Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Famvir 250 Mg 21 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozidler ve Nükleotidler » Famsiklovir

Formülü:

Bir film kaplı tablet 250 mg famsiklovir içerir.
Yardımcı madde: titan dioksit.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Famvir (famsiklovir) akut Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi ve post-herpetik
nevralji gelişimi riskinde olduğu düşünülen hastalarda bu komplikasyonun iyileşme süresini
kısaltmada endikedir.

Kontrendikasyonları:

Famsiklovire bilinen aşırı duyarlılık.

Uyarılar/Önlemler:

Doz ayarlaması gerekebileceği için renal fonksiyon bozukluğu görülen hastalara özel dikkat
gösterilmelidir.(Kullanım Şekli ve Dozu bölümüne bakınız). Hepatik bozukluğu olan veya
yaşlı hastalara özel hiç bir önlemin alınması gerekli değildir.
Gebelik ve Emzirme döneminde kullanımı
Hayvan araştırmalarında famsiklovir veya pensiklovirle embriyotoksik veya teratojenik hiç
bir etki görülmemişse de Famvir'in insan gebeliğindeki güvenilirliği tespit edilememiştir. Bu nedenle, Famvir'in gebe kadınlarda veya emziren annelerde kullanılmasına ancak tedavinin potansiyel faydalarının olası risklerinden çok daha üstün geldiği durumlarda karar verilmelidir.
Sıçanlarda yapılan araştırmalar, oral famsiklovir verilen dişilerde pensiklovirin anne sütüne geçtiğini göstermiştir. Bu maddenin insanlarda anne sütüyle atıldığına dair herhangi bir bilgi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Famsiklovir insan araştırmalarında iyi tolere edilmiştir. Klinik araştırmalarda baş ağrısı ve
mide bulantısı görüldüğü bildirilmiştir. Bunlar genellikle hafif ve orta şiddettedir ve görülüş
sıklıkları plasebo verilenlerde görülenlerle aynıdır.

İlaç etkileşimleri:

Klinik anlamı olan herhangi bir farmakokinetik etkileşim tanımlanmış değildir. Probenesid
ve renal fizyolojiyi etkileyen diğer ilaçlar pensiklovirin plazma seviyelerini etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Erişkinler:
Akut Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi için yedi gün süreyle günde üç kez
250 mg'lık tablet. Post-herpetik nevralji gelişimi riski taşıdığı düşünülen hastalarda yedi gün süreyle günde üç kez 500 mg önerilir.
Tedavi, hastalığın seyri sırasında mümkün olduğunca erken, teşhisten hemen sonra
başlatılmalıdır.
Yaşlılar:
Renal bozukluk söz konusu değilse dozajın değiştirilmesi gerekmez.
Renal bozukluk:
Pensiklovir klirensinin azalması, renal fonksiyonun azalmasına bağlı olduğu için renal
fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaja özel dikkat gösterilmelidir. Aşağıdaki dozaj
değişiklikleri önerilir:
* Kreatinin klirensi (ml/dak/1.73 m 2 ) 30-59 Dozaj (Herpes Zoster) Günde iki kez 250 mg, Dozaj (Post Herpetik Nevralji)Günde iki kez 500 mg

* Kreatinin klirensi (ml/dak/1.73 m 2 ) <30 Dozaj (Herpes Zoster) Günde iki kez 250 mg, Dozaj (Post Herpetik Nevralji)Günde bir kez 500 mg

Sadece serum kreatinini mevcutsa bir nomogram veya aşağıdaki formülden (Cockroft ve
Gault) kreatinin klirensi değerlendirilmelidir.
Kreatinin klirensinin (ml/dak/1.73 m 2) değerlendirilmesi için formül:

(140 - yıl cinsinden yaş) x kilo (kg) x 88.5 veya 75.2 / 72 x serum kreatinini (µmol/L)

88.5 : erkeklerde kullanılır
75.2 : kadınlarda kullanılır
Diyaliz uygulanan hastalar için herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Hepatik Bozukluk:
Kronik karaciğer hastalıkları iyi bir şekilde telafi edilen hastalarda dozaj değişikliği gerekli
değildir. Kronik karaciğer hastalıkları açık bir şekilde telafi edilmemiş hastalar için kesin doz
tavsiyeleri yapılamamaktadır.
Çocuklar:
Halen, Famvir'in çocuklarda emniyet ve etkinliğiyle ilgili yeterli veri bulunmamaktadır; bu
nedenle çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
DOZ AŞIMI
Famvir ile akut hiç bir doz aşımı bildirilmemiştir. Uygunluğuna göre semptomatik ve
destekleyici tedavi yapılmalıdır. Pensiklovirin plazmadan giderilmesinde hemodiyalizin
etkinliği üzerinde hiç bir veri bulunmamaktadır.

İthalatçı Firma:

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Famvir 250 Mg 21 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Famvir 250 Mg 21 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Famsiklovir


Barkod Numarası: 8699504090451

İlaç Fiyatı: 118,26 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Logosu

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Barbaros Bulvarı No:83 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.