Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Innohep 20000 Iu 0,7 Ml 2 Kull Haz.enjektör

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Heparin » Tinzaparin Sodyum

Formülü:

0.7 ml enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 14 000 IU Anti-Xa Sodyum metabisülfit 1.281 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.7 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

- Derin ven trombozunun ve pulmoner embolinin tedavisi. - Genel cerrahi veya ortopedik operasyon geçiren hastalarda post-operatif derin ven trombozunun önlenmesi. - Hemodiyaliz ve vücut-dışı dolaşım için oluşturulmuş intravenöz yollarda pıhtılaşmanın önlenmesi.

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık, halen veya geçmişte heparin kullanımına bağlı trombositopeni, kontrol edilemeyen hipertansiyon, ciddi karaciğer yetmezliği, aktif peptik ülser akut veya subakut septik endokardit, intrakraniyal hemoraji ve ani düşükler gibi genel ve fokal kanama eğilimi riski taşıyan durumlar. 20 000 anti-X a İU/mL içeren formulasyonlar sodyum metabisülfit içerdiğinden, bu maddeye alerjisi olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

- Innohep, lokal hematom oluşumu riski nedeniyle intramusküler enjeksiyonla uygulanmamalıdır. - Hemoraji Durumları : Diğer antikoagülanlar gibi İnnohep kanama riski olan hastalarda ( bakteriyel endokardit, şiddetli kontrolsüz hipertansiyon, konjenital ya da sonradan edinilmiş kanama hastalıkları ve platelet inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda ) çok dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli bir kanama görüldüğünde İnnohep tedavisine devam edilmemelidir. Spinal veya epidural anestezi uygulanacak hastalarda Innohep kullanımı çok nadiren spinal hematom oluşumu sonucu nörolojik hasarlara neden olabilir. - Trombositopeni : Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı sırasında trombositopeni görülebilir. Trombositopeni oluşması durumunda hasta yakından izlenmelidir. Platelet sayısının 100,000 / mm3 altına inmesi durumunda İnnohep tedavisi durdurulmalıdır. Bir önlem olarak tedavi süresince trombosit sayıları kontrol edilmelidir. Innohep böbrekler yoluyla atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalı ve doz ayarlaması yapılmalıdır ( Bakınız Kullanım Şekli ve Dozu Bölümü ) .
- İçerdiği sodyum metabisülfit nedeniyle duyarlı hastalarda ciddi alerjik tip reaksiyonlara neden olabileceği akılda tutulmalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım : Gebelik Kategorisi B' dir. Hayvan çalışmalarında embriyotoksik veya teratojenik etkiler görülmemiştir. Gebeliğin ikinci üç ayında 30 - 40 anti-Xa IU/kg'lık dozlar verilen hastalarda (anti-Xa ve anti-IIa aktivitesiyle değerlendiği üzere) hiç bir transplasental geçiş bulunmamıştır. Hayvan çalışmalarında hiç bir tehlike görülmemekteyse de daha emniyetli bir alternatif bulunduğu sürece bir önlem olarak Innohep gebelikte kullanılmamalıdır. Emziren Anneler : Innohep'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır. Araba Sürme ve Makine kullanma Üzerindeki Etkileri : Etkisi bildirilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kanama : İnnohep kullanımı ile ilgili en sık görülen yan etki kanama olmakla birlikte major kanama insidansı çok düşüktür. Trombositopeni : Klinik çalışmalarda İnnohep tedavisi sırasında hastaların % 1'inde trombositopeni görülmüştür. Şiddetli trombositopeni ( platelet sayısı < 50,000 / mm3 ) görülme insidansı % 0.13 'dür. Serum Aminotransferazlarında Artış : Aspartat ( AST [ SGOT ] ve/veya Alanin ( ALT[ SGPT ] ) aminotransferaz düzeylerindeki asemptomatik yükselme görülebilir. Bu durum reversible olup, normal değerlerinin 3 katına kadar çıkabilmektedir. Lokal reaksiyonlar : Innohep'in subkütan uygulamasını takiben hafif lokal iritasyon, ağrı, hematom ve ekimoz görülebilir. Aşırı duyarlılık :Innohep'in kullanımına bağlı anafilaktik reaksiyonlar nadiren ortaya çıkabilir. Bu durumda solunum yolunun açık tutulması, kortikosteroid ve antihistaminiklerin uygulanması gerektiğinde adrenalin tatbiki ve diğer semptomatik tedaviler uygulanır. Çok daha nadir olarak priapizm ve deri nekrozları rapor edilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Kanama riski nedeniyle İnnohep aşağıdaki ilaçlarla büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Oral antikoagülanlar, platelet inhibitörleri (örn; salisilatlar, dipiridamol, NSAI ilaçlar ), desktran ve K vitamini antagonistleri gibi trombosit fonksiyonu, agregasyon veya koagülasyon sistemini etkileyen ilaçlar. Yukarıda sayılan ilaçlarla birlikte kullanılması gerekli ise hastanın klinik ve laboratuvar yönünden yakından izlenmesi önerilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli Tedavisinde Önerilen doz günde bir kez subkutanöz 175 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığıdır. Orta ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi (genel cerrahi) Ameliyat gününde ameliyattan 2 saat önce subkutanöz yoldan 3.500 Anti-Xa IU ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 3.500 Anti-Xa IU. Yüksek ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi (örn., total kalça replasmanı) Ameliyat gününde ameliyattan 12 saat önce subkutanöz yoldan 4.500 Anti-Xa IU veya ameliyattan 2 saat önce ve ameliyattan sonra 7-10 gün süreyle günde bir kez 50 Anti-Xa IU/kg vücut ağırlığı. Kısa süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha kısa) Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına (veya intravenöz olarak) 2.000-2.500 Anti-Xa IU'luk bolus bir doz. Uzun süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha uzun) Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına (veya intravenöz olarak) 2.500 Anti-Xa IU'luk bolus bir dozun ardından bir enfüzyonla 750 Anti-Xa IU/saat. Doz Ayarlama Tatmin edici bir cevap alınıncaya kadar bolus dozda 250-500 Anti-Xa IU'luk arttırma veya azaltmalar yapılabilir.

