Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%30 Dekstroz
{Sudaki Solüsyon 250 ml Setsiz}

Parenteral Solüsyon ve Setler»Steril ve apirojen

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1) Organizmada dokulardaki suyun kana geçmesinin istendiği durumlarda,
a- Serobrospinal basıncın yükselmesi
b- Hipertnsif ansefalopati,
c- Akciğer ödemi
d- Oligüri ve anürilerde diürezi sağlanmada
2) Hiperpotasemi,vücuttan potasyum itrahını arttırmada
3) Aşırı malnütriasyon gibi düşük çözelti hacmi içersinde yeterli kalori alınmasını gerektiren durumlarda % 30 Dekstroz solüsyonu amino asit solüsyonlarına eklenerek kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

1) Anuri ve dibetik koma'da
2) İntrakranial ve intraspinal kanamalarda ve Dellirium tremens'te özellikle de
bu hastaların daha önceden sıvı kaybetmiş olduğu durumlarda hipertonik dekstroz çözeltilerinin kullanımı kontrendikedir.
3) Glukoz-galaktoz malapsorpsiyon, sendfromuna maruz kimselerde.
4) Serebral stroke, gebelik, Diabetik ketoasidoz dehidratas, akut, tübüler,nekrozla seyredenböbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

1) Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla kullanıldıklarında, tromboza yol açabilir. Bu yüzden söz konusu çözeltilerin santral büyük bir venaya, tercihen vena cava superior 'a yertleştirilmiş intravenöz katater yoluyla verilmeleri önerilmektedir.
2) Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüdehiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremesi ve karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olduğu bilinen hastalarda zihin bulanması ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.
3) Elektrolitsiz hipertonik, dekstroz solüsyonları, kan tranfüğzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır. eritrosit kongolmerasyonuna sebep olabilirler.
4) Dekstroz solüsyonları tam kan ile birlikte aynı infüzyon seti ile uygulanmalıdır. Hemolize sebep olabilirler.
5) Dekstroz solüsyonları hipopotasemi, hipomagnesemi ve hipofosfatemiyle seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar.
6) B Grubu vitaminleri organizmadaki dekstroz metabolizmasını katalize den koenzim sistemlerinde yer aldıklarından dekstroz kullanırken bu vitaminlerinde birlikte verilmesi vücuttaki vitamin yedeklerinin tükenmesini önler.
7) Parenteral yoldan dekstroz verilmesi sırasında hippotasemi geliştiğinden ve özellikle digitalis almakta olanlara bu çeşit çözeltiler verilirken için eyeterli miktarda potasyum katılması gerekir.
8) Kortikosteroid lamakta olan hastalara parenteral yoldan sıvı verilirken çok dikkat edilmesi gerekir.
9) Hipertonik glukoz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa şu noktalara dikkat edilmesi gerekir.
a) Koldaki geniş bir veni seçin ve mümkünse bu veni gün aşırı değiştirin .
b) Damar çevresindeki dokuların nekrozuna yol açabilecek herhangi bir sızıntıyı önleyebilmek için ven içersine geniş lümenli bir iğneyi veya uygun bir kateteri iyice yerleştirin. damar dışına sızıntı olup olmadığını anlamak için damara giriş yerini sık sık gözden geçirin. Tranboflebit bazen infüzyondan sonra da meydana gelebildiğinden damara giriş yeri infüzyonun bitişinden sonraki ilk 24 saat içersinde de zaman zaman muayene edilmelidir.
c) İnfüzyon bittiğinde iğneyi veya kateteri çıkarıp hastanın kolunu 3 dakika süreyle yüksekte tutun ve bu sırada enjeksiyon yerine hafif bir baskı uygulayın. Gebelikte Kullanım: Hipertonik dekstroz solüsyonları ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır. Gebe kadınlara uygulandığında fötse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Gebelerde ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Glukoz solüsyonlarının (3.5-6.5) gibi geniş bir pH marjına sahip olmaları, bazı vakalarda lokal ven irritasyonundan sorumludur. Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri enjeksiyon yerinde enefeksiyon, enfeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit ve çözeltinin dışa sızması ile oluşan lokal ağrı görülebilir. İstenmeyen reaksiyon ortaya çıktığındainfüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.

İlaç etkileşimleri:

Solüsyonlara ilave edilen ilaçlar açısından geniş bir pH marjı bazı durumlarda bir maddenin bir şişede stabl ve diğerinde olmaması dezavantaj teşkil edebilir. B12-Vit, kanamycine sulfate, Novobiocine Sodium ve varfarin solüsyonları dekstroz aolüsyonlarına ilave edildiğinde bulanıklığa Barbitüratlar (phenobarbital) çökelti teşekkülü' ne Ampisilin sodium, Metisilin, Penisilinler aktivite kaybına. pH (8-10) aynı sebeplerden dolayı sulfizoksazol ve Aminofilin de Dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır. Aşağıda liste halinde verilen ilaçlar şartlar elverdikçe dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır. Aşağıdaki liste halinde verilen ilaçlar şartlar elverdikçe dekstroz solüsyonların katılmamalıdır. Farmorubicin, Mitomycin, Nalaxone, Nepresol (dihydralzine), Peptavlon (pentagastrin) , platinol (cisplatin), pronestyl (procinemide),Selexid (mecillinam), Sulfadiazine, Thio-Tepa (thiotepa), Trasyol (aprotinin), Trilafon (perphenazine)

Kullanım şekli ve dozu:

% 30 Dekstroz solüsyonu intravenöz uygulanıma yönelik steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya natimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur. Düşük bir pHya sahiptirler, lokal damar irritasyonuna sebebiyet vermemek için alternatif periferik venler kullanılmalıdır. Keza küçük çaplı bir iğne ile geniş bir ven klullanarak çok yavaş olarak yapılan infüzyon damar tahrişlerini minimum'a indirir. Dakikada 4 ml'lik infüzyon hızı asla aşılmamalıdır. %30 dekstroz çözeltisinin 1 lt.sinde 1200 kalori vardır. Normal bir insanın 1 saatte metabolize edebileceği dekstroz miktarı kilo başına 800 mg.dır. İnsulin verilmezse bu miktardan daha fazlası idrarla çıkar. Uygulanacak doz her hasta için hekimi tarafından, hastanın yaşı ağırlığı, klinik durumu ve labaratuar çalışmalarına dayanılarak belirlenmelidir. Parenteral tedavinin uzaması durumunda, kanda glikoz ve elektrolit yoğunluklarıyla sıvı ve lektrolit dengesindeki değişimleri izleyebilmek amcıyla sık sık labaratuar incelemesi yapılması gerekir.

Üretici Firma:

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 674 46 46

%30 Dekstroz Eşdeğerleri

    Bu ilaca eşdeğer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

%30 Dekstroz
{Sudaki Solüsyon 250 ml Setsiz}

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. Logosu

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.

Abdi İpekçi Cd.Özel İdare İş Mrk. Kat:2 No:201-202 Bayrampaşa - İSTANBUL
Telefon: (212) 674 46 46

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.