Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Microgynon 21 Draje

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » Sistemik Hormonal Gebeliği Önleyici İlaçlar » Progestogen ve Estrogen Diğer Kombinasyonlar » Levonorgestrel + etinil estradiol

Formülü:

Beher drajesinde 0.15 mg Levonorgestrel ve 0.03 mg Etinilestradiol bulunan 21 drajelik takvimli ambalaj.

Yardımcı maddeler
Laktoz
Mısır nişastası
Polividon 25 000
Talk
Magnezyum stearat
Sakkaroz
Polividon 700 000
Polietilen glikol 6 000
Kalsiyum karbonat
Montan glikolik mum (mum E=)

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Oral kontrasepsiyon. (Doğum Kontrolü)

Kontrendikasyonları:

Aşağıdaki durumlarda bir kombine oral kontraseptif kullanılmamalıdır: Mevcut ya da daha önce geçirilmiş damar tıkanmaları (trombozlar) ve böyle bir hastalığa eğilimi arttıran durumlar (örn. tromboz eğilimini arttıran kan pıhtılaşması bozuklukları, bazı kalp hastalıkları); anormal eritrositler (orak hücreli anemi); yüksek kan lipid değerleri (yağ metabolizması bozuklukları), damar değişiklikleri gösteren ağır diabet ya da diğer bir yüksek tromboz riskine sebep olabilecek durumlar; gebelik olasılığı; geçirilmiş ya da mevcut meme veya endometrium karsinomu; sebebi bilinmeyen anormal vajinal kanama; önceki gebeliklerde ortaya çıkan (1) sürekli kaşıntı, (2) Herpes gestationis, (3) kötüleşen otoskleroz, (4) sarılık (enfeksiyon, zehirlenme veya obstruksiyona bağlı olmayan); belirli diğer sarılık nedenleri (Dubin-Johnson veya Rotor sendromu); akut veya kronik ağır karaciğer hastalıkları, geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri.

Dikkat edilecek hususlar
İstatistiksel verilere göre, kombine oral kontraseptif kullanan kişilerde kullanmayanlara nazaran daha sık trombo-embolik süreçlere (örn. apopleksi, enfarktüs, pulmoner emboli) rastlanır. Bu tür olgularda her zaman tam bir iyileşme olmayabileceği gibi çok seyrek olarak istenmeyen bir şekilde de sonuçlanabilirler.

Bazı durumlar tromboz rizikosunu artırır: Sigara tüketimi, şişmanlık, varis, bazı kalp ve damar hastalıkları, diabetes mellitus ve migren. Eğer bu durumlardan biri sizin için geçerli ise, kombine oral kontraseptif kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Kombine oral kontraseptif kullanımına bağlı arteriyel tromboz rizikosu (örn. enfarktüs veya apopleksi) istatistiksel olarak ilerleyen yaşa ve sigara tüketimine paralel gider. Bu nedenle ilerlemiş yaş grubuna mensup, sigara içen kadınlarda bir kombine oral kontraseptifin kullanılması tavsiye edilmez. Kombine oral kontraseptif kullanımının belirli kronik hastalıkların kötüleşmesine sebep olabileceği ihtimali mevcuttur.

Microgynon'un içerdiğine benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu, nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer tümörleri gözlenmiştir. Bu nedenle kısa bir sürede kendiliğinden geçmeyen, alışılmamış üst batın yakınmalarında hekim haberdar edilmelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Kombine oral kontraseptif kullanımında aşağıdaki durumlara özenle dikkat edilmesi gerekir: Anamnez'de ağır depresyonlar, varis, diabetes mellitus, yüksek kan basıncı (hipertansiyon), sara (epilepsi), kalıtımsal sağırlık (otoskleroz), multipl skleroz, herediter porfiri, kramplarla seyir eden kalsiyum eksikliği (tetani), chorea minor, karaciğer fonksiyon bozukluğu, safra taşları, kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, fibrotik rahim oluşumları, astım veya gebelik esnasında kötüleşme gösteren her hastalık (hekiminiz size anlamadığınız her terimi açıklayabilir). Sözü geçen durumların ağırlaşması yada ilk defa ortaya çıkması oral kontraseptifin kesilmesine neden olabilir.

