Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Sefagen 2 Gr Iv 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefotaksim Sodyum

Formülü:

Sefotaksim sodyum tuzu Flakon 0.5 g
2ml Enjeksiyonluk su Flakon 0.5 g
4 ml Enjeksiyonluk su Flakon 1g
Sefotaksim sodyum tuzu Flakon 2g
10 ml Enjeksiyonluk su Flakon 2g
Sefotaksim sodyum tuzu Flakon 1g

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Sefagen, sefotaksim'e duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
- Alt solunum yolu enfeksiyonları
- K.B.B enfeksiyonları
- Ürogenital enfeksiyonlar
- Jinekolojik enfeksiyonlar
- Bakteriemi/Septisemi
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
- İntraabdominal enfeksiyonlar
- Kemik ve eklem enfeksiyonları
- Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ventrikülit gibi).
Profilaktik kullanım: Sefagen postoperatif enfeksiyon insidansını azaltmak için elektif cerrahi girişimlerde (abdominal veya vajinal histerektomi, gastrointestinal ve ürogenital sistem ameliyatları gibi) ameliyat öncesinde profilaktik olarak kullanılır.
Sezaryen ameliyatlarında, intraoperatif ve postoperatif Sefagen kullanımı bazı ameliyat sonrası enfeksiyonları önleyebilir.
Elektif ameliyatlarda profilaktik kullanımın etkili olabilmesi uygulama zamanına bağlıdır. Etkin doku konsantrasyonlarına ulaşmak için Sefagen ameliyattan 30-90 dakika önce verilmelidir.
Enfeksiyon belirtileri varsa, uygun tedavinin yapılabilmesi için etken organizmanın belirlenmesi amacıyla kültür yapmak üzere örnekler alınmalıdır.

Kontrendikasyonları:

Sefagen, sefotaksim sodyum'a ya da sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Sefagen tedavisine başlamadan önce, hastanın daha önce sefotaksim sodyum'a sefalosporinlere, penisilinlere yada başka ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatle sorulmalıdır. Sefagen, penisiline karşı Tip I aşırı duyarlığı olan hastalara dikkatli verilmelidir.
Sefagen'e karşı alerjik reaksiyon görüldüğünde tedavi kesilmelidir. Ciddi aşırı duyarlık reaksiyonları epinefrin ve diğer acil önlemleri gerektirebilir. Sefalosporinlerin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı sırasında psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle antibiotik kullanımı sırasında diyare görülen hastalarda psödomembranöz kolit olasılığı dikkate alınmalıdır.
Sefagen nefrotoksik değildir. Buna rağmen böbrek yetmezliği nedeniyle idrar miktarı azalmış olan hastalarda günlük doz uygun biçimde azaltılmalıdır.
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli Sefagen kullanımında da duyarlı olmayan organizmalar üreyebilir. Süperenfeksiyon gelişirse gerekli önlemler alınmalıdır.
Sefagen'in tek başına kullanımında nefrotoksisite görülmemesine rağmen aminoglikozidlerle birlikte kullanıldığında bu olasılık artabilir.
Mutajenik testler negatif bulunmuştur.
Gebelikte Kullanım: Yapılan hayvan deneylerinde malformasyon ve fetüse zararlı etki görülmemesine rağmen Sefagen, gebe kadınlarda, özellikle gebeliğin ilk üç ayında ancak kesin endikasyon varsa kullanılmalıdır. Emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefagen genelde iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler, I.V. ve I.M. enjeksiyonu izleyen enflamasyon, ağrı, sertlik gibi lokal reaksiyonlardır.
Başlıca sistemik yan etkiler deri döküntüleri, kaşıntı, kolit, diyare, bulantı, kusmadır. Granülositopeni, geçici lökopeni, eosinofili, nötropeni, moniliasis, vaginitis, baş ağrısı, geçici SGOT, SGPT, LDH ve alkalen fosfataz yükselmeleri, geçici BUN yükselmesi çok seyrek olarak görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Gonore tedavisinde Sefagen, tek doz 1 g I.M uygulanır.
Perioperatif profilaksi ameliyattan 30-90 dakika önce 1 g tek doz I.M. veya I.V.
Sezaryen ameliyatlarında: İlk doz 1 g I.V. (göbek kordonu klampe edildikten hemen sonra). ikinci ve üçüncü 1 g'lık dozlar I.M. veya I.V. olarak ilk dozdan 6 ve 12 saat sonra uygulanır.
Çocuklarda:
0-1 hafta arası :12 saatte bir 50 mg/kg I.V.
1-4 hafta arası : 8 saatte bir 50 mg/kg I.V.
1 ay -12 yaş arası : 50 kg'ın altında olanlar: Günde 50-180 mg/kg 4-6 eşit dozda I.M veya I.V.
50 kg'ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.
HAZIRLANIŞI:
Sulandırdıktan sonra çalkalayınız. Kullanmadan önce partikül ve renk yönünden kontrol ediniz. Sefagen çözeltisinin rengi konsantrasyona, kullanılan çözücüye, depolanma zamanı ve koşullarına göre, açık sarı ile amber rengi arasında değişir.
I.M. ve I.V. kullanım için: 0.5 g en az 2 ml, 1 g ise en az 4 ml enjeksiyonluk suda çözülmelidir.
İnfüzyon: Sefagen %0.9 sodyum klorür, %5 veya 10 dekstroz, %5 Dekstroz + %0.9 sodyum klorür, %5 Dekstroz + %0.45 sodyum klorür, %5 Dekstroz + %0.2 sodyum klorür, Laktatlı Ringer, (M/6) Sodyum laktat solüsyonları içinde uygulanabilir. I.V. kullanımda 1 g'ın 10 ml enjeksiyonluk suda çözülmesi tavsiye edilir. Kısa süreli infüzyonlar için hesaplanan Sefagen dozu infüzyon solüsyonunun 40 ml'sinde eritilir ve ortalama 20 dakika içinde damar içine verilir. Devamlı infüzyon için hesaplanan Sefagen dozu izotonik sodyum klorür veya glikoz çözeltisinin 100 ml'sinde eritilerek bir saat içinde damardan uygulanır.
Sefagen, sodyum bikarbonat solüsyonuna ilave edilemez.
Sefagen bir aminoglikozid ile birlikte kullanılacaksa karıştırılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Sefagen 2 Gr Iv 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Sefagen 2 Gr Iv 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Sefagen 2 Gr Iv 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Sefotaksim Sodyum


Barkod Numarası: 8699569270034

İlaç Fiyatı: 24,77 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.