Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alphagan Göz Damlası

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler » Göz Tansiyonu İçin Sempatomimetik İlaçlar » Brimonidin

Formülü:

1 ml solüsyon etken madde olarak 2.0 mg brimonidin tartrat (1.3 mg brimonidin baza eşdeğer), koruyucu madde olarak 0.05 mg benzalkonyum klorür ve yardımcı maddeler olarak 14 mg polivinil alkol, 7 mg sodyum klorür, 4.5 mg sodyum sitrat, 0.5 mg sitrik asid, hidroklorik asid veya sodyum hidroksit (pH ayarı için) ve yeterli miktarda saf su içermektedir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Alphagan primer açık açılı glokomda veya oküler hipertansiyonda göziçi basıncını düşürmek için, topikal beta-adrenoseptör blokör tedavisine tolere etmeyen ya da tolere edemediği düşünülen hastalarda ve/veya beta adrenoseptör blokör tedavisi kontrendike olduğunda tek başına kullanılabilir. Ayrıca GİB (göziçi basıncı) topikal bir beta adrenoseptör blokör ile yeterince kontrol edilmediğinde ek tedavi olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Alphagan bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü alanlarda ve bazı antidepresanları (trisiklik antidepresanlar ve mianserin gibi) alanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Ağır veya stabil olamayan ve kontrol edilmeyen kardiyovasküler hastalığı olanlarda; depresyon, serebral veya koroner yetmezlik, Raynaud fenomeni, ortostatik hipotansiyon veya tromboangiitis obliterans olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bazı hastalarda Alphagan ile oküler allerjik reaksiyon görülebilir; allerjik reaksiyonlar gözlenirse Alphagan tedavisi kesilmelidir.

Alphagan karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan bu hastaların tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır.

Yumuşak kontakt lensler prezervan madde benzalkonyum klorürü absorblayabilir; yumuşak kontakt lens (hidrofilik) taşıyan hastalar Alphagan damlattıktan sonra lenslerini takmak için en az 15 dakika beklemelidir.

Konjenital glokom tedavisinin bir bölümü olarak Alphagan uygulanan bazı yenidoğanlarda brimonidin dozaşımı ile ilgili semptomlar bildirilmiştir.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik kategorisi C'dir. Gebelikte güvenli kullanımı bilinmediğinden, sadece fetus üzerindeki risk/yarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Brimonidin'in anne sütüne geçişi bilinmediğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanmaya etkisi: Alphagan araba veya makine kullanımını etkileyecek şekilde yorgunluk ve/veya halsizliğe neden olabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

En sık olarak bildirilen oküler advers etkiler gözde kızarıklık, yanma/batma, bulanık görme, yabancı cisim hissi, konjunktivada foliküller, oküler allerjik reaksiyon ve oküler kaşıntıdır. Oküler allerjik reaksiyonlar, ilaç kesildikten sonra ortadan kaybolmaktadır. Nadiren bildirilen oküler yan etkiler; korneal erozyon/batma, fotofobi, göz kapağında kızarıklık, oküler ağrı, göz kuruluğu, gözyaşı salgısında artma, göz kapağı ve konjunktivada ödem, blefarit, konjunktivada beyazlaşma, oküler irritasyon, görme bozukluğu, konjunktival akıntı ve konjunktivittir.

En sık bildirilen sistemik etkiler ağız kuruluğu, başağrısı, yorgunluk/halsizliktir. Bazı olgularda üst solunum yolu ve gastrointestinal semptomlar, başdönmesi, asteni ve anormal tat duyusu bildirilmiştir. Nadiren bildirilen sistemik etkiler depresyon, sistemik allerjik reaksiyon, nazal kuruluk ve çarpıntıdır.

İlaç etkileşimleri:

Santral sinir sistemi depresanları ile (alkol, barbitüratlar, opiatlar, sedatifler veya anestezikler) additif ya da potansiyelize edici bir etki gözönünde bulundurulmalıdır. Dolaşımdaki aminlerin metabolizmasını ve alınışlarını etkileyen ilaçları (ör; klorpromazin, metilfenidat, rezerpin) kullananlarda dikkatli olunmalıdır. Alphagan uygulamasından sonra, bazı hastalarda klinik olarak anlamlı olmayan kan basıncı düşüşü belirlenmiştir. Dolayısıyla, Alphagan ile birlikte antihipertansif ve/veya kardiyak glikozidler gibi ilaçlar kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Alfa-adrenerjik agonistler ile veya bunların etkileri ile etkileşecek (ör; izoprenalin, prazosin) sistemik bir ilaç başlanacaksa dikkatli olunmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Önerilen Alphagan dozu; etkilenen göze 12 saat arayla günde 2 kez 1 damladır. Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez. Birden fazla topikal oftalmik ilaç kullanılıyorsa, ilaçlar 5-15 dakika arayla uygulanmalıdır.

Eğer bir dozun alınması unutulursa, hatırlanır hatırlanmaz uygulanmalıdır. Ancak bir sonraki dozun uygulanmasına çok yakın bir zamanda hatırlandıysa, atlanan doz tamamen gözardı edilip normal rutin uygulama izlenmelidir.

Alphagan 'ın çocuklarda etkinliği ve güvenirliği bilinmemektedir.

Göz damlası uygulanmadan önce daima eller yıkanmalıdır. Damla aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır:
- Baş arkaya doğru eğilerek tavana doğru bakılır.
- Alt gözkapağı küçük bir cep oluşturacak şekilde aşağıya doğru hafifçe çekilir.
- Şişenin üst kısmı göze bir damlanın damlamasını sağlamak için sıkılır.
- Alt gözkapağı serbest bırakılıp kapanır ve fazla ilacın dışarı akması sağlanır.

Damlalığın ucu göze temas ettirilmemelidir. Kullandıktan sonra kapak tekrar sıkıca kapatılmalıdır. Şişede kalan solüsyon ilk açıldıktan sonra 4 haftada kullanılmalıdır.


Dozaşımı ve tedavisi

Konjenital glokom tedavisinin bir bölümü olarak Alphagan uygulanan bazı yenidoğanlarda brimonidin dozaşımı ile ilgili semptomlar bildirilmiştir. Alphagan ile bildirilmiş olan sistemik etkilerde (ağız kuruluğu, başağrısı, yorgunluk, halsizlik, üst solunum yolu ve gastrointestinal semptomlar, başdönmesi, asteni, anormal tat duyusu, depresyon, alerjik reaksiyon, nazal kuruluk, çarpıntı) şiddetlenme oluşabilir. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalı, solunum yolu açık tutulmalıdır.

Üretici Firma:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 354 18 00
Email: info@abdiibrahim.com.tr

Alphagan Göz Damlası Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:27.1.2012)

Alphagan Göz Damlası

İlaç Fotoğrafı: Alphagan Göz Damlası

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Brimonidin Tartarat


Barkod Numarası: 8699704611425

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kore Şehitleri Cad. No:19 Zincirlikuyu - İSTANBUL
Telefon: (212) 354 18 00
Email: info@abdiibrahim.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.