DOZ AŞIMI: Innohep'in doz aşımı işareti kanamadır. Yanlışlıkla aşırı dozda bir uygulama yapılması durumunda protamin sülfat solüsyonu verilebilir. Sağlıklı deneklerde yapılan araştırmalar 100 IU tinzaparin'in anti-Xa aktivitesinin % 65 - 80 'inin 0.1 ml protamin sülfat ile nötralize edildiğini göstermektedir. Bundan üç saat sonra muhtemelen İnnohep'in subkutanöz depodan sürekli absorbsiyonuna bağlı olarak tinzaparinin anti-Xa, anti IIa ve APPT aktivitelerinin geri döndüğü görülmektedir. Bu nedenle, subkutanöz İnnohep'in nötralizasyonunun sağlanması ve korunması için protamin sülfatın en az 24 saat süreyle aralıklarla veya sürekli bir enfüzyon olarak uygulanması gerekir. Protamin sülfatın potansiyel yan etkileri düşünülmeli ve hastalar dikkatle gözlenmelidir. ÖZEL UYARI: Innohep (hemodiyaliz dışında) subkutanöz enjeksiyonla uygulanır ve herhangi bir diğer enjeksiyonla karıştırılmamalıdır. Innohep izotonik sodyum klorür (9 mg/ml) veya izotonik glukozla (50 mg/ml) geçimlidir. Diğer herhangi bir enfüzyon sıvısıyla karıştırılmamalıdır.

İthalatçı Firma:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 354 18 00
Email: info@abdiibrahim.com.tr

Innohep 20000 Iu 0,7 Ml 2 Kull Haz.enjektör Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Innohep 20000 Iu 0,7 Ml 2 Kull Haz.enjektör

İlaç Fotoğrafı: Innohep 20000 Iu 0,7 Ml 2 Kull Haz.enjektör

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Tinzaparin Sodyum


Barkod Numarası: 8699704952269

İlaç Fiyatı: 63,39 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kore Şehitleri Cad. No:19 Zincirlikuyu - İSTANBUL
Telefon: (212) 354 18 00
Email: info@abdiibrahim.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.