Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tracutil 10 Ml 5 Ampul

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Eser element

Formülü:

FORMÜLÜ:
10 ml'lik herbir ampul;
Aktif maddeler
Demir (il) klorür tetrahidrat - 6.9580 mg
Çinko klorür - 6.8150 mg
Manganez (il) klorür tetrahidrat - 1.9790 mg
Bakır (il) klorür dihidrat - 2. 0460 mg
Krom (111) klorür hekzahidrat - 0.0530 mg
Sodyum molibdat dihidrat - 0.0242 mg
Sodyum selenit pentahidrat - 0.0789 mg
Sodyum florür - 1.2600 m g
Potasyum iyodür - 0.1660 m g

Yardımcı maddeler
Konsantre HCI - 11.970 mg
Enjeksiyonluk su - 9.969 g

Elektrolitler - mg/10 ml - μmol/10 ml
Fe2+ - 1.95 - 35.0
Zn2+ - 3.27 - 50.0
Mn2+ - 0.55 - 10.0
Cu2+ - 0.76 - 12.0
Cr3+ - 0.01 - 0.2
Mo(VI) - 0.01 - 0.1
Se (iV) - 0.02 - 0.3
F - 0.57 - 30.0
ı - 0.13 - 1.0 ' içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikler
Tracutil® esansiyel olarak nitelendirilen dokuz eser elementten oluşan dengeli bir solüsyondur. Bu eser elementler organizmanın metabolik denge􀀌sini muhafaza etmek için gereklidir. Maddelerin farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri doğal olarak bulunan maddelere benzer.

Suni beslenme sırasında, eser element eksiklikleri önemli metabolik ve klinik bozukluklara yol açabileceği için eser element takviyesi gereklidir.
Eser elementler genellikle dengeli bir diyetten türetilebilir, fakat, hiperkatobolizma (örn. ameliyatlar, politravma, yanıklar) , yetersiz takviye veya anormal kayıplar ve malabsorpsiyon durumlarında (kısa bağırsak sendromu veya Crohn hastalığı) ihtiyaç artar.
Tracutil® kompozisyonu eser elementlerin gereksinimi ile ilgili tavsiyeler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Farmakokinetik özellikler
Eser elementlerin eliminasyonları farklı yollardan gerçekleşir:
Demir, feçes ile ve çok az bir oranda da idrar ile elimine olur .
Çinko, büyük oranda feçes ile atılır, böbreklerden atılımı azdır.
Mangan, büyük oranda safra üzerinden bağırsaklara atılır ve kısmen bağırsaklardan geri emilir (enterohepatik sirkülasyon). Primer atılım yolu feçestir; idrar veya ter ile eliminasyonu çok azdır.

Bakırın başlıca eliminasyon yolu safradır, sadece çok az bir miktarı bağırsak duvarı üzerinden lümene veya idrar yoluyla atılır.
Krom ve molibden primer olarak böbreklerden atılır, geri kalan kısmın atılım yolu bağırsaklardır. Molibden in aynı zamanda safra ile de elimine olduğu bilinmektedir ve enterohepatik siki us ile geri emilir.
Selenyumun eliminasyonu, selenyum durumuna bağlı olarak feçes veya idrar ile olur.
Flor veya iyot öncelikle böbrekler üzerinden atılır.

Endikasyonları:

Tracutil® intravenöz beslenmenin bir parçası olarak yetişkin hastalarda eser element kaynağı olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Tracutil® özgün çalışmaların azlığı nedeni ile neonatlara, infantlara ve çocuklara verilmemelidir;
Belirgin kolestazda (serum bilirubin > 140 mmol/1 ve gama glutamil transferaz ve alkali fosfat seviyelerinde artış); Tracutil® bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda;
Wilson's hastalığı ve demir depolama bozukluğu (örn. Hemosiderosis veya hemokromatosis) olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Suni beslenmenin uzadığı durumlarda mangan kan seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Eğer mangan birikmesi söz konusu olursa, dozun azaltılması gerekebilir veya Tracutil infüzyonu durdurulmalıdır.
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda mangan, bakır ve ç·ınkonun safra yolu ile atılımı azalabileceğinden ve dolayısıyla birikmeye ve doz aşımına neden olacağından Tracutil® dikkatli kullanılmalıdır.

Tracutil® böbrek yetmezliği olan hastalarda, bazı eser elementlerin atılımı (selenyum, flor, krom, molibden ve çinko) belirgin derecede azalacağından dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan veya kan transfüzyonu yapılan hastalarda özellikle risk oluşturduğu için demir yüklemesine engel olabilmek amacıyla serum ferritin seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Orta veya uzun süreli parenteral beslenme uygulanacak hastalarda, çinko ve selenyum eksikliği genelde artar. Özellikle hiperkatobolizmanın mevcudiyetinde, örn. masif travma, büyük ameliyatlar, yanıklar vs. gibi dozun ayarlanması gereken durumlarda eser element desteği artırılmalıdır.

