Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rantudil Fort 60 Mg 30 Kapsül

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Asemetasin

Formülü:

* 1 kapsül Rantudil Forte; 60 mg asemetasin içerir.Ayrıca 1 kapsül Rantudil Forte; boyar madde olarak 0.1123 mg sarı demir oksit, 0.0733 mg kırmızı demir oksit ve 0.39 mg titanyum dioksit içerir.
* 1 kapsül Rantudil Retard; 90 mg asemetasin içerir.Ayrıca 1 kapsül Rantudil Retard; boyar madde olarak 0.1232 mg sarı demir oksit, 0.2156 mg kırmızı demir oksit, 0.0616 siyah demir oksit ve 0.77 mg titanyum dioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Aşağıdaki belirtilen durumlardaki ağrı ve hareket kısıtlılığında:
- Kronik artiküler romatizma (kronik poliartrit, romatoid artrit)
- Psöriatik artrit
- Dejeneratif artropatilerdeki, özellikle de büyük eklemlerin ve spinal kolon artropatilerindeki akut enflamatuar hadiseler
- Ankilozan spondilit
- Gut atakları
- Eklemlerin, kasların ve tendonların enflamatuar hadiseleri, tenosinovit, bursit
- Lumbago-Siyatalji
- Operasyonlardan ve kontüzyonlardan sonraki enflamasyon ve şişlikler
- Yüzeyel venlerin ve diğer damarların enflamasyonları (tromboflebit ve vaskülitler).

Kontrendikasyonları:

Nedeni anlaşılamayan dishematopoez ve asemetasin ya da indometasine aşırı duyarlık kesin kontrendikasyonlardır.Gastrik ve duodenal ülseri olanlarda (veya ülser hikayesi), kullanımdan önce fayda-risk oranı göz önüne alınmalıdır.
Asemetasinin çocuklarda kullanımı, bu gruba dair bir tecrübe olmadığı için tavsiye edilmez.Asemetasinle yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda teratojenik, mutajenik veya karsinojenik bir etkiye rastlanmamasına rağmen, Rantudil gebelik süresince ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Nonsteroid antienflamatuar / analjeziklere aşırı duyarlık reaksiyonları (örn. astım atakları, cilt reaksiyonları veya akut rinit) gösteren hastalar belirli önlemler (acil durumlar için hazırlıklı olma) alınmadan Rantudil kullanmamalıdır. Astım, saman nezlesi, nazal mukoza konjesyonu ve kronik solunum sistemi enfeksiyonu olan hastalar aşırı duyarlık reaksiyonları riski altındadırlar.Hikayelerinde gastrik veya duodenal ülsere dair deliller olan ya da gastroentestinal belirtiler gösteren hastalar, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve/veya kalp yetmezliği olanlar ve yaşlı hastalar tıbbi gözlem altında tutulmalıdır.
Asemetasin ile epilepsi, Parkinson hastalığı ve psikiyatrik hastalıkların belirtilerinde artış olabilir. Santral sinir sistemine etkili ilaçlar veya alkolle birlikte alındığında dikkatli olmak gerekir.Hemorajiye eğilimi artmış hastalarda trombosit agregasyonu etkilenebilir.Başdönmesi, sersemlik, uyuşukluk gibi santral yan etkileri görülebileceğinden araç veya makine kullanma kabiliyetinde azalma olabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aşağıdaki yan etkiler ara sıra görülür :
Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, başağrısı, başdönmesi, uyuklama hali, halsizlik.
Asemetasin ile nadir görülen yan etkiler ise : Gastroentestinal ülserler (hemoraji ve perforasyon olabilir), anksiyete hali, konfüzyon, psikozlar, hallüsinasyonlar, kulakta çınlama, iştah kaybı, kas güçsüzlüğü, periferik nöropatiler, böbrek harabiyeti, ödem, hipertansiyon, hiperkalemi, hipersensitivite (eritem, ürtiker ve kaşıntı), alopesi, anaflaktik reaksiyonlar ve lökopenidir.
İzole vakalarda şunlar ortaya çıkabilir : Trombopeni, agranülositoz, aplastik anemi, işitme bozuklukları, şiddetli cilt reaksiyonları, akut böbrek yetmezliği, toksik hepatit ve karaciğer harabiyeti, hiperglisemi ve glukozüri, anjinal belirtiler, vajinal hemorajiler ve uzun süre kullanımdan sonra retinal pigment dejenerasyonu ve korneada bulanıklık.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Asemetasin ve digoksin preparatlarının aynı zamanda verilmesi serum digoksin seviyesini yükseltebilir. Lityum tedavisi gören hastalarda lityum klirensi izlenmelidir.
Büyük oranda plazma proteinlerine bağlanan diğer aktif maddelerle asemetasin arasında herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.Asemetasin tromboksan sentezini inhibe ettiği için, antikoagülanlarla birlikte alındığında hemoraji riski artabilir. Asetilsalisilik asit serum asemetasin seviyesini düşürebilir. Kortikosteroidler veya diğer antienflamatuarlarla birlikte verildiğinde gastroentestinal hemoraji riski artar.Penisilinlerle ve probenesidle kombinasyon asemetasin eliminasyonunu yavaşlatabilir, furosemidle ekskresyonu hızlanır. Diğer non-steroid antienflamatuarlarda olduğu gibi asemetasin de diüretiklerin ve antihipertansiflerin etkilerini zayıflatabilir. Asemetasin hiperkalemiye yol açabileceğinden dolayı potasyum tutucu diüretikler alan hastalarda serum potasyum seviyeleri izlenmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Forte :
Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe, yetişkin dozu hastalığın tipi ve şiddetine bağlı olarak günde 1-3 defa 1 kapsül Rantudil Forte 60 mg'dır.
Akut gut ataklarında doktor tavsiyesiyle kısa süreli (günlük doz maksimum 300 mg'a kadar) doz arttırılabilir.Rantudil Forte kapsül yemek sırasında bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.Tedavi süresine doktor karar vermelidir.


Doz Aşımı ve Tedavisi :
Dozaşımında, fenalık hissi, kusma, karın ağrısı, terleme, santral sinir sistemi bozukluğu, hipertoni ve bileklerde ödem, oligüri, hematüri, solunum depresyonu, kramplar ve koma görülebilir.Tedavi semptomatiktir; mide yıkanması, sıvı dengesini hesap ederek diürezi stimüle etmek ve gerektiğinde şok tedavisi yapılır.

Retard :
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yetişkinler günde 1 Rantudil Retard kapsül almalıdır.Hastalığa ve şiddetine bağlı olarak gerektiğinde doz günde 2 kapsüle çıkartılabilir.

Kullanım şekli ve süresi :
Rantudil Retard kapsül yemek sırasında bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.
Tedavi süresine doktor karar vermelidir.


Doz Aşımı ve Tedavisi :
Dozaşımında, fenalık hissi, kusma, karın ağrısı, terleme, santral sinir sistemi bozukluğu, hipertoni ve bileklerde ödem, oligüri, hematüri, solunum depresyonu, kramplar ve koma görülebilir.Tedavi semptomatiktir; mide yıkanması, sıvı dengesini hesap ederek diürezi stimüle etmek ve gerektiğinde şok tedavisi yapılır.

Üretici Firma:

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (216) 528 36 00
Email: info@bayer.com.tr

Rantudil Fort 60 Mg 30 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.6.2010)

Rantudil Fort 60 Mg 30 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Asemetasin


Barkod Numarası: 8699546010523

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Logosu

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon: (216) 528 36 00
Email: info@bayer.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.