Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Colnar 20 Mg 90 Tablet

Kalp Damar Sistemi » Lipid Metabolizması İlaçları » Yağ Metabolizması İlaçları » HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri » Rosuvastatin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

COLNAR, statinler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır. En yaygını kolesterol olan, lipid olarak adlandırılan, kandaki yağlı maddelerin seviyelerinin düzenlenmesinde kullanılır.
COLNAR, açık pembe renkli, yuvarlak ve çentiksiz tablettir. 28 ve 90 film tablet içeren iki ayrı ambalaj formu mevcuttur.
Kanda farklı tiplerde kolesterol bulunur – “kötü kolesterol” (LDL-C) ve “iyi kolesterol” (HDL-C) –. COLNAR, “kötü” kolesterolü düsürür, “iyi” kolesterolü yükseltir.
COLNAR size, kolesterol seviyeniz yüksek olduğu için reçete edilmistir. Bunun anlamı,
kalp krizi geçirme veya inme riski altındasınız.
Kolesterolünüz kontrol seviyelerine getirilmis olsa dahi, COLNAR almaya devam
etmelisiniz, çünkü COLNAR kolesterol seviyenizin tekrar yükselmesini engelleyecektir.
Bununla birlikte, eğer hamile kaldıysanız veya doktorunuz söylediyse, ilacı kullanmayı bırakmalısınız.
COLNAR’ı kullanırken, kolesterol düsürücü diyetinize ve egzersizlerinize devam
etmelisiniz. Kolesterol seviyenizi düzenlerseniz, kalp krizi veya inme geçirme riskinizi azaltabilirsiniz.

Kontrendikasyonları:

Uyarılar/Önlemler:

COLNAR’ı asağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• COLNAR’a karsı bir alerjik reaksiyonunuz varsa.
• Hamile veya emzirme dönemindeyseniz. Eğer COLNAR’ı kullanırken hamile
kaldıysanız hemen ilacın kullanımına son verip doktorunuza söyleyiniz. COLNAR
kullanan bayanlar, uygun korunma yöntemlerini uygulayarak hamile kalmaktan
kaçınmalıdırlar.
• Karaciğer hastalığınız varsa.
• Önemli böbrek problemleriniz varsa.
• Eğer tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrılarınız varsa.
• Siklosporin (örneğin organ naklinden sonra kullanılır) olarak adlandırılan ilaçlardan kullanıyorsanız.
Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.
COLNAR’ı, asağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• Böbrek problemleriniz varsa.
• Karaciğer problemleriniz varsa.
• Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrılarınız, kisisel veya ailevi kas problemi
geçmisiniz veya daha önceden diğer kolesterol düsürücü ilaçları kullanırken kas
problemleri geçmisiniz varsa. Açıklanamayan kas ağrılarınız ile birlikte, özellikle
atesiniz varsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.
• Düzenli olarak fazla miktarda alkol tüketiyorsanız.
• Tiroid beziniz düzgün çalısmıyorsa.
• Kolesterolünüzü düsürmek için fibratlar olarak isimlendirilen ilaçlardan alıyorsanız.
Daha önceden yüksek kolesterol için baska ilaçlar kullanmıs olsanız dahi, lütfen bu
kullanma talimatını dikkatli okuyunuz.
• HIV enfeksiyonuna karsı, örneğin lopinavir/ritonavir gibi, ilaçlar kullanıyorsanız.
• Hasta bir çocuk ise: COLNAR çocuklara verilmemelidir.
• 70 yasın üzerindeyseniz (doktorunuzun size uygun COLNAR baslangıç dozunu
seçmesi gerektiğinden).
Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa (veya emin değilseniz);
COLNAR’ı kullanmayınız ve COLNAR’ın herhangi bir dozunu kullanmaya baslamadan
önce doktorunuza veya eczacınıza danısınız.
Az sayıda kiside, statinler karaciğeri etkileyebilir. Bu durum, kandaki karaciğer
enzimlerinin artısına bakılan basit bir test ile tespit edilebilir. Bu nedenle, COLNAR ile tedaviye baslamadan önce ve tedavi süresince doktorunuz bu kan testini (karaciğer fonksiyon testi) uygulayacaktır.
Bu uyarılar geçmisteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danısınız.

