Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vasocard 5 Mg 20 Tablet

Kalp Damar Sistemi » Kalsiyum Kanal Blokerleri » Seçici kalsiyum kanal blokerleri » Dihidropiridin Türevleri » Amlodipin

Formülü:

Vasocard 5 mg Tablet, her bir tablette 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.
Vasocard 10 mg Tablet, her bir tablette 10 mg amlodipin'e eşdeğer amlopidin besilat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hipertansiyon
Vasocard, hipertansiyonda başlangıçtan itibaren temel tedavi olarak endikedir. Kan basıncı yüksek olan hastalarda tek başına veya bir başka antihipertansif ajanla birlikte uygulanabilir. Tiazid grubu diüretikler, beta-blokerler veya ACE inhibitörleri ile kombine olarak kullanılmıştır.
Angina Pectoris
Vasocard, gerek stabil angina, gerekse vazospastik anginada (varyant angina, prinzmetal angina) endikedir. Klinik tabloya bir vazospastik komponentin eklenmiş olabileceğinin düşünüldüğü durumlarda da kullanılabilir. Nitratlara ve/veya yeterli dozlarda uygulanan beta-blokerlere cevap vermeyen angina pectorisi olan hastalarda, tek başına veya diğer antianginal ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Vasocard, dihidropiridinlere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Hamilelerde Kullanımı: İnsanlarda, hamilelik döneminde güvenilirliği saptanmamıştır. Hamilelerde kullanımına, sağlayacağı yararlar ile anne ve fetüse sunduğu potansiyel riskler birarada değerlendirilerek hekim tarafından karar verilmelidir.
Süt Emzirme Döneminde Kullanımı: Süt emzirme döneminde güvenilirliği saptanmamıştır.
Yaşlılarda Kullanımı: Amlodipinin eliminasyonunun yaşlı hastalarda, gençlerdekine göre anlamlı derecede daha yavaş olmasına karşın, ortalama eliminasyon yarı-ömrü anlamlı derecede daha uzun bulunmamıştır. Amlodipin, yaşlı ve genç hastalarda, benzer dozlarda uygulandığında eşit derecede iyi tolere edilmiştir ve bu nedenle yaşlılarda normal dozların uygulanması önerilir.
Çocuklarda Kullanımı: Yeterli klinik deneyim mevcut olmadığından, çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Böbrek Yetersizliğinde Kullanımı: Böbrek fonksiyon bozukluğu, amlodipinin farmakokinetiğini klinik açıdan anlamlı derecede etkilemez. Bu nedenle, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda normal dozlarda uygulanabilir.
Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanımı: Amlodipin büyük ölçüde karaciğerde metabolize edilerek elimine olduğundan, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yarı-ömrü uzar. Bu hastalarda uygulanacak dozlar konusundaki öneriler henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, dikkatle ve daha düşük dozlarda uygulanması önerilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Amlodipin genellikle iyi tolere edilir. En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, ödem, yorgunluk, bulantı, yüz kızarması ve baş dönmesidir.

İlaç etkileşimleri:

Amlodipin; tiazid diüretikleri, beta-blokerler, ACE inhibitörleri, uzun-etkili nitratlar, sublingual nitrogliserin, non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar, antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla birlikte güvenle kullanılmıştır.
Sağlıklı gönüllülerde, amlopidinin, birlikte uygulandığı digoksinin kararlı-durum plazma konsantrasyonlarını veya renal digoksin klirensini etkilemediği gösterilmiştir. Amlodipin ile birlikte uygulanan simetidin, amlodipinin farmakokinetik profilini değiştirmemiştir. İn vitro insan plazması çalışmalarında, amlodipin; digoksin, fenitoin, varfarin veya indometasinin proteine bağlanmasını değiştirmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Vasocard'ın hipertansiyon ve angina pectoris tedavisindeki mutad başlangıç dozu günde tek doz 5 mg'dır. Hastanın bireysel cevabına göre doz günde 10 mg'a çıkarılabilir.
Tiazid grubu diüretikler, beta-blokerler veya ACE inhibitörleri ile birlikte uygulandığında Vasocard, dozunun ayarlanması gerekmez.

DOZ AŞIMI

Amlodipinin aşırı dozu konusunda yeterli klinik deneyim yoktur. Yavaş absorbe olduğundan mide lavajının yararlı olabileceği düşünülmektedir. Aşırı dozun, periferik vazodilatasyona ve bunun sonucunda belirgin ve muhtemelen uzun süreli sistemik hipotansiyona yol açacağı düşünülmektedir. Amlodipinin aşırı dozu nedeniyle hipotansiyon ortaya çıktığında, aktif kardiyovasküler destek (kalp ve solunum fonksiyonlarının izlenmesi; ekstremitelerin elevasyonu; dolaşım ve çıkan idrar hacminin kontrolü) gerekir.
Vasküler tonusu artırmak ve kan basıncını yükseltmek için, bir vazokonstriktör ajanın uygulanmasından (herhangi bir kontrendikasyon olmaması koşuluyla) yarar sağlanabilir. Amlodipin plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından, diyalizin yararlı olması beklenmez.

Üretici Firma:

Abfar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: info@fako.com.tr

Vasocard 5 Mg 20 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Vasocard 5 Mg 20 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Vasocard 5 Mg 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Amlodipin


Barkod Numarası: 8699518010209

İlaç Fiyatı: 7,32 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Abfar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.Levent Büyükdere Cad.205 Levent / İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: info@fako.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.