Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ator 10 Mg 30 Film Tablet

Kalp Damar Sistemi » Lipid Metabolizması İlaçları » Yağ Metabolizması İlaçları » HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri » Atorvastatin Kalsiyum

Formülü:

Atorvastatin kalsiyum,10-20-40 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Atorvastatin, diyet ve diğer nonfarmakolojik önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda, primer hiperkolesterolemi, kombine (miks) hiperlipidemi ile heterozigot ve homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda yükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde diyete yardımcı olarak endikedir.

Kontrendikasyonları:

Aktif hepatik yetmezlik, serum transaminaz yükselmesi, gebelik, laktasyon ve uygun kontraseptif yöntem kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda.

Uyarılar/Önlemler:

Tedavi süresince periyodik karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Oluşabilecek miyaljiye karşı dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Konstipasyon,gaz, dispepsi,abdominal ağrı,baş ağrısı,mide bulantısı,miyalji,asteni,diyare ve uykusuzluk gibi.

İlaç etkileşimleri:

Siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungaller ve niasinle birlikte kullanım miyopati riskini arttırır.Digoksin kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Oral kontraseptiflerin konsantrasyonunu arttırabilir. Antasitlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Hasta Atorvastatin almadan önce standart bir kolesterol düşürücü diyete alınmalı ve Atorvastatin ile tedavi süresince bu diyete devam edilmelidir. Başlangıç dozu günde bir defa 10 mg'dır. Dozlar başlangıç LDL-C düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarak düzenlenmelidir. Doz ayarlaması, 4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde 1 defa 80 mg'dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

Primer hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemi

Hastaların çoğunluğu, günde 1 defa 10 mg Atorvastatin ile kontrol altına alınmıştır. 2 hafta içinde terapötik yanıt belirgin hale gelmiş ve genellikle 4 hafta içinde maksimum yanıta ulaşılmıştır. Yanıt, kronik tedavi süresince devam etmiştir.

Heterozigot familyal hiperkolesterolemi

Hastalar günde 10 mg Atorvastatin ile tedaviye başlamalıdır. Doz kişisel olarak düzenlenmeli ve 4 haftada bir günde 40 mg'a ayarlanmalıdır. Daha sonra, doz günde maksimum 80 mg'a artırılabilir veya bir safra asidi bağlayıcı ile (Kolestipol) 40 mg Atorvastatin kombine edilebilir.

Homozigot familyal hiperkolesterolemi
Yetişkinler: homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalardaki sınırlı kullanımlı bir çalışmada, hastaların çoğu 80 mg'lık atorvastatin'e LDL-C'de % 15'den daha büyük bir azalmayla (% 18 - % 42) cevap vermiştir.

Pediatrik kullanım

Bir pediatrik popülasyonda günde 80 mg'a kadar Atorvastatin dozuyla tedavi deneyimi sınırlıdır.

Renal yetmezliği olan hastalarda dozaj

Renal yetmezliğin Atorvastatin'in plazma konsantrasyonuna ve lipid etkisine herhangi bir tesiri olmadığı için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Geriatrik kullanım

Yaşları 70 veya üstünde olan yetişkinlerde günde 80 mg'a kadar atorvastatin dozuyla yeterli tedavi deneyimi elde edilmiştir. Önerilen dozları kullanan yaşlı hastalarda etkinlik ve emniyet genel popülasyonda görülene benzerdir.

Üretici Firma:

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Ator 10 Mg 30 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Ator 10 Mg 30 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Ator 10 Mg 30 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Atorvastatin Kalsiyum


Barkod Numarası: 8699536090153

İlaç Fiyatı: 15,19 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad.Dereboyu Sk.Zağra İş Mrk.C Blok Maslak - İSTANBUL
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.