Kontrendikasyonlar başlığı altında sözü edilen durumlardan herhangi birini geçirdi iseniz ya da geçiriyorsanız hekim haberdar edilmelidir, çünkü bu tür olgularda oral kontraseptifler kullanılmamalıdır. Bu hususta herhangi bir tereddütünüz var ise hekiminize danışabilirsiniz.

Düzenli başka ilaçlar kullanıyorsanız (örn.barbiturat'lar, fenilbutazon, hidantoin, rifampisin, ampisilin gibi) hekim haberdar edilmelidir, zira bunlar Microgynon'un etkisini azaltabilirler.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Nadir olgularda bulantı, mide şikayetleri, başağrıları, göğüslerde gerginlik hissi, vücut ağırlığı ve libidonun etkilenmesi ve depresif durumlar görülebilir.

Uzun süre kullanmayı müteakip özellikle hassas kadınlarda, yüzde kahverengi lekeler ortaya çıkabilir.Uzun güneş banyoları bunu daha da kolaylaştırırlar. Bu nedenle, bu çeşit deri değişikliklerine eğilim gösteren kadınların uzun süre güneşte kalmamaları gerekir.

Nadir olarak, kontakt lenslere karşı da bir tahammülsüzlük gözlemlenmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Oral antidiabetik veya insulin gereksinimi değişebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Microgynon alımına başlamadan önce, genel (memeleri ve serviksten sitolojik smear alınımını da içine alan) bir jinekolojik muayenenin yapılması ve aile anamnezinin özenle kaydedilmesi gerekir. Yakın akrabalarda genç yaşta trombo-embolik süreçlere (örn. derin ven trombozu, apopleksi, enfarktüs) rastlandıysa, ayrıca kan pıhtılaşma sistemi olası bozukluklar bakımından değerlendirilmelidir. Kullanıma geçmeden önce bir gebeliğin olmadığı saptanmalıdır.

Önlem olarak, Microgynon ile uzun süreli tedavilerde takriben 6 ay aralarla kontrol muayeneleri yapılır.

İlk uygulama döneminiz
Microgynon'a başlamak için gelecek adet kanamanızı bekleyiniz. Draje alınımına kanamanın devam edip etmediğine bakmaksızın siklusun 1. günü (kanamanızın 1. günü) başlayınız.

Draje almaya, takvimli ambalajın haftanın o gününe tekabül eden (örneğin, Pazartesi = Pt) drajesi, aluminyum foli'ye bastırılarak çıkarılıp ve çiğnemeden bir miktar mayi ile yutularak başlanır. Drajeler günün herhangi bir saatinde alınabilir. Yalnız ilk defa başlanan saate uymalı, en iyisi kahvaltıdan ya da akşam yemeğinden sonra alınmalıdır.

21 gün boyunca 1 draje
Ok işaretini izleyerek, ambalaj bitene kadar hergün 1 draje alınız. Ambalajın boş yerleri, size günlük drajenizi alıp almadığınızın kontrolunu sağlar.

7 günlük ara
21 drajenin alınması bittikten sonra, 7 günlük bir ara veriniz. Bu ara içerisinde son draje alımından takriben 2-4 gün sonra, bir adet kanaması olur.

Sonraki uygulama dönemleriniz
7 günlük bir aradan sonra yeni bir ambalajla draje alımına devam edilir. Bu arada kanamanın normalde olduğu üzere durması veya devam etmesi önemli değildir.

Böylece, kolaylıkla akılda tutulan bir ritm oluşur: 3 hafta draje alımı, 1 hafta ara - ve her yeni ambalaj, haftanın hep aynı günü başlar.

Önemli bilgiler
Korunma güvenliği, uygulamaya başlanılan günden itibaren vardır ve 7 günlük aralarda da devam eder.

Microgynon ile ilk siklus alışılandan biraz daha kısadır, ancak müteakip sikluslar 4 hafta sürer.

Düzensiz draje alımı, kusma veya diare ile seyir eden barsak hastalıkları, ileri derecede nadir individuel metabolik bozukluklar veya aynı zamanda bazı ilaçların uzun süre alınması ("Uyarılar" bölümüne bkz.) Microgynon'un kontraseptif güvenliğini azaltabilir (ilk semptom ara kanamaları olabilir).

Eğer daha önce başka bir oral kontraseptif kullandı iseniz, ya da bir doğum veya düşükten hemen sonra Microgynon'a başlamak istiyorsanız, lütfen önce hekiminize danışınız.

