Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neotigason 25 Mg 100 Kapsül

Dermatolojik İlaçlar » Antipsoriatik İlaçlar » Sistemik Antipsoriatik İlaçlar » Retinoidler » Asitretin

Formülü:

Bir kapsül 25 mg asitretin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Eritrodermik psoriasis, lokal veya yaygın püstüler psoriasis, konjenital iktiyoz, pitriyasis rubra pilaris, Darier hastalığı dahil olmak üzere psoriasisin ağır formları gibi ciddi keratinizasyon bozuklukları, diğer tedavilere dirençli olabilen keratinizasyon bozuklukları.

Kontrendikasyonları:

Neotigason çok teratojeniktir ve gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.  Bu durum, tedaviden dört hafta önce başlayarak, tedavi sırasında ve tedaviden sonra iki yıl boyunca kesin gebelik önleyici tedbirler alınmadığı takdirde, gebe kalma potansiyeli olan kadınlar için de geçerlidir. Gebe kalma potansiyeli olan kadınlara, Neotigason ile tedavi edilmiş hastaların kanı verilmemelidir. Bu nedenle, Neotigason tedavisi sırasında ve tedavinin bitmesinden sonraki bir yıl süresince kan bağışı yapılmamalıdır. Neotigason, ağır karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu görülen hastalarda ve kronik, anormal derecede yüksek kan lipid değerli hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Klinikte asitretinin etanolle birlikte kullanımı sonucu etretinat oluştuğu tespit edildiğinden gebe kalma potansiyeli olan kadınlar Neotigason tedavisi ile birlikte alkol almamalıdırlar. Bu metabolik prosesin mekanizması henüz tanımlanamadığından, başka etkileşim faktörlerinin olup olmadığı da henüz belirgin değildir. Asitretin tedavisinin kesilmesinden sonraki 2 ay boyunca alkollü içecekler alınmamalıdır. Neotigason tedavisine başlamadan önce, başladıktan sonra ilk iki ayda 1-2 haftada bir ve daha sonra tedavi süresince üç ayda bir karaciğer fonksiyonu kontrol edilmelidir. Anormal sonuçlar elde edildiği takdirde, haftada bir kez kontrol yapılmalıdır. Karaciğer fonksiyonu normale dönmediği ya da daha da bozulduğu takdirde, Neotigason tedavisi kesilmelidir.  Bu vakalarda, en az üç ay boyunca karaciğer fonksiyonunun izlenmesine devam edilmesi tavsiye edilir. Özellikle yüksek riskli hastalarda (lipid metabolizma bozukluğu, diyabet, obezite, alkolizm) ve uzun süreli tedavilerde serum kolesterolü ve serum trigliseridleri (aç karnına elde edilen değerler) izlenmelidir. Diyabetiklerde retinoidler glikoz toleransını iyileştirebilir ya da kötüleştirebilir.  Bu nedenle, kan şekeri seviyeleri, tedavinin ilk aşamalarına oranla daha sık kontrol edilmelidir. Uzun süreli Neotigason tedavisi uygulanan yetişkinlerde, olası kemikleşme anormallikleri bakımından uygun periyodik muayeneler gerçekleştirilmelidir (Yan Etkiler/Advers Etkiler bölümüne bakınız).  Bu rahatsızlıklar ortaya çıktığında, tedaviye devam edilip edilmeyeceği, dikkatli risk/yarar analizi esasında hastayla görüşülmelidir. Çocuklarda, büyüme parametreleri ve kemik gelişimi yakından izlenmelidir. Şu anda, Neotigason'un ömür boyu uygulanmasının sonuçlarının bilinmediğini vurgulamak gerekir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

