Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pamiray 300 Enjektör 100 Ml 0,612 Gr 1 Flakon

Çeşitli İlaçlar » Kontrast Medya » X-RAY Kontrast Medya, İyotlu » Nephro Tropic, Water Soluble, Low osmolor X-ray kontrast medya » Iopamidol

Formülü:

Her ml' de 0.612 g İopamidol (300 mg iyot olarak) içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1) Anjiyografi için X- ray kontrast ortamı; Koroner arteriografi, torasik aortografi, abdominal aortografi, anjiyokardiyografi, selektif visceral arteriografi, periferal arteriografi,
2) Ürografi,
3) Bilgisayarlı Tomografi (CAT Tarama),

Kontrendikasyonları:

Bu tip iyod preparatlarına bilinen veya şüphe edilen aşırı duyarlılık hallerinde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Genel:
Diğer tüm kontrast madde ürünlerinde olduğu gibi bu ürün de anafilaksiye neden olabilir ya da allerjilerde gözlenebilen bulantı, kusma, dispne, eritem, ürtiker ve hipotansiyon gibi belirtilere sebep olabilir. Allerji hikayesi, astım veya daha önceki benzer incelemelerde istenmeyen etkilerin gözlenmesi, çok dikkatli olmayı gerekli kılar. Bu tip hastalar için sağlanacak yarar oluşabilecek zarardan belirgin olarak yüksek olmalıdır. Gerekli müdahale önlemleri hemen uygulanabilir durumda bulunmalıdır.
Karaciğer veya miyokardın ciddi fonksiyonel bozukluklarında, ciddi sistemik hastalıklarda ve miyelomatozisi olan hastalarda, kontrast maddelerle radyografik işlem yapılırken dikkatli olunmalıdır. Miyelomatozisi durumunda hasta dehidrate olmamalıdır. Benzer şekilde, bu ilacın kullanımından önce sıvı veya elektrolit dengesindeki bozukluklar düzeltilmelidir.
Böbrek fonksiyon bozuklukları orta dereceden ciddiye kadar olan (kan üre miktarının yükselmesi ile belirlenir) hastalarda ve diyabetlilerde de dikkatli olunmalıdır. Hasta iyi bir şekilde hidrate olursa, böbrek fonksiyonlarının önemli derecede bozulması minimize edilmiş olur. Bu hastalardaki uygulamadan sonra böbrek fonksiyonu ile ilgili parametreler izlenmelidir. Metformin kullanan ve böbrek hasarı olan diyabetik hastalarda, radyokontrasta bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının bozulması sonucu laktik asidoz ortaya çıkabilir. Önlem olarak, metformin incelemeden 48 saat önce kesilmeli ve ancak böbrek fonksiyonlarına ait sonuçlar normale dönünce yeniden başlanmalıdır.
Kesin olarak gerekmedikçe, ciddi kombine karaciğer-böbrek yetersizliği olan hastalarda inceleme yapılmamalıdır. Yeniden inceleme için 5-7 gün beklenmelidir.
Pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda, bu ürün sağ kalp veya pulmoner arter içine enjekte edilecekse, özel dikkat gerekir. Sağ kalp anjiyografisi sadece kesin endikasyon varsa uygulanır.
Epileptik olduğu bilinen veya epilepsi hikayesi olan hastalarda myelografik incelemeden önce ve sonra antikonvülzan tedavi sağlanmalıdır. Bazı durumlarda, incelemeden 48 saat önce antikonvülzan tedavi arttırılabilir.
Bu ürünün kullanımı, tiroid fonksiyon testleri ile etkileşebilir.
Pamiray, hipertiroidik hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Daha önce tedavi edilmiş Graves' hastalığı olanlarda hipertiroidizm tekrarlayabilir.
Non iyonik kontrast maddeler, in vitro olarak, iyonik olanlara göre daha düşük antikoagülan aktivite gösterir. Bu nedenle özellikle anjiyografik teknik konusunda çok titiz davranılmalıdır. İşlemlerden sonra nadir de olsa ciddi tromboembolik komplikasyonlara yol açan pıhtılaşma riskini en aza indirebilmek için, non-iyonik maddenin enjektördeki kanla temas halinde kalmasına izin verilmemeli, ve intravasküler kateterler sık sık püskürtme ile yıkanmalıdır.
Kadınlardaki X- ışını incelemeleri, mümkünse, menstrüel siklusun ovülasyon öncesi fazında yapılmalıdır.
Eğer, solüsyon partiküler maddeleri nedeniyle berrak değilse, kullanılmamalıdır. Kullanımdan arta kalan solüsyon atılmalı, yeniden kullanılmamalıdır.
Hamilelik ve Laktasyonda Kullanım:
İnsan için önerilen maksimum dozun 2.7 katına kadar verilen dozlarla yapılan hayvan deneylerinde iopamidolün üreme ve fetüs üzerine zararlı bir etkisi saptanmamıştır. Ancak, gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve uygun kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan deneyleri her zaman insanlardaki cevabı yansıtmadığından, bu ilaç hamilelerde, ancak mutlaka gerekli ise kullanılmalıdır.
Gebelik kategorisi: B
Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Taşıt ve makine kullanımına etkisi:
Bilinmemektedir.

