Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bactroban %2 15 Gr Krem

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlar » Vücut Yüzeyine Uygulanan Antibiyotikler » Diğer Antibiyotikler » Mupirosin

Formülü:

Bactroban Krem %2, beyaz yumuşak parafin bazında %2 mupirosin içermektedir. Koruyucu olarak, fenoksietanol ve benzil alkol içermektedir. 

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Mupirosin, Pseudomonas fluorescensin fermentasyonu ile üretilen bir antibiyotiktir. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) dahil çok sayıda gram-pozitif bakterilere karşı etkilidir. Mupirosin aynı zamanda belirli gram negatif bakterilere karşı da etkilidir. Mupirosin, reversible olarak ve bakteriyal isolosil transfer-RNA sentetaz enzimine spesifik olarak bağlanarak bakteriyel protein sentezini inhibe eder. Bu özel etki mekanizması nedeniyle mupirosin, diğer sınıf antibakteriyel ajanlarla in vitro çapraz direnç göstermez. Direnç nadiren görülür. Ancak, mupirosin direnci oluşursa, bu modifiye isolösil-tRNA sentetaz üretimi sonucunda olur. Yüksek-düzey plazmid-kaynaklı direnç (MIK>1024 mcg/mL) bazı S. aureus ve koagülaz-negatif staphylococci suşlarına karşı bildirilmiştir. Mupirosin, topikal uygulama ile ulaşılan konsantrasyonlarda bakterisidal etki gösterir. Ancak, minimum bakterisid konsantrasyon (MBK) ilgili patojenlere karşı genellikle minimum inhibitör konsantrasyondan (MIK) 8 kat ila 30 kat daha fazladır. İlaveten, mupirosin yüksek derecede proteinlere bağlanır (>%97) ve yara sekresyonlarının Mupirosinin MIK değerleri üzerine etkisi beli rI en mem iştir. Mu pi rosi nin Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyo gen es suşlarının bir çoğuna karşı etkili olduğu in vitro olarak ve klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Aşağıdaki in vitro veriler mevcuttur, fakat klinik anlamlılığı bilinmemektedir. Mupirosin Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus saprophyticus suşlarının çoğuna karşı etkilidir.

Farmakokinetik Özellikleri
Absorpsiyon: Mupirosinin çatlağı ya da kesiği olmayan ciltten sistemik absorbsiyonu düşüktür. Ancak çatlak ya da kesik ciltlerde sistemik absorbsiyon olabilir. Bununla beraber, klinik araştırmalar göstermiştir ki sistemik yolla verildiğinde mikrobiyolojik olarak aktif olmayan metaboliti monik asite metabolize edilir ve hızlıca atılır.
İntravenöz ya da oral uygulamayı takiben, mupirosin hızlı olarak aktif olmayan metaboliti monik aside dönüşür.
Atılım: Mupirosin metabolizma tarafından aktif olmayan metaboliti monik asite dönüştürülür ve vücuttan böbrek yoluyla hızla atılır.

Endikasyonları:

Küçük yırtıklar, dikiş atılmış yaralar ya da aşınma gibi sekonder enfekte travmatik lezyonların topikal tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Bactroban Krem %2, mupirosine ve bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Bütün topikal preparatlarda olduğu gibi kremin gözlere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
Kullanımıyla oluşan nadir olası bir duyarlılık reaksiyonu ya da şiddetli lokal iritasyonda tedavi kesilmelidir. Sürülen bölge yıkanarak temizlenmeli ve enfeksiyon için uygun alternatif tedaviye geçilmelidir.
Diğer antibakteriyel ürünlerde de olduğu gibi uzun süre kullanım mupirosine duyarlı olmayan organizmaların aşırı gelişimine neden olabilir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı
Gebelik sırasında kullanımı ile ilgili yeterli insan verisi bulunmamaktadır. Ancak, hayvan çalışmalarında gebeliğe veya embriyofötal gelişime karşı risk belirlenmemiştir.
Gebelik kategorisi: B.
Emzirme sırasında kullanımı ile ilgili yeterli insan veya hayvan verisi bulunmamaktadır. Eğer çatlamış meme ucu tedavi edilecekse, emzirmeden önce iyice yıkanması gerekmektedir. Taşıt aracı ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi: Taşıt aracı ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir advers etki belirlenmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Mupirosin krem iyi tolere edilir.

İlaç etkileşimleri:

Bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

Haricen kullanım içindir.
Yetişkinler/çocuklar/yaşlılar: Yanıta bağlı olarak 10 güne kadar günde üç kez.
Hepatik ve renal yetmezlikte doz ayarlamasına gerek yoktur.
Uygulama şekli: Bactroban Krem 01o2, etkilenmiş bölgeye küçük miktarlarda bir parça temiz pamuk, yün veya gazlı bez ile uygulanabilir. Tedavi edilen alan sargı ile örtülebilir.
Diğer ürünlerle karıştırmayınız, çünkü dilüsyon riski vardır ve bu, antibakteriyel aktivitede azalma ve mupirosinin krem bazı içinde stabilitesinde azalmaya neden olur.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Bactroban %2 15 Gr Krem Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Bactroban %2 15 Gr Krem

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Mupirosin


Barkod Numarası: 8699522355426

İlaç Fiyatı: 14,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.