Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hippurin 1 Gr 56 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Diğerleri » Metenamin

Formülü:

Her Tablette 1 g metenamin hippurat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir.

Sistit ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane) uzun süreli tedavi için uygun bir ilaçtır. Sağladığı bakterisit ortam sayesinde yatalak hastalardaki sonda değişme süresini de uzatmaktadır.

Kontrendikasyonları:

Gastrik veya intestinal ülser. Etken maddeye veya sodyum metabisülfite ve diger
yardimci maddelere karsi bilinen asiri duyarligi olan kisilerde kullanilmamalidir.
Diger nonsteroidal antienflamatuvar (NSAI) ilaçlar gibi, Voltaren de asetilsalisilik asit
veya diger prostaglandin sentetaz enzimini inhibe eden ilaçlar tarafindan astim
ataklari, ürtikerleri veya akut nezleleri alevlendirilen hastalarda kullanilmamalidir.
Çocuklarda kullanimi ile ilgili olarak yeterli veri mevcut olmadigindan kullanilmamalidir.

Uyarılar/Önlemler:

Gastrointestinal kanama veya ülserasyon / delinme, tedavi sirasinda herhangi bir
zamanda uyarici bir belirti ile veya belirtisiz olarak veya daha önce böyle hikayesi
olanlarda veya olmayanlarda görülebilir. Bunlar genellikle yasli hastalarda daha ciddi
sonuçlar verir. Voltaren alan hastalarda nadiren gastrointestinal kanama veya
ülserasyon görüldügünde ilaç kesilmelidir.
Diger NSAI ilaçlarla oldugu gibi, ender vakalarda, ilaca daha önce maruz kalmaksizin,
anafilaktik / anafilaktoid reaksiyonlar dahil alerjik reaksiyonlar görülebilir. Sodyum
metabisülfitin varligi, çok ender olarak asiri duyarlik reaksiyonlarina neden olabilir.
Diger NSAI ilaçlar gibi, Voltaren de farmakodinamik özelliklerinden dolayi,
enfeksiyonun semptom ve belirtilerini maskeleyebilir.
Gastrointestinal rahatsizlik belirtileri gösteren veya geçmisinde gastrik veya intestinal
ülseri düsündüren bir hikayesi olan hastalarda, ülseratif kolit veya Crohn hastaligi olan
ve karaciger fonksiyon yetmezligi olan hastalarda, yakin medikal takip zorunludur.
Diger NSAI ilaçlarla oldugu gibi Voltaren de karaciger enzimlerinden bir veya daha
fazlasini yükseltebilir. Voltaren ile (örn. tablet veya süpozituvar formlari) uzun süreli
tedavi sirasinda bir ihtiyat tedbiri olarak, hepatik fonksiyonun izlenmesi gerekir.
Anormal karaciger fonksiyon testleri sürer veya kötülesirse, karaciger hastaligina
uygun klinik belirtiler veya semptomlar gelisirse veya diger belirtiler (örn: eozinofili, deri
döküntüleri vs.) görülürse, Voltaren ile tedavi kesilmelidir. Prodromal semptomlar
olmaksizin hepatit görülebilir. Hepatik porfirisi olan hastalarda Voltaren kullanirken
dikkatli olmalidir, çünkü Voltaren bir atagi baslatabilir.
Karaciger enzimlerindeki yükselmenin yani sira bazi hastalarda sarilik dahil siddetli
karaciger reaksiyonlari ve ölümle sonuçlanan, izole fulminan hepatit bildirilmistir.
Renal kan akiminin sürdürülmesinde prostaglandilerin önemi nedeniyle kardiyak veya
renal fonksiyon yetersizligi olan, yasli, diüretiklerle tedavi edilmekte olan ve herhangi
bir nedenle, örnegin: büyük bir ameliyat öncesi veya sonrasinda oldugu gibi, önemli
ekstraselüler hacim eksikligi olan hastalarda özel bir dikkat gereklidir. Böyle vakalarda Voltaren kullanildiginda, ihtiyat tedbiri olarak, renal fonksiyonun izlenmesi tavsiye edilir.
Normal olarak, tedavi kesildikten sonra tedavi öncesi duruma dönülür.
Diger NSAI ilaçlar ile oldugu gibi, Voltaren ile de uzun süreli tedavi sirasinda kan
sayimlari yapilmasi tavsiye edilir. Diger NSAI ilaçlar gibi, Voltaren trombosit
agregasyonunu geçici olarak inhibe edebilir. Hemostaz defektleri olan hastalar dikkatle
izlenmelidir.
Bronsiyal astimi olan hastalarda semptomlari alevlendirebileceginden, Voltaren' in
parenteral yolla kullanilmasi sirasinda özel bir dikkat gereklidir.
Yasli hastalarda temel tibbi esaslara dikkat edilmelidir. Özellikle zayif veya vücut
agirligi düsük olan yasli hastalara etkili en düsük doz verilmesi tavsiye edilir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanimi
Gebelik kategorisi B dir.
Yeterli bilgi bulunmadigindan dolayi, Voltaren Ampul' ün gebelik ve emzirme sirasinda
kullanilmasi tavsiye edilmez. (Oral / rektal formlarinin gebelik ve emzirmede
kullanimiyla ilgili gerekli bilgi için bu formlarin prospektüslerine bakiniz).
Araç ve makine kullanma yetenegi üzerine etkileri
Görme bozukluklari da dahil olmak üzere, bas dönmesi veya diger santral sinir
sistemi bozukluklari görülen hastalar araç veya makine kullanmamalidirlar.

