanmalıdır.
Tobel Ampul direkt yavaş İ.V. enjeksiyon ile de uygulanabilir. Ancak bu yoldan verildiğinde kısa bir süre için serum düzeyi 12 mg/L'nin üzerine çıkar.

DOZ AŞIMI:
Respiratuar paralizi oluşmuşsa resüsitasyon uygulamalıdır. Nöromüsküler blokaj oluşmuşsa kalsiyum tuzu verilerek düzeltilebilir. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz ile tobramisin yaklaşık %25-70 oranında vücuttan uzaklaştırılır. Hemodiyaliz en etkili yöntemdir.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: [email protected]

Tobel 80 Mg 1 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Tobel 80 Mg 1 Ampul

İlaç Fotoğrafı: Tobel 80 Mg 1 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Tobramisin


Barkod Numarası: 8699540751101

İlaç Fiyatı: 9,25 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Bulvarı N:76-78 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 259 74 90
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.