Eş zamanlı olarak iyot içeren diğer ilaçların verildiği (örn. iyotlu antiseptikler) manifest hipertiroidizm veya iyot duyarlılığı durumlarında Tracutil® verilirken dikkatli olunmalıdır.
Krom eksikliği, krom desteği ile düzelen glukoz toleransında azalmaya neden olur. lnsülin tedavisindeki diabet hastalarında rölatif insülin doz aşımını hipoglisemi takip eder. Bu nedenle, kan glukoz seviyelerinin kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. insülin dozlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.
ishal, çinkonun bağırsaklardan atılımını artırabilir. Böyle durumlarda, çinkonun serum kan konsantrasyonu izlenmelidir.
Eser elementlerin tek başına yoksunluğu durumunda mümkünse eser elementler tek başına düzeltilmelidir.

Gebelik ve emzirme:
Tracutil® 'in hamilelik ve laktasyonda kullanımı ile ilgili veriler bulunmamaktadır. Bu durumda ilaç, ancak potansiyel fayda potansiyel riski haklı gösterirse uygulanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Parenteral olarak uygulanan demirin sebep olduğu ve ölümle sonuçlanması olası anafilaktik reaksiyon raporları sınırlıdır.
iyot alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

BEKLENMEYEN BiR ETKİ GÖRÜLDÜGÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Dilüsyon solüsyonuna ilavesi aseptik koşullarda olmalıdır. Tracutil® başka ilaçlar için dilüsyon solüsyonu olarak kullanılamaz.
Ortak giriş kanülünden eş zamanlı olarak verilen solüsyonlarla geçimliliğinden emin olunmalıdır.
Uygulama 24 saat içersinde tamamlanmalıdır.
Tracutil® direkt olarak inorganik fosfat (aditif] solüsyonlarıııa ilave edilmemelidir.

Geçimsizlikleri:
Tracutil® örn. sodyum bikarbonat solüsyonları gibi belirgin tampon kapasiteli alkali solüsyonlara ilave edilmemelidir.
Yağ emülsiyonlarına ilave edilmemelidir. İnfüzyonluk solüsyonlarda C vitamini degredasyonu eser elementlerin varlığında hızlanır.

Kullanım şekli ve dozu:

Sadece yetişkinler içindir.
Tavsiye edilen doz şekli:
Bazal eser element gereksinimini karşılamak için tavsiye edilen günlük doz 10 ml'dir (1 ampul). Gereksinimin hafifçe arttığı hastalarda eser element durumu izlenerek günlük doz 20 ml'ye (2 ampul) çıkarılabilir. Eser element gereksiniminin belirgin olarak arttığı (ciddi yanıklar, şiddetli hiperkatabolik politravmatik hastalar gibi) durumlarda daha yüksek dozlar gerekli olabilir.
Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda dozlar duruma göre ayarlanmalıdır. Bu hastalarda dozun azaltılması gerekebilir.

Uygulama metodu ve yolu:
Eser element konsantresi olan Tracutil®, glukoz solüsyonu (O/o5 veya O/o 10). elektrolit solüsyonları (örn. O/o0,9'1uk sodyum klorür, Ringer solüsyonları) gibi uygun infüzyonluk solüsyonların en az 250 ml'si ile dilüe edildikten sonra intravenöz olarak uygulanmalıdır.
Diğer infüzyonluk solüsyonlara ilave edilmeden önce geçimlilikleri test edilmelidir. Kullanıma hazır solüsyonların infüzyonu 6 saatten az olmamalı ve 24 saat içersinde tamamlanmalıdır. Parenteral beslenme süresince eser element uygulamasına devam edilmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Bir ampuldeki eser elementlerin miktarı toksik seviyelerin çok altında olduğu için Tracutil® ile doz aşımı olası değildir. Doz aşımından şüphelenildiği durumlarda, Tracutil® ile tedavi kesilmelidir. Doz aşımı uygun laboratuar testleri ile onaylanabilir.

İthalatçı Firma:

B.Braun-İrengün Dış Ticaret Ltd. Şti.
Telefon: (212) 590 35 60
Email: istanbul@bbraun.com.tr

Tracutil 10 Ml 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Tracutil 10 Ml 5 Ampul

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Beslenme Solüsyonu


Barkod Numarası: 8699736750093

İlaç Fiyatı: 42,89 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

B.Braun-İrengün Dış Ticaret Ltd. Şti. Logosu

B.Braun-İrengün Dış Ticaret Ltd. Şti.

Üniversite Mah.Civan Sk.No:15 Avcılar - İSTANBUL
Telefon: (212) 590 35 60
Email: istanbul@bbraun.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.