Eğer süt veriyorsanız, Microgynon kullanılması konusunda hekiminiz karar vermelidir.

Ara kanamalarında tutum
Şayet Microgynon alındığı 3 hafta içinde "sıra dışı" bir kanama olursa bile, draje alımına devam edilmelidir. Hafif bir kanama ekseriya kendiliğinden kesilir. Daha şiddetli, normal adete benzeyen bir kanama olursa, doktorunuza başvurmalısınız.

Adet kanamasının olmadığı hallerde tutum
İstisnai durumlarda düzenli draje alımına rağmen verilen bir haftalık ara içerisinde bir kanama olmazsa, uygulamaya devam etmeyip, doktorunuza başvurmalısınız.

Günlük drajeyi almayı unuttuysanız
Şayet mutad zamanda draje almayı unuttuysanız, bu draje, en geç müteakip 12 saat içinde alınmalıdır. Normal alınan zamandan 12 saatten fazla bir süre geçmişse, bu ayın içinde gebelikten koruyucu etki zayıflamış olabilir. Bu durumda unutulan drajeler atlanarak, başlanmış olan ambalaja devam edilmeli ve bu ambalaj bitene kadar, hormonal olmayan, gebelikten koruyucu diğer yöntemlerin (Knaus-Ogino'nun takvim yöntemi ve ısı yöntemi dışında) ek olarak uygulanması gerekir. Unutulan drajeler, alınmamalıdır.

Ambalajın bitimini müteakip verilen 7 günlük arada, normal olarak bir kanama oluşur.
Eğer bir kanama olmazsa, yeni bir ambalaja başlamadan doktora başvurulmalıdır

Kusmalar ve barsak hastalıklarında güvenlik
Hafif müshiller etkide bir azalmaya sebep olmazlar. Buna karşılık kusmalar ya da ishal ile seyreden barsak hastalıklarında, alınan günlük drajenin etkenliği konusunda tam bir güvenlilik olmayabilir. Bu tür vakalarda, kontraseptif güvence kesin değildir. Bu durumlarda, Microgynon alımını kesmeksizin, sözü edilen kullanım ayında ek olarak, hormonal olmayan, gebelikten koruyucu diğer yöntemlerin (Knaus Ogino'nun takvim yöntemi ve ısı yöntemi dışında) uygulanması da öğütlenir.

İlaç alımının bırakılması halinde
Microgynon 21 alımı bırakıldıktan sonra cinsiyet bezleri, genel olarak çabucak vazifelerine başlarlar. Normal döllenme yeteneği yeniden oluşur. Mamafih ilk kanama, ekseriya 1 hafta kadar gecikebilir. Eğer ilk 2-3 ay içerisinde normale dönüş olmazsa lütfen doktorunuza başvurunuz.

Microgynon'un derhal kesilmesi için nedenler
Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık baş ağrıları, ani duyu bozuklukları (örn.görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da trombo-embolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda mutadın dışında ağrılar ya da bacakların şişmesi, nefes alırken batıcı ağrılar ve nedeni bilinmeyen öksürük), göğüste ağrı ve darlık hissi, planlanan ameliyatlardan 6 hafta önce ve örneğin kazalardan sonra yatak istirahatinin gerekli olduğu sürede. Bütün bu durumlarda artan bir tromboz rizikosu mevcuttur. İlacın kesilmesi için diğer nedenler sarılık, hepatit, sürekli kaşıntı, epilepsi nöbetlerinin artması, önemli tansiyon yükselmeleri ve gebelikdir.

Aşırı dozaj
İlacın aşırı dozda alınmasından sonra herhangi ciddi bir etki rapor edilmemiştir. Örn. bulantı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar meydana gelirse bilinen semptomatik yöntemlerle yapılan bir tedavi yeterlidir.

Üretici Firma:

Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (216) 531 21 00
Email: info@schering.com.tr

Microgynon 21 Draje Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Microgynon 21 Draje

İlaç Fotoğrafı: Microgynon 21 Draje

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Levonorgestrel + Etinil Estradiol


Barkod Numarası: 8699545121077

İlaç Fiyatı: 13,8 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti. Logosu

Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.

Nuh Kuyusu Cd.N:10 Vizyon İş Mrk.K:1-2-3 Zeynepkamil, Üsküdar - İSTANBUL
Telefon: (216) 531 21 00
Email: info@schering.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.