Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lercadip 10 Mg 30 Film Tablet

Kalp Damar Sistemi » Kalsiyum Kanal Blokerleri » Seçici kalsiyum kanal blokerleri » Dihidropiridin Türevleri » Lerkanidipin

Formülü:

Lercadip 10 mg Film tablet ve bir film tablette 10 mg lerkanidipin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit , demir oksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hafif ve orta şiddetli hipertansiyon tedavisinde tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla beraber kullanılmak üzere endikedir.

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir dihidropiridine veya bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontrendikedir. Etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda da kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Lercadip hasta sinüs sendromu bulunan hastalarda ("pacemaker" yerleştirilmemişse) ve sol ventrikül dışa akım obstrüksiyonu olanlarda kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir. Kontrollü hemodinamik çalışmalar ventrikül fonksiyonlarında orta şiddette ve şiddetli sol ventrikül fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dikkatli olunması gerekir. ARAÇ ve TAŞIT KULLANIMINA ETKİSİ: Klinik deneyimler lerkanidipinin bir hastanın otomobil veya iş makinesi kullanma becerisini bozmasının muhtemel olmadığına işaret etmekte isede yinede bu konuda dikkatli olunmalıdır. Hamilelerde Kullanımı: Lerkanidipin ile insanlarda hamilelik dönemlerinde kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Dihidropiridin bileşiklerinin hayvanlarda teratojenik olduğu gösterilmiş olduğundan, hamilelik sırasında veya etkili bir kontraseptif yöntem kullanılmadığı takdirde çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara uygulanmamalıdır.Gebelik kategorisi D dir. Süt Verme Döneminde Kullanımı: Lerkanidipinin çok lipofilik olması nedeniyle süte geçmesi beklenebilir. Bu nedenle süt veren kadınlara uygulanmamalıdır. Çocuklarda Kullanımı: 18 yaşın altındaki hastalarda klinik deneyim bulunmadığından çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Lercadip tedavisi genellikle iyi tolere edilir. En sık gözlemlenen yan etkiler Lercadip'in vazodilatör özellikleri ile ilişkili bulunmuştur: ateş basması, periferik ödem, taşikardi, başağrısı, baş dönmesi, halsizlik. Karaciğer transaminazlarının serum düzeylerinde izole ve geri dönüşlü artış bildirilmiştir.Orta ve ileri düzeyde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde kullanımında özel bir dikkat gösterilmelidir. Lercadip ile ilişkili başka herhangi bir klinik olarak anlamlı laboratuvar testi değişikliği gözlemlenmemiştir. Lerkanidipinin kan şekeri veya serum lipid düzeyleri üzerinde advers bir etkisi saptanmamıştır.

İlaç etkileşimleri:

Lercadip diüretikler ve ADE inhibitörleri ile birlikte güvenlikle uygulanmıştır. Atenolol gibi renal yoldan elimine olan beta-blokörlerle birlikte de güvenlikle uygulanabilir. Kardiyak glikozidlerle kronik tedavide olan hastalara, beraberinde Lercadip uygulanmasının herhangi bir farmakokinetik etkileşime yol açtığı yolunda bir bulgu gösterilmemiştir. Yine de eşzamanlı olarak digoksinle tedavi edilmekte olan hastaların digoksin toksisitesi belirtileri açısından yakından izlenmesi gerekir. Eşzamanlı olarak günde 800 mg simetidin uygulanması lerkanidipinin plazma düzeylerinde anlamlı değişmelere neden olmaz, ancak daha yüksek dozlarda dikkatli olunması gerekir. Diğer dihidropiridinlerde olduğu gibi, lerkanidipinin ana metabolik yolağı CYP 3A4 enzimini içine alır. Daha fazla veri elde edilinceye değin, CYP 3A4 enziminin amiodaron, midazolam, diazepam, metoprolol, propranolol, kinidin, eritromisin, fenitoin, rifampisin, terfenadin ve siklosporin gibi inhibitörleri, indükleyicileri ve/veya sübstratları ile birlikte lerkanidipin kullanılırken çok dikkatli olunması önerilir. Dihidropiridinlerin metabolizması greyfurt suyu tarafından inhibisyonuna özellikle duyarlı görünmektedir. Metabolizma inhibisyonu sonucunda sistemik biyoyararlanımları artar. Antihipertansif ilaçların vazodilatör etkilerini güçlendirebildiğinden alkolden kaçınılmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Lercadip'in önerilen dozu günde tek doz, yemekten önce, oral yoldan 10mg'dır. Bireysel olarak hasta yanıtına göre doz 20 mg'a yükseltilebilir. Maksimum antihipertansif etkinin belirgin hale gelmesi iki hafta alabileceğinden doz ayarlanması kademeli olmalıdır. Şiddetli hipertansiyonda doz ayarlanması periyodu kısaltılmalıdır. Yaşlılarda kullanım: Farmakokinetik veriler ve klinik deneyim günlük dozajda herhangi bir ayarlama gerekmediğini düşündürmekteyse de, yaşlılarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanımı: Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmelidir. Genellikle önerilen doz rejimi bu alt gruplar tarafından iyi tolere edilebilirse de, dozun günde 20 mg'a yükseltilmesi durumunda dikkatli olunmalıdır. Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunda günde 5 mg'lık bir başlangıç dozu uygulanması önerilir ve günde 10 mg'lık bir maksimum doz ancak istisnai durumlarda aşılmalıdır. DOZ AŞIMI Lercadip ile doz aşımı konusunda deneyim yoktur. Diğer dihidropiridinlerde olduğu gibi, doz aşımının belirgin hipotansiyon ve refleks taşikardi ile birlikte aşırı periferik vazodilatasyona neden olması beklenebilir. Şiddetli hipotansiyon, bradikardi ve bayılma durumunda, kardiyovasküler destek ve bradikardi için intravenöz atropin yardımcı olabilir. Lerkanidipinin uzun farmakolojik etkisi gözönüne alındığında, aşırı doz alan hastaların kardiyovasküler durumunun en az 24 saat süre ile monitorize edilmesi zorunludur. Diyalizin aşırı doz alan kimselerde yararı konusunda bilgi yoktur. Lerkanidipin yüksek derecede lipofilik olduğundan, risk periyodunun uzunluğu konusunda plazma düzeylerinin yol gösterici olması muhtemel değildir ve diyaliz etkili olmayabilir.

Üretici Firma:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 620 28 50
Email: info@yeniilac.com.tr

Lercadip 10 Mg 30 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Lercadip 10 Mg 30 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Lercadip 10 Mg 30 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Lerkanidipin Hcl


Barkod Numarası: 8699559090543

İlaç Fiyatı: 29,45 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cd. No: 219 Esenyurt, Avcılar - İSTANBUL
Telefon: (212) 620 28 50
Email: info@yeniilac.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.