Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Clopixol 25 Mg 50 Tablet

Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Tioksanten Türevleri » Zuklopentiksol

Formülü:

Tablet :Zuclopenthixol 2HCI,2-10-25 mg

Damla:Zuclopenthixol 2HCI,20 mg/ml

Acuphase Ampul:Zuclopenthixol acetate,50 mg/ml

Depot Ampul:Zuclopenthixol deconoate,200 mg/ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Ajitasyon, akut ve kronik şizofreni ve benzeri psikozlar, delüzyonlar, düşünce bozuklukları, halüsinasyonlar, hostilite, huzursuzluk, mani, saldırganlığın eşlik ettiği diğer psikozlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Akut alkol, barbitürat ve opiyat entoksikasyonları ile komatöz durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Konvulzif hastalığı olanlarda, ilerlemiş hepatik veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe gebelerle ve laktasyonda kullanılmaz. Olutabilecek uyutukluk nedeniyle araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. Santral sinir sistemi depresanları, antshipertansifler, nöroleptikler, levodopa, adrenerjikler, metoklopramid ve piperazinle birlikte kullanılmamalıdır. Ekstrapiramidal semptomlar, halsizlik, ağız kuruluğu. işeme zorluğu.

Yan etkiler/Advers etkiler:

konstipasyon, taşikardi, baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon ve karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükselmeler gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir.
Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülzan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisinde gösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır. Maksimal enzim indüksiyonu genellikle 2-3 haftadan önce görülmez ancak tedavi kesildikten sonra en az 4 hafta sürebilir.
Nadir olguda, eş zamanlı olarak belli antibiyotiklerin (örn. penisilinler ve tetrasiklin) kullanılması durumunda estradiol düzeylerinde düşme gözlenmiştir.
Konjugasyona uğrayan maddeler (örneğin parasetamol) emilim sırasında konjugasyon sisteminin kompetetif inhibisyonu ile estradiolun biyoyararlılığının artmasına yol açabilirler.
Belli olgularda glukoz toleransı üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiabetiklere ve insuline gereksinim değişebilir.
• Alkolle etkileşim
HRT kullanımı sırasında akut alkol alınması dolaşan estradiol düzeylerinde yükselmelere yolaçabilir.
• Laboratuvar Testleri
Seks steroidlerinin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Kullanılacak doz, vakanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanır.Küçük dozlarda başlanmalı ve hastanın verdiği cevaba göre en kısa zamanda optimal etkili doza çıkılmalıdır.Akut şizofreni ve diğer akut psikozlar, ciddi akut ajitasyon atakları ve manide; genellikle 10-50mg/gün dozda oral yoldan kullanılır.Orta şiddetli vakalarda, gerektiğinde günde 20mg'lık dozlarla arttırma yapılabilir veya her 2-3 günde bir 10-20mg'lık arttırmalarla günde 75mg veya daha yüksek düzeylere çıkılabilir.Kronik şizofreni veya diğer kronik psikozlarda, idame dozu oral 20-40mg/gün'dür.Oligofrenik vakalarda ajitasyon: tedavi oral 6-20mg/gün dozunda yapılır gerektiği hallerde de günde 25-40mg'a çıkılabilir.Yaşlılarda ajitasyon ve konfüzyon: tedavi tercihen günün geç saatlerinde oral yoldan verilmek üzere 2-6 mg/gün, gerekirse bu doz 10-20mg/güne çıkarılabilir.Preparatın ampul formu mani dahil akut psikozların başlangıç tedavisi ile kronik psikozların alevlenme dönemlerinde kullanılır.Akut psikozların başlangıç tedavisi ile kronik psikozların alevlenme döneminde kullanılacak ampulün doz aralığı normalde 50-150mg'dır.Enjeksiyonlar i.m yolla yapılır ve 2-3 günde bir tekrarlanır.

İthalatçı Firma:

Lundbeck İlaç Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: (216) 538 96 00

Clopixol 25 Mg 50 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Clopixol 25 Mg 50 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Zuklopentiksol


Barkod Numarası: 8699795090529

İlaç Fiyatı: 12,39 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Lundbeck İlaç Ticaret Ltd.Şti. Logosu

Lundbeck İlaç Ticaret Ltd.Şti.

Mihribat Cad. No: 238 Martı İş Merkezi, Kat:2 Kavacık, Beykoz
Telefon: (216) 538 96 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.