ilaç kesildiğinde genelde kaybolurlar.  Tedavi döneminin başında zaman zaman psoriasis semptomlarının kötüleşmesi görülebilir. En sık görülen yan etkiler, A hipervitaminoz semptomlarıdır, örneğin yağlı bir merhem sürülerek giderilebilen dudak kuruluğu gibi. Ağız kenarında ragad, ağız kuruluğu ve susuzluk hissi de görülmüştür. Mukoza membranları ve değişici epiteller kurur veya enflamatuar lezyonlar görülür. Bu, zaman zaman burun kanamasına ve rinite, göz rahatsızlıklarına (kseroftalmi, konjunktivit) ve kontakt lens intoleransına neden olabilir.  Korneal ülserasyon nadiren görülmüştür. Bazen, stomatit, jinjivit ve tat alma bozuklukları bildirilmiştir. Neotigason'la tedavi sırasında Candida albicans'a bağlı artan vulvo-vajinit oluşumu görülmüştür. Özellikle avuç içleri ve topuklarda olmak üzere bütün vücutta cilt incelebilir ve pullanma görülebilir. Yapışkan deri, dermatit, eritem ve pruritus sık olarak kaydedilmiştir. Saç dökülmesinde artış, tırnak frajilitesi ve paronişya sık sık görülmektedir. Bazen, büllöz erüpsiyon ve anormal saç yapısı bildirilmiştir. Nadiren, hastalarda fotosensitivite reaksiyonları görülebilir. Bu yan etkiler genellikle Neotigason tedavisinin kesilmesinden sonra ortadan kalkar. İntrakranial hipertansiyon (Pseudotumor cerebri) nadir olmasına rağmen bazen baş ağrısı bildirilmiştir. Ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozuklukları olan hastalar, Neotigason'la tedavi hemen kesilerek nörolojik değerlendirme ve bakıma alınmalıdır. Bazen, bulanık görme ve gece yetersiz görme ayrıca kas, eklem ve kemik ağrısı kaydedilmiştir. İdame tedavisi diğer sistemik retinoidlerle yapılan uzun dönemli tedavide gözlendiği gibi, mevcut bir spinal hiperostozun yeni hiperostotik lezyonlar veya ekstraskeletal bir kalsifikasyon görünümünde ilerlemesine neden olabilir. Bir hastada, birkaç yıllık Tigason (etretinat) tedavisinden sonra omurilik kompresyonuna neden olan spinal hiperostoz ve spinal ligaman kalsifikasyonu görülmüştür. Bazen, periferal ödem ve flushing kaydedilmiştir. Gastro-intestinal rahatsızlıklar, hepatit ve ikter nadiren gözlenmiştir. Transaminaz ve alkalen fosfatazda geçici, genelde reversibl yükselme görülmüştür. Yüksek doz Neotigason tedavisi sırasında, özellikle yüksek risk hastalarında (lipid metabolizması bozukluğu, diabetes mellitus, obezite, alkolizm) serum trigliserid ve serum kolesterolünde reversibl bir yükselme görülmüştür.  Bu koşullar devam ettiği takdirde, buna bağlı aterojenez riski gözardı edilemez.

İlaç etkileşimleri:

A hipervitaminoz riski nedeniyle, A vitamini ve diğer retinoidlerin birlikte verilmesinden kaçınılmalıdır. Neotigason'un, kumarin tipi (varfarin) antikoagülanların proteine bağlanması üzerindeki etkisiyle ilgili araştırmalarda herhangi bir etkileşim olduğu saptanmamıştır. Neotigason, fenitoinle aynı zamanda verildiğinde, Neotigason'un fenitoinin proteine bağlanma oranını kısmen düşürdüğü unutulmamalıdır. Metotreksat, tetrasiklinler: Kontrendikasyonları kısmına bakınız. Neotigason ile diğer ilaçlar (örneğin digoksin, simetidin, östrojen/progesteron kombinasyonu oral kontraseptifler) arasında şu ana kadar herhangi bir etkileşim görülmemiştir. Asitretinle etkileşim sonucu mikro dozdaki progesteron preparatlarının etkisi azalmaktadır. Bu nedenle, mikro dozdaki progesteron preparatları veya küçük dozdaki ilaçlar (minipill) kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Üretici Firma:

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 366 90 00
Email: info@roche.com.tr

Neotigason 25 Mg 100 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:11.3.2011)

Neotigason 25 Mg 100 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Asitretin


Barkod Numarası: 8699505153018

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. Logosu

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.

Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No: 4D/101, Sarıyer - İstanbul
Telefon: (212) 366 90 00
Email: info@roche.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.