Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Thyromazol 5 Mg 100 Tablet

Endokrin Sistem » Tiroid İlaçları » Antitiroid İlaçlar » Sülfür İçeren İmidazol Türevleri » Thiamazol

Formülü:

Bir tablet;
5 mg Metimazol içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Basedow hastalığı ve Hipertiroidi sendromunda ortalama bir senelik tedaviden sonra vakaların %50-70'inde iyileşme elde edilir. Tiroidektomi için hasta Thyromazol ile gerektiği şekilde ameliyata hazırlanır ve ameliyattan önceki bir iki hafta süresince iyod tedavisine tabi tutularak tiroid bezinin vaskülarizasyonu azaltılmaya çalışılır. Bu şekilde hazırlanan hastalarda ameliyat sonrası krize çok nadiren rastlanır. Radyoiyot tedavisinden sonra 2-3 aylık devrede de Thyromazol verilmek suretiyle hipertiroidi belirtilerinde düzelme sağlanabilir. Çocukluk çağındaki hipertiroidi'de Thyromazol tercihen kullanılmalıdır.

Kontrendikasyonları:

Içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Çok nadir olarak lökopeni ve daha nadir olarak da agranülositoz görülebilir. Hastalara, ateş ve boğaz ağrısı gibi semptomlar ortaya çıktığında hekime başvurmaları anlatılmalıdır. Bu nedenle Thyromazol alan hastalarda önce haftada bir, sonra da 15 günde bir lökosit formülü yapılmalıdır. Lökosit sayısı mm 'te 3000'den ve granülositlerde de %45'den daha az olmamalıdır. Klinik olarak gerektiğinde de trombosit sayımı yapılır. Hastada trakeal obstrüksiyon varsa, ilacın yüksek dozda uygulanması, tiroid'in büyümesine ve sonuçta solunum yolunun tıkanması ile solunum güçlüğü belirtilerine neden olabiTir. Lökopeni, trombositopeni ve aplastik anemi oluşabilir. Bu gibi durumlarda ve hepatit ya da eksfoliatif dermatit söz konusu ise ilaç kesilmeli, hastanın kemik iliği fonksiyonu izlenmelidir.
Metimazol ve propiltiourasil ile tedavi sırasında hepatik reaksiyonlar oluşabilir. Fulminan hepatit, hepatik nekroz, ensefalopati rapor edilmiştir. Anoreksi pruritus, sağ üst kadran ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Klinik olarak belirgin karaciğer anormalliği sözkonusu olduğunda ilaç kesilmelidir.
Hamilelikte: Thyromazol gebelik esnasında, doktor tavsiyesine göre ve usulüne uygun olarak kullanılmazsa fetusta mental geriliğe ve guatra neden olabilir.

Metimazol alan hamile kadınların çocuklarında ender olarak aplasia kutis bildirilmiştir. Thyromazol alan kadınların sonradan hamile kalmaları halinde kendilerine gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Süte geçebildiğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır. Hipertiroidisi bulunan hamile kadında doktor tavsiyesine göre ve önerilen dozda kullanılan Thyromazol, yeni doğan çocukta hipertiroidi halinin oluşumunu önler.
Çocuklarda: Yeni doğanda hipertiroidi, guatr, mental gerilik veya hipertiroidi gibi belirtilerin görülmemesi için Thyromazol'ün doktor kontrolü altında kullanılması ve önerilere uyulması gerekir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Thyromazol ile tedavide seyrek de olsa deri döküntüleri görülebilir. Ilaca bağlı ateş ve nadiren sarılık da görülebilir. Bunlar genellikle ilacın bir süre kesilmesiyle kendiliğinden geçer.

İlaç etkileşimleri:

Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Tesir sür'ati doza, tiroidin durumuna, hastanın evvelce iyot tedavisi görüp görmediğine bağlıdır. Eşit dozdaki propilthiouracil'den çok daha etkilidir. Bu etkisi daha da uzun sürebilir.
Erişkinlerde: Başlangıç dozu hafif hipertiroidi de 15 mg orta şiddetli hipertiroidi de 30-40 mg ve şiddetli hipertiroidide 60 mg'dır. Bu doz 8 saatlik aralıklarla günde 3'e bölünerek verilmelidir. Idame dozu günlük 5-15 mg'dır.
Çocuklarda: Başlangıçta 8 saatlik aralıklarla günde 3'e bölünerek verilen 0.4 mg/kg/gün'dür. Idame dozu ilk dozun yarısı kadardır.
DOZ AŞIMI:
Aşırı dozaj durumunda bulantı, kusma, başağrısı, ateş, eklem ağrısı ve ödem görülebilir. Ilk gün ya da saatlerde aplastik anemi veya agranülositoz ortaya çıkabilir. Daha ender olarak hepatit, nefrotik sendrom, eksfoliatif dermatit, merkezi sinir sistemi stimülasyon veya depresyonu görülebilir. Metimazole bağlı agranülositoz ancak 40 yaşın üzerindeki hastalarda ve 40 mg'ın üzerindeki dozlarda görülebilmektedir.
Doz aşımı tedavısınde havayolunun açık tutulması ve ventılasyonun desteklenmesi amaçlanmalıdır. Hastanın vital fonksiyonları, kemik iliği fonksiyonları, kan gazları ve serum elektrolitleri izlenmelidir. Ilacın gastrointestinal sistemden emiliminin azaltılması için midenin boşaltılması veya lavaj yerine aktif kömür uygulaması tercih edilmelidir. Diürezis, dializ gibi yöntemlerin yararı kesin şekilde ortaya konulmamıştır.

Thyromazol 5 Mg 100 Tablet Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Thyromazol 5 Mg 100 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Thyromazol 5 Mg 100 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Metimazole


Barkod Numarası: 8699514016809

İlaç Fiyatı: 6,13 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.