Yan etkiler/Advers etkiler:

(Voltaren'in kisa yada uzun süreli kullaniminda diger dozaj formlariyla olusan yan
etkiler de dahildir.)
Siklik ölçegi: Sik sik >%10, bazen >%1-10, ender >% 0.001-1, çok ender < % 0.001.
Gastrointestinal Sistem : Bazen epigastrik agri ve bulanti, kusma, diyare, abdominal
kramplar, dispepsi, gaz, anoreksi gibi diger gastrointestinal bozukluklar; ender olarak
gastrointestinal kanama (hematemez, melena, kanli diyare), kanamali veya
kanamasiz-perforasyon ile veya perforasyon olmaksizin gastrik veya intestinal ülser;
çok ender olarak aftöz stomatit, glossit, özofagus lezyonlari, diyafram benzeri
intestinal striktürler, spesifik olmayan hemorajik kolit, ülseratif kolit veya Crohn
hastaliginin alevlenmesi gibi barsaklarin alt bölümüne ait bozukluklar, kabizlik,
pankreatit.
Santral sinir sistemi : Bazen bas agrisi, bas dönmesi veya sersemlik ; ender olarak
uyusukluk; çok ender olarak paresteziler de dahil duyusal bozukluklar, hafiza
bozukluklari, çevreye uyumsuzluk, uykusuzluk, iritabilite, konvülsiyonlar, depresyon,
anksiyete, kabuslar, titreme, psikotik reaksiyonlar, aseptik menenjit.
Özel duyular : Çok ender olarak görme bozukluklari (bulanik görme, çift görme),
isitmede zayiflama, kulak çinlamasi, tat bozukluklari.
Deri : Bazen döküntü veya deri erüpsiyonlari; ender olarak ürtiker; çok ender olarak
büllöz erüpsiyonlar, egzema, multiform eritem, Stevens-Johnson sendromu, Lyell
sendromu (akut toksik epidermoliz), eritroderma (eksfolyatif dermatit), saç dökülmesi,
isiga duyarlik reaksiyonu, purpura (alerjik purpura da dahil).
Böbrek : Ender olarak ödem; çok ender olarak akut böbrek yetmezligi, hematüri,
proteinüri gibi üriner anormallikler, interstisiyel nefrit, nefrotik sendrom, papillar nekroz.
Karaciger : Bazen serum aminotransferaz degerlerinde yükselme; ender olarak
sarilikla birlikte veya sarilik görülmeksizin hepatit; çok ender olarak fulminan hepatit.
Kan : Çok ender olarak trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi,
agranülositoz.
Asiri duyarlik reaksiyonlari : Ender olarak astim gibi asiri duyarlik reaksiyonlari,
sistemik anafilaktik / anafilaktoid reaksiyonlar (hipotansiyon dahil); çok ender olarak
vaskülit, pnömonit.
Kardiyovasküler sistem : Çok ender olarak palpitasyon, gögüs agrisi, hipertansiyon,
konjestif kalp yetmezligi.
BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜGÜNDE DOKTORUNUZA BASVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

(Voltaren'in diger farmasötik formlarinda gözlenen etkilesmeler dahil)
Lityum, digoksin : Voltaren lityum ve digoksinin plazma konsantrasyonlarini yükseltir.
Diüretikler : Diger NSAI ilaçlar gibi, Voltaren de diüretiklerin aktivitesini azaltabilir.
Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanildiginda, serum potasyum düzeylerinde
artis olabilir. Bu nedenle, serum potasyum düzeyleri izlenmelidir.
NSAI ilaçlar : Voltaren' in sistemik NSAI ilaçlarla birlikte kullanimi yan etkilerin görülme
sikligini artirabilir.
Antikoagülanlar : Klinik çalismalarda Voltaren' in antikoagülanlarin etkisi üzerinde bir
tesiri olmadigi gösterilmis olmasina ragmen, Voltaren ve antikoagülanlari birlikte alan
hastalarda , çok ender durumlarda kanama riskinin arttigi bildirilmistir. Bu nedenle,
böyle hastalarin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
Antidiyabetikler : Klinik çalismalar Voltaren' in oral antidiyabetik ilaçlarla birlikte,
onlarin klinik etkilerini etkilemeksizin verilebilecegini göstermistir. Ancak, çok ender
olarak Voltaren ile tedavi sirasinda antidiyabetik ilacin dozunu ayarlamayi gerektirecek
hipoglisemik ve hiperglisemik etkiler bildirilmistir.
Metotreksat : NSAI ilaçlarin metotreksat ile tedaviden 24 saatten daha az bir zaman
önce veya sonra verilmesine dikkat edilmelidir. Çünkü, metotreksatin kandaki
konsantrasyonlari yükselebilir ve toksisitesi artabilir.
Siklosporin : NSAI ilaçlarin renal prostaglandinler üzerine etkileri siklosporinin
nefrotoksisitesini artirabilir.
Kinolon türevi antibakteriyel ilaçlar : Çok ender olarak, NSAI ilaçlarla kinolonlarin
birlikte kullanilmalarina bagli olabilecek konvülsiyonlar bildirilmistir.

GEÇIMSIZLIKLERI
Genel kural olarak, Voltaren Ampul diger enjeksiyon çözeltileri ile karistirilmamalidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Sabah akşam 1'er tablet yemeklerden sonra alınır.
6-12 yaş arası çocuklarda: Sabah akşam 1/2 veya 1 tablet yemeklerden sonra alınır.
6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez.
Genellikle yetişkinlerde günlük maksimum doz 4 gramdır.

Üretici Firma:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 620 28 50
Email: info@yeniilac.com.tr

Hippurin 1 Gr 56 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:26.2.2010)

Hippurin 1 Gr 56 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Hippurin 1 Gr 56 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Metenamin


Barkod Numarası: 8699530090036

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cd. No: 219 Esenyurt, Avcılar - İSTANBUL
Telefon: (212) 620 28 50
Email: info@yeniilac.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.