Pediatrik kullanım:
Pamiray 370 Enjektabl, çocuklarda, doktor talimatlarına bağlı olarak ve sıkı denetim altında kullanılabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Diğer kontrast maddelerde olduğu gibi, bu ilacın kullanımı ile anaflaksi ve diğer allerji belirtileri görülebilir; aralarında başağrısı, bulantı, kusma, deri döküntüleri, ısıya hassasiyet, dispne ve hipotansiyon gibi reaksiyonların bulunduğu bu belirtiler, seyrek olarak ortaya çıkar ve normalde hafiftir.
Miyelografide kullanımından sonra, suda çözünebilen non-iyonik kontrast maddelerin nörolojik yan etkilere neden olduğu bildirilmiştir. Bu yan etkiler arasında, nadir olarak, nöbet, geçici konfüzyon veya geçici motor veya duyusal disfonksiyon yer alır. Meningizm ve menenjit te bildirilmiştir. İnfektif bir menenjit riski de dikkate alınmalıdır. Zaman zaman başağrıları, sersemlik hali, bulantı ve kusma da görülebilir.
İntrakardiyak ve/veya koroner arteriyografide seyrek olarak ventriküler aritmi görülebilir.
Kardiyovasküler sistemi içine alan daha ciddi reaksiyonlar acil tedaviyi gerektirir, yaşam kurtarıcı önlemler hazır durumda olmalıdır.

İlaç etkileşimleri:

Pamiray 370 Enjektabl solüsyon uygulanırken başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
Böbrek yoluyla atılan iyot içerikli radyokontrast maddelerinin uygulanmasından sonra, radyoizotoplarla tiroid teşhisinde, tiroidin iyot alımının 2 hafta ve bazen daha uzun süre alacağı göz önünde tutulmalıdır.
İlke olarak, kontrast maddelerden etkilenen testler, kontrast ilaç uygulanmasından önce yapılmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Pamiray 370 Enjektabl, doktor talimatlarıyla uyum içinde, intravenöz enjeksiyon, katater yerleştirilerek infüzyon ya da doğrudan ponksiyon yoluyla uygulanır:
1) Anjiyografi:
Koroner arteriografi : 8-15 ml
Torasik aortografi : 1.0-1.2 ml/kg
Abdominal aortografi : 1.0-1.2 ml/kg
Anjiyokardiyografi : 1.0- 1.2 ml/kg
Selektif visceral arteriografi: Doktorun talimatlarına uygun olarak kullanılır.
Periferal arteriografi : 40-50 ml
2) Ürografi:
20- 100 ml
3) Bilgisayarlı Tomografi (CAT Tarama):
0.5-2.0 ml/kg
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE ANTİDOTLAR:
Pamiray 370 Enjektabl'ın doz aşımı durumlarında yaşamsal fonksiyonların desteklenmesi ve acilen semptomatik tedavi uygulanması gerekir. Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız.

Atc Kodu:

V08AB04

Üretici Firma:

Biem Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ltd. Şti.
Telefon: (312) 311 99 44
Email: [email protected]

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Pamiray 300 Enjektör 100 Ml 0,612 Gr 1 Flakon Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2023)

Pamiray 300 Enjektör 100 Ml 0,612 Gr 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Iopamidol


Barkod Numarası: 8699702775020

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 22,38 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 562,84 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Biem Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ltd. Şti. Logosu

Biem Tıbbi Cihaz ve İlaç San. Ltd. Şti.

Denizciler Cad.N:7 Ulus / ANKARA
Telefon: (312) 311 99 44
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.