COLNAR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
COLNAR’ı yemekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danısınız.
Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan
süpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya
eczacınıza danısınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danısınız.
Rosuvastatinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için, süt veren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı
Birçok kisi için COLNAR kullanımı tasıt veya makine kullanma yeteneklerini etkilemez.
Bununla birlikte, bazı kisilerde COLNAR kullanımı ile sersemlik hissi olusabilir. Eğer sersemlik hissederseniz tasıt ve makine kullanmadan önce doktorunuza danısınız.
COLNAR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
COLNAR tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı
sekerlere karsı intoleransınız olduğu söylenmisse bu tıbbi ürünü almadan önce
doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Siklosporin (örneğin organ naklinden sonra kullanılan), varfarin (veya kanı inceltmek için kullanılan baska bir ilaç), fibratlar (gemfibrozil, fenofibrat gibi) veya diğer kolesterol düsürücü ilaçlar (ezetimib gibi), hazımsızlığı giderici ilaçlar (midenizdeki asidi etkisiz hale getirmek için kullanılan), kolestiramin ve kolestipol (safra asit bağlayıcıları), eritromisin (bir antibiyotik), ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları, hormon yenileme
tedavisi veya lopinavir/ritonavir (HIV enfeksiyonuna karsı kullanılır) ilaçlarından birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçların etkileri COLNAR tarafından
değistirilebilir veya bu ilaçlar COLNAR’ın etkilerini değistirebilirler.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Tüm ilaçlar gibi, COLNAR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kisilerde yan
etkiler olabilir.
Asağıdakilerden biri olursa, COLNAR’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz:
• Siddetli alerjik reaksiyonlar – yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda sislik, yutma ve nefes
almada zorluk, ciltte siddetli kasıntı (sisliklerle birlikte).
• Kas zedelenmesi – önlem olarak, eğer kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren,
alısılmadık kas ağrı ve acıları mevcutsa.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.
Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz:
• Siddetli mide ağrısı (iltihaplı pankreas)
• Kanda karaciğer enzimlerinin artması
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Bu ciddi yan etkiler seyrek olarak görülür.
• Sarılık (gözlerin ve cildin sarılasması)
• Hepatit (Karaciğer iltihabı)
• Đdrarda kan izlerinin bulunması
• Kollar ve bacaklardaki sinirlerde zedelenme (örneğin, keçelenme)
• Eklem ağrısı
• Hafıza kaybı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Döküntü, kasıntı ve diğer deri reaksiyonları
• Đdrarda protein miktarının artması - bu durum genellikle COLNAR kullanımına son
verilmesini gerektirmeden kendiliğinden normale döner.
• Bas ağrısı
• Mide ağrısı
• Kabızlık
• Bulantı
• Kas ağrısı
• Güçsüzlük hissi
• Sersemlik
Bunlar COLNAR’ın hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karsılasırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç etkileşimleri:

Kullanım şekli ve dozu:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
COLNAR’ı her zaman doktorunuzun söylediği sekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz
doktorunuza veya eczacınıza danısınız.
Baslangıç dozu: Daha önceden daha yüksek dozlarda farklı statin kullanıyor olsanız dahi,
COLNAR ile tedaviye baslangıç dozunuz mutlaka 5 mg veya 10 mg olmalıdır. Baslangıç
dozu seçiminiz asağıdaki durumlara göre değisir:
• Kolesterol seviyeniz
• Kalp krizi veya inme geçirme riski seviyeniz
• Muhtemel yan etkilere karsı sizi daha hassas yapabilecek faktörlerin varlığı
Size uygun COLNAR baslangıç dozunu doktorunuz veya eczacınızla birlikte seçiniz.
Doktorunuz asağıdaki durumlarda size en düsük (5 mg) COLNAR dozunu verebilir:
• 70 yasın üzerindeyseniz.
• Orta siddette karaciğer problemleriniz varsa.
• Kas ağrısı riskiniz varsa (miyopati).

Doz artımı ve en yüksek günlük doz:
Doktorunuz ilacınızın dozunu arttırmaya karar verebilir. Eğer 5 mg’lık doz ile
basladıysanız, doktorunuz gerekli görürse bu dozu 2 katına yani 10 mg’a, sonra 20 mg’a
ve daha sonra 40 mg’a çıkarabilir. Eğer 10 mg doz ile basladıysanız, doktorunuz gerekli
görürse bu dozu 2 katına yani 20 mg’a ve daha sonra 40 mg’a çıkarabilir. Her doz
ayarlaması arasında dört haftalık aralıklar olmalıdır.
COLNAR’ın en yüksek günlük dozu 40 mg’dır. Bu doz sadece, kolesterol seviyesi 20
mg’lık doz ile yeterli düzeyde düsürülemeyen, yüksel kolesterolü ve kalp krizi veya inme
riski olan hastalarda kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:
COLNAR, yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. 5 mg’lık doz, 10 mg
çentikli tabletin bölünmesiyle alınabilir.
COLNAR, günün herhangi bir saatinde, aç veya tok karnına alınabilir.
Hatırlamanıza yardımcı olabilmesi için tableti her gün aynı saatte almaya çalısınız.
Düzenli kolesterol kontrolleri
Kolesterol seviyenizin doğru seviyeye ulastığından ve orada kaldığından emin olmak için düzenli kontroller yaptırmak üzere doktorunuza gitmeniz önemlidir.

Değisik yas grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaslılarda kullanımı:
70 yas ve üzeri hastalarda baslangıç dozu olarak 5 mg önerilir. Yasla ilgili baska bir doz
ayarlamasına gerek yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda baslangıç dozu olarak 5 mg önerilir.
Günlük doz 10 mg’ı geçmemelidir. 40 mg doz, orta derecede böbrek yetmezliği olan
hastalarda kullanılmamalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda, COLNAR’ın hiçbir dozu kullanılmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
COLNAR, aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Eğer COLNAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla COLNAR kullandıysanız:
COLNAR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıssanız bir doktor veya eczacı ile
konusunuz.
COLNAR’ı kullanmayı unutursanız:
Đlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Üretici Firma:

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 26 70
Email: [email protected]

Colnar 20 Mg 90 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:22.5.2015)

Colnar 20 Mg 90 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Rosuvastatin


Barkod Numarası: 8699536091471

İlaç Fiyatı: 136,88 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad.Dereboyu Sk.Zağra İş Mrk.C Blok Maslak - İSTANBUL
Telefon: (212) 